söndag 7 november 2010

Vesturbyggð vill ha renen till Västfjordarna

Kommunstyrelsen i Vesturbyggð ställer sig bakom förslaget på att ta renen till Västfjordarna. Ett större och mer utbrett bestånd skulle innebära intäkter för den glesbefolkade landsdelen. Nu blir det myndigheternas sak att avgöra om renen ska tillåtas även i nordväst.

Den första renhjorden som överlevde på Island kom från Norge på 1850-talet. Renen har alltid hållit till på östra Island, men enstaka djur har vandrat långt västerut och bara varit tio mil från Västfjordarna. Det finns alltså tecken på att renen självmant börjar närma sig landsdelen.

Att ta renen till Västfjordarna är en diskussion som har funnits i många år. Det som nu också lockar politikerna att ställa sig bakom förslaget är att renen troligtvis skulle innebära intäkter. Ett större bestånd skulle sannolikt betyda även mer omfattande renjakt, och jakten betyder i dag viktiga inkomster för kommunerna på östra Island under en tid när de flesta turisterna övergett regionen.

Förslaget, som härstammar från Bæjarmálafélagið Samstaða, har nu fått tummen upp av kommunstyrelsen i Vesturbyggð, där huvudorten är Patreksfjörður. Idén ska behandlas av två nämnder, men fick tummen upp av sex ledamöter av kommunstyrelsen medan en avstod från att rösta.

Om även nämnderna säger ja till ren i Vesturbyggð går ärendet vidare till Umhverfisstofnun för beslut. Och oavsett myndigheternas ställningstagande lär det väcka reaktioner.

I Västfjordarna finns det fortfarande många som är besvikna på grund av nedskärningar i fiskekvoterna, samtidigt som infrastrukturen inte har förbättrats i samma takt som utlovat. Att flytta renhjordar till Västfjordarna skulle kunna bidra till att lindra kritiken.

Frågan är om kommunerna i öster är beredda att dela med sig av intäkterna från jakten. Efterfrågan på jaktlicenser är dock betydligt större än tillgången, så om beståndet räcker kan det argumentet falla. I dag omfattar stammen omkring 3 000 djur, vilket bedöms vara ett antal anpassat till tillgången på föda. Vid ett ja krävs det också att födan för de inflyttade renarna kan garanteras.

Vesturbyggðs ställningstagande lär sannolikt få flera efterföljare i regionen. Och om renen faktiskt introduceras i Västfjordarna lär också flera kommuner vilja vara med och dela på kakan.

Här kan du läsa mer om planerna på att ta renen till Västfjordarna.