onsdag 15 december 2010

Amerikansk domstol nobbar isländsk stämning

Miljardstämningen mot Glitnirs toppchefer sparkas utfrån domstolen i New York. Rättens uppfattning är att tvisten i stället borde avgöras av det isländska rättsväsendet. Jón Ásgeir Jóhannesson ser beslutet som en framgång och uppmanar upplösningskommittén att avgå.

Glitnir stämde tidigare i år flera toppchefer vid banken samt revisorerna Price Waterhouse Coopers, PWC, på två miljarder dollar. Upplösningskommittén ansåg att de genom försumlighet fört aktieägarna bakom ljuset och bidragit till bankens fall. I samband med rättsprocessen har bland annat Jón Ásgeir Jóhannessons tillgångar belagts med kvarstad, och i domstolar både i New York och London har han kämpat för att upphäva besluten.

I går uppnådde han alltså en första delseger. Domstolen i New York avvisar stämningsansökan med motiveringen att samtliga parter är isländska och att processen därför bör äga rum på Island. Upplösningskommittén valde att stämma cheferna och PWC i New York eftersom 90 procent av fordringsägarna i banken är utländska samt att en av huvudfrågorna är de obligationer som Glitnir för en miljard dollar sålde till amerikanska investerare i september 2007 - trots att det senare visade sig att bankens läge redan då var kritiskt.

Steinunn Guðbjartsdóttir, som är ordförande för Glitnirs upplösningskommitté, säger till Pressan att gårdagens beslut visserligen är "en besvikelse" men att det inte betyder att processen läggs ned:
"Nu får vi fortsätta på en annan arena och saken är långt ifrån avslutad."
Jón Ásgeir Jóhannesson är däremot nöjd med utgången i New York. Han säger till Pressan att upplösningskommittén borde ta konsekvenserna av beslutet och avgå:
"Jag är nöjd med utgången. Det har varit en svår tid efter den 11 maj. Upplösningskommittén gick över gränsen gentemot oss."
Jón Ásgeir Jóhannesson överväger nu att stämma upplösningskommittén. Han anklagar i Viðskiptablaðið den för att ha slösat bort miljarder isländska kronor som i stället borde ha gått till fordringsägarna.

Beslutet ger möjligen också PWC en möjlighet att andas ut. Revisionsfirman har under de senaste veckorna utsatts för hård kritik i isländska medier, sedan en norsk rapport om PWC:s arbete inom Glitnir och Landsbanki läckt ut. Granskarna anklagar PWC för försumlighet och anser att revisorerna borde ha upptäckt så uppenbara bokföringsmissar som hade lett till att bankerna hade gått omkull redan 2007.

Enligt utredningen var PWC:s arbete undermåligt. Revisorerna borde ha upptäckt att både Landsbanki och Glitnir lånade ut mer än tillåtet till huvudägarna utan att deklarera riskerna. Om exponeringen hade värderats korrekt hade den utraderat större delen av vinsterna för 2007. Det medförde också, enligt utredarna, att PWC:s brister i revisionen bidrog till att öka omfattningen på bankkraschen i oktober 2008, rapporterar Fréttablaðið.

Bristerna var enligt Viðskiptablaðið så omfattande att utredarna utgår från att PWC medvetet bidragit till att upprätthålla den missvisande bilden av Landsbankis finansiella läge. Revisorerna tros ha känt till att banken i teorin hade fallit redan i slutet av 2007. De hävdar att falsarier och skönmålning höll Landsbanki vid liv i ytterligare ett år.

När det gäller Glitnir var andelen eget kapital bara 4,5 procent i slutet av 2007. Den nedre gränsen var 8 procent. I ett desperat försökte bägge bankerna få in kapital genom att satsa på småspararna - Landsbanki kom längst och orsakade därmed också skattebetalarna de största förlusterna.

Rapporten visar vidare att Glitnir kan ha bidragit till att hålla uppe aktiekursen i Baugurägda Mosaic Fashions, skriver Morgunblaðið. År 2005 lånade Glitnir Baugur 53,9 miljoner euro med aktierna om säkerhet. Om värdet understeg 140 procent av aktierna skulle Baugur bättra på säkerheten - men så skedde inte trots att värdet minskade till under 109 procent.

Price Waterhouse Coopers tillbakavisar påståendena i utredningen, och skriver i flera pressmeddelanden att bankernas ledning har juridiskt och samhälleligt ansvar för bokföringen. Vilhjálmur Bjarnason, lektor vid Háskóli Íslands, köper inte den förklaringen utan säger till Vísir att revisorerna har en skyldighet att bland annat granska korsägande och riskexponeringar av det slag som fällde bankerna.

PWC:s agerande utreds enligt Stöð 2 nu av åklagare. De brott som PWC:s revisorer kan åtalas för kan ge högst två års fängelse.

En utredning är även på väg om revisionen inom Kaupþing. Gröna vänsterns Lilja Mósesdóttir och Självständighetspartiets Sigurður Kári Kristjánsson vill att staten stämmer PWC eftersom de ställt sig bakom den missvisande redovisningen.

Samtidigt höjs också röster för en offentlig undersökning av revisorernas ansvar för finanskraschen. Ólafur Þ. Stephensen, chefredaktör för Fréttablaðið, argumenterar för en sådan i en ledarartikel.

Här kan du läsa mer om Glitnir.