lördag 11 december 2010

Dagens bonuscitat

"Inom regeringen fanns en inre kärna av enbart män som ställde de kvinnliga ministrarna med finansiellt ansvar oinformerade. Inom banksystemet såg det ut på liknande sätt. Det gjorde det möjligt för en liten grupp män att kraftigt öka sina tillgångar."

Tryggvi Hallgrímsson under en föreläsning om genusaspekter på finanskrisen.