fredag 10 december 2010

Dagens citat

"Hela republikens historia visar att islänningarna inte förmår styra över sig själva. Kraschen är en naturlig följd av ett samhälle där idioter väljer idioter för att möjliggöra för idioter att stjäla pengar. Det gjorde inte saken bättre när folket för första gången fick möjlighet att välja personer i stället för fyrpartisystemet. Då orkar konsumtionsfolket inte ens gå till vallokalen. Ungdomarna ligger bara på soffan och äter popcorn. Mindre än hälften av röstlängden orkar uppfylla de skyldigheter en medborgare i ett demokratiskt samhälle har. Därför strävar vi efter Europa och euron. Ju förr vi når det framgångsrika läget att vi kan låta andra styra oss."

Jónas Kristjánsson, som själv kandiderade till det konstitutionella tinget, i ett blogginlägg om det låga valdeltagandet - läs mer här.