lördag 11 december 2010

Dagens citat

"Reykjavik är en väldigt levande stad. Dagens ungdom är oerhört kreativ och det är något som präglar samhället i stort. Varenda unge har vid ett eller annat tillfälle harvat i ett band eller musikaliskt projekt. Grogrunden är mycket god. Särskilt heavy metal-scenen har undan för undan växt sig starkare och lockat till sig nytt folk. Framtiden ser med andra ord ljus ut för isländska metal-skallar."

Björgvin Sigurðsson, sångare och gitarrist i Skálmöld, i Dagbladet om den isländska hårdrocksscenen.