lördag 18 december 2010

Dagens citat

"De som stödjer regeringen måste enligt min mening uppfylla två saker. De måste vara beredda att försvara den mot misstroendeförklaringar och de måste stödja budgetförslaget. Om vissa individer inte gör det måste de fundera över var någonstans i världen de befinner sig, men de måste göra det för sig själva. Jag tänker inte göra det åt dem."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson i Vísir om de tre alltingsledamöter tillhörande Gröna vänstern som inte röstade för den egna budgeten - läs mer här.