onsdag 1 december 2010

Docent: EU skulle bli en vitamininjektion för isländskan

Ett inträde i EU skulle bidra till att stärka det isländska språkets ställning. Det hävdar Gauti Kristmannsson, docent i översättningsvetenskap vid Háskóli Íslands.

Om islänningarna skulle rösta ja till EU-medlemskap väntas isländska bli ett av unionens officiella språk. Enligt EU:s Islandsdelegation behövs minst 80 tolkar för att kunna översätta till och från isländska vid unionens möten. Så många tolkar finns inte i dag, och fler skulle därför behöva utbildas.

Gauti Kristmannsson sade nyligen under en föreläsning vid Alþjóðamálastofnun att ett EU-medlemskap skulle ha positivt inflytande på det isländska språket. Viktiga dokument skulle bli tillgängliga på det egna språket, och fackspråk och nya begrepp skulle översättas av kvalificerade terminologer i stället för att - som i dag - ofta översättas till isländska av de journalister som skriver om innehållet i dokumenten:
"Det är helt klart att den starkaste kraften för det isländska språket vore ett EU-medlemskap. Det skulle berika och stärka det isländska språket mer än någon språkdag eller språknämnd."
Gauti Kristmannsson tror att isländskan skulle få samma "vitamininjektion" som iriskan fått tack vare statusen som EU-språk. Behovet av tolkar skulle öka både på Island och i Bryssel samt Strasbourg, samtidigt som isländska politiker och tjänstemän skulle kunna tala isländska utanför hemlandet i betydligt större utsträckning än i dag. Därför anser Gauti Kristmannsson att ett EU-inträde skulle betyda mer för att säkra isländskans ställning än Íslensk málnefnds ansträngningar.

Íslensk málnefnd, Islands motsvarighet till Språkrådet, ser inte lika ljust på framtiden inom universitetsvärlden. En färsk rapport visar att fyra av fem doktorsavhandlingar vid isländska universitet skrivs på engelska.

Rapporten visar inte bara att 80 procent av avhandlingarna som blev klara under perioden 2000-2009 skrevs på engelska. Andelen kurser och program som hålls på engelska fortsätter att öka, och var under senaste läsåret 11 procent. Engelskan är vanlig bland annat inom teknik, ekonomi och medicin.

Íslensk málnefnd befarar att isländskans status inom den högre utbildningen är hotad om ingenting görs. Som förslag på åtgärder föreslås bland annat att göra isländskan till officiellt språk inom universitetsvärlden i alla ämnen utom just utländska språk, ansträngningar för att översätta kursmaterial och fackspråk till isländska samt kurser i grundläggande isländska för utländska studenter.

Här kan du läsa mer om dagens isländska.