söndag 19 december 2010

Färre invandrare på Island i finanskrisens spår

För första gången på 20 år minskar antalet invandrare på Island. Vid årsskiftet var 8,2 procent av befolkningen invandrare. Den i särklass största gruppen är polacker.

Finanskrisen bröt många trender i befolkningsutvecklingen. För första gången på 120 år minskade antalet invånare på Island, och Hagstofa Íslands statistik för 2009 bekräftar att många gästarbetare lämnade landet efter bankkraschen.

Den 1 januari 2010 var 26 171 personer bosatta på Island invandrade från andra länder, en andel på 8,2 procent av befolkningen. Året innan var andelen 9 procent. Då fanns 28 644 invandrare på Island.

Trots tillbakagången är den långsiktiga trenden alltjämt en kraftig ökning av antalet inflyttade till Island. År 1995 var exempelvis 5 357 personer, motsvarande 1,9 procent, invandrade på Island - på femton år har antalet alltså femfaldigats.

Däremot ökar andelen personer med utländsk bakgrund alltjämt något, från 5,8 procent till 6 procent jämfört med föregående år. Personer med utländsk bakgrund är födda på Island av minst en utländsk förälder eller födda utomlands av isländska föräldrar.

38,4 procent av invandrarna är polacker, 5,5 procent litauer, 5 procent filippinare, 4,5 procent tyskar, 3,3 procent thailändare, 2,5 procent danskar, 2,4 procent britter, 2,4 procent letter, 2,3 procent härstammar från det forna Jugoslavien, 2,3 procent amerikaner, 2,2 procent portugiser, 1,8 procent vietnameser, 1,3 procent kineser, 1,2 procent svenskar, 1 procent norrmän, 0,8 procent färingar, 0,5 procent finländare och 0,2 procent grönlänningar.

Könsfördelningen bland invandrarna är nu jämn, 1 012 män på 1 000 kvinnor. År 2007, när högkonjunkturen var som kraftigast och byggnadsindustrin lockade många gästarbetare, gick det 1 353 män på 1 000 kvinnor. År 1996 var däremot kvinnorna i stor majoritet - då gick det bara 607 män på 1 000 kvinnor.

Under tredje kvartalet 2010 bodde 318 200 personer på Island. Flyttnettot var minus 510 personer. De flesta islänningarna flyttade till Danmark och Norge, medan de flesta utlänningarna flyttade till Polen.

Under 2009 genomfördes 69 adoptioner på Island. 17 av dessa barn adopterades från utlandet. Det största ursprungslandet är Kina med åtta barn.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.