torsdag 30 december 2010

Flateyri får bygdekvot på 300 ton

Flateyri får en bygdekvot på 300 ton för 2011. Det är den högsta möjliga öronmärkta kvoten för små och utsatta fiskelägen. Och den kan innebära att det varsel som lades vid Eyraroddi kan dras tillbaka. Annars hade vart tredje jobb på orten försvunnit.

Bygdekvoten för 2011 växer enligt ett pressmeddelande med 17 procent till 4 564 ton. Dessutom tillkommer 972 ton som inte utnyttjats under 2010 som förs över till nästa år, något som blev möjligt under året genom en lagändring. Det innebär att 5 536 ton delas ut till totalt 44 mindre orter. Det är den högsta bygdekvoten någonsin.

Beslutet har fattats av fiskeminister Jón Bjarnason. De särskilda bygdekvoterna går till fiskelägen där industrin är viktig men fartygen har för få egna kvoter för att kunna få beredningen av fisk att gå runt. Den lägsta utdelningen är 15 ton och den högsta 300 ton, och den tilldelas för 2011 enbart Flateyri.

Orter som inte fick någon bygdekvot för 2010 men tilldelas fångster för 2011 är Vogar, Arnarstapi, Stokkseyri, Djúpivogur, Hellissandur och Rif.

I slutet av oktober varslades 42 personer om uppsägning vid Eyraroddi i Flateyri i Västfjordarna. Fabriken hade inga egna kvoter, och den fisk som fanns att köpa på marknaden var för dyr. Om uppsägningarna blir verklighet försvinner var tredje arbetstillfälle på orten, som redan är hårt trängd av utflyttning och nedläggningar.

Eyraroddi har av domstol fått möjlighet att göra ackordsuppgörelser och andra fartyg har landat fångster i Flateyri. Även om bygdekvoten på 300 ton är betydelsefull, så räcker den knappast för att hålla i gång förädlingsindustrin i ett helt år. Med full personalstyrka betar Eyraroddi sannolikt av den mängden på några få veckor.

Risken för massuppsägningar är alltså inte över. Men bygdekvoten innebär sannolikt att de inte blir fullt lika kännbara för Flateyri.

Här kan du läsa mer om Flateyri.