onsdag 22 december 2010

Handelsbanken förlorar miljoner på Landsbanki

Handelsbanken förlorar 730 miljoner isländska kronor på Baugurs konkurs. Banken lovade att svara för hyresinbetalningarna för Debenhams och Souks lokaler i Stockholm. Men när både Baugur och Landsbanki gick omkull hamnade räkningen hos Handelsbanken.

År 2003 tog Handelsbanken på sig ansvaret för Baugurs hyresinbetalningar för Debenhams och senare shoppinggallerian Souks lokaler på Drottninggatan i centrala Stockholm. Avtalet löpte på fem år, och Landsbanki gick i borgen för Baugurs del.

I juli 2009 hade Handelsbanken betalat hyror på 42,3 miljoner svenska kronor. Pengarna gick till hyresvärden Fastighets AB Certus för att täcka de hyresskulder som Baugur genom dotterbolaget DBH Stockholm AB inte betalade.

När Fjármálaeftirlitið, den isländska finansinspektionen, tog över Landsbanki den 7 oktober 2008 började Handelsbanken oroa sig för affären. En vecka senare svarade ledningen för Nýji Landsbanki, den då nyligen omstrukturerade och förstatligade banken, att fordran skulle flyttas över från den gamla kollapsade Landsbanki till Nýji Landsbanki. Där uppgavs också enligt de regler som klubbades av Fjármálaeftirlitið den 9 oktober att fordringar från bolag under förvaltning eller i konkurs inte skulle föras över.

Men tio dagar senare, den 19 oktober 2008, snävade Fjármálaeftirlitið in kraven betydligt. När myndigheten skaffat sig mer kunskap om Landsbankis situation undantogs flera typer av fordringar som rymdes inom de första ramarna. Särskilda garantier som skulle innefatta ett stort flöde av utländsk valuta blev nu kvar i den gamla kollapsade banken.

För Handelsbankens del innebär gårdagens domslut en överhängande risk för en förlust på 730 miljoner isländska kronor, 42,3 miljoner svenska kronor. Större delen av Landsbankis tillgångar kommer nämligen sannolikt att öronmärkas för sparare i Nederländerna och Storbritannien, även om rättsprocesser som utmanar uppdelningen av banken är att vänta vilket kan ändra förutsättningarna för återhämtningen ur konkursboet.

Handelsbanken protesterade under rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur mot att Fjármálaeftirlitið gjorde retroaktiva ändringar av regelverket, men domstolen anser att myndigheten agerat korrekt. Att Handelsbanken fick ett felaktigt besked av styrelsen för Nýji Landsbanki är heller inte Fjármálaeftirlitiðs ansvar.

Den 3 februari 2009 fick Handelsbanken det definitiva beskedet att Fjármálaeftirlitið ansåg att fordran gällde gamla Landsbanki. Då hade även Baugur kollapsat.

Handelsbanken valde att gå vidare genom att stämma Nýji Landsbanki på totalt 42 389 611 svenska kronor plus ränta. Héraðsdómur Reykjavíkur avvisar dock stämningen eftersom Nýji Landsbanki inte är part i målet då Fjármálaeftirlitiðs tillämpning av regelverket enligt domstolen är riktig. Nýji Landsbanki gav visserligen felaktig information om Handelsbankens fordran, men den anses inte vara juridiskt bindande och flyttar inte ansvaret för Baugurs hyresskuld från den gamla till den nya banken.

Eftersom Handelsbanken riktat stämningsansökan mot fel part slipper banken betala några rättegångskostnader.

Här kan du läsa mer om Baugur, här om Landsbanki och här domen i sin helhet.