tisdag 7 december 2010

Island backar inte från egna makrillkvoter

Island tänker fiska lika mycket makrill under 2011 som i år. Så lyder beskedet från fiske- och jordbruksdepartementet. Det innebär att tvisten om makrillfisket i Nordostatlanten fortsätter även nästa år.

Förhandlingarna om makrillkvoterna strandade ännu en gång vid ett möte i Norge i slutet av november. Island, som för första gången fick en plats vid förhandlingsbordet, erbjöds 3,1 procent av den totala makrillkvoten. Den isländska delegationen krävde 17 procent.

Norge var inte berett att gå längre än till 3,1 procent, och därmed gick det sista försöket att mäkla fred i makrillkriget om intet. Island avfärdade budet som orealistiskt, medan Norge ansåg att det rörde sig om en ansenlig kvot eftersom Island bara fiskat makrill sedan 2005 då arten plötsligt flyttade norrut.

Islands krav baserades på de kvoter som utfärdats ensidigt för de senaste åren, där Islands andel legat på 17 procent av den totala makrillfångsten. Dessa har i sin tur motiverats med att en fjärdedel av makrillbeståndet i fångstområdet finns i isländska vatten under sommaren, och att det där äter upp sig och därmed i högsta grad påverkar även andra arter.

Beskedet från fiske- och jordbruksdepartementet säger inte enbart att Island inte backar i konflikten, utan även att regeringen försöker föregå anklagelser från EU och Norge om att Island inte tar hänsyn till beståndets fortlevnad. Genom att vara först ges EU, Norge, Färöarna och Ryssland möjlighet att anpassa sina kvoter efter de isländska. EU:s och Norges förhandlingar med Färöarna är nämligen inte klara. Färöarna har tidigare liksom Island utfärdat ensidiga kvoter i strid med EU och Norge.

I ett pressmeddelande uppmanas de övriga parterna anpassa sina fångster så att de totalt inte överstiger forskarnas rekommendationer. Något besked om Islands exakta fångstkvot är dock inte att vänta förrän motparterna har kommit överens. Det är inte osannolikt att Island där tilldelas en kvot - sannolikt på 3,1 procent - trots att förhandlingarna avslutats i oenighet. Ett sådant beslut skulle möjligen göra det enklare för EU och Norge att fortsätta att hävda att Island ägnar sig åt tjuvfiske om fångsterna överstiger den nivån.

Beskedet från fiskeminister Jón Bjarnason betyder att Island fiskar minst 138 000 ton makrill nästa år. Utöver den förväntade kvoten på minst 130 000 ton finns dessutom 8 000 ton överstående från i år, som flyttas över till 2011. Mycket pekar dessutom på att den totala makrillkvoten höjs något, och då skulle Island - med andelen 17 procent som riktmärke - kunna utöka fisket till totalt omkring 150 000 ton.

Ian Gatt, chef för Scottish Pelagic Fishermen’s Association, skyller i The Press and Journal de misslyckade förhandlingarna på de isländska kraven:
"Iceland effectively walked out of last week’s negotiations, during which they were asking for a huge mackerel share despite having only been involved in the fishery as recently as 2005. ... There may well be a lot of mackerel in the Icelandic zone for a four-month period but during that time the Icelanders fish flat-out, which doesn’t smack of sustainable fishing practices."
Här kan du läsa mer om makrillkriget.