onsdag 1 december 2010

Isländska mjölkbönder fruktar konkurrens från Arla

Utan skyddstullar kommer de isländska mjölkbönderna inte att klara sig vid ett EU-inträde. Och det är den svensk-danska jätten Arla Foods som Landssamband kúabænda fruktar mest. Det framgår av en rapport från organisationens höstmöte.

Motståndet mot ett isländskt EU-medlemskap är störst bland bönder, fiskare och på landsbygden. Många lantbrukare fruktar att den inhemska produktionen skulle slås ut med ett fritt inflöde av billiga importvaror från EU, vilket i sin tur skulle få ödesdigra konsekvenser för de regioner som redan i dag kämpar mot ständig utflyttning.

Landssamband kúabænda skriver i en rapport att mjölkbönderna går en dyster framtid till mötes om skyddstullarna skrotas helt och hållet. Visserligen är transporterna till Island ett hinder för utländska företag, men redan i dag finns det bolag på Europamarknaden som agerar i många länder och därmed kan utnyttja stordriftsfördelar.

Den isländska branschorganisationen pekar ut Arla Foods som ett särskilt hot. Mejerijätten hanterade förra året 8,7 miljarder liter mjölk, vilket är 74 gånger mer än hela den isländska produktionen.

Enligt Landssamband kúabænda har Arla Foods dessutom redan intresserat sig för den isländska marknaden genom omfattande kartläggningar. Företaget sägs även betrakta Island som en del av en naturlig expansion, eftersom Arla Foods redan har en stark ställning i nordvästra Europa.

Att kunna konkurrera med Arla Foods när det gäller priser ser Landssamband kúabænda enligt rapporten som "hopplöst". De isländska mjölkbönderna har i regel också svag ekonomi, vilket sannolikt skulle innebära att många skulle gå omkull omedelbart om konkurrensen släpptes fri.

Landssamband kúabænda anser vidare att det under lång tid kommer att behövas särskilda stödåtgärder för att kunna anpassa den isländska marknaden till den europeiska. Sådana sägs vara nödvändiga om mjölkbönderna över huvud taget ska ha några som helst möjligheter att överleva ett EU-medlemskap. I annat fall blir enligt rapporten "en svår uppgift helt omöjlig".

Island väntas i förhandlingarna om villkoren för EU-medlemskap begära omfattande undantag för den inhemska livsmedelsproduktionen. Utrikesminister Össur Skarphéðinsson har tidigare sagt att ett argument för att behålla skyddstullarna är livsmedelssäkerhet. Han tror också att EU:s glesbygdsstöd skulle kunna förbättra böndernas situation.

Här kan du läsa mer om lantbruket och EU.