onsdag 8 december 2010

Lågt vattenstånd kan förebåda utbrott från Hekla

Vattennivåerna i vattendragen nära Hekla har sjunkit kraftigt under de senaste veckorna. Närboende befarar att det kan vara ett tecken på ett nära förestående vulkanutbrott.

Hekla är tillsammans med Grímsvötn de två vulkaner som isländska experter tror står näst på tur för ett utbrott. Hekla erupterade senast år 2000, och då kom de första varningstecknen två timmar innan i form av några mindre jordskalv. Men rörelserna i jordskorpan började först timmen innan utbrottet.

Hekla erupterar ofta med kort varsel. Drífa Hjartardóttir, tidigare alltingsledamot för Självständighetspartiet, bor på gården Keldur nära Hella ett par mil sydväst om Hekla. Hon säger till Fréttablaðið att hon den senaste tiden reagerat på det ovanligt låga vattenståndet i området - och att det kan förebåda ett utbrott:
"Det är ovanligt mycket i förhållande till att det skulle vara på grund av liten nederbörd. ... Och det här har skett före utbrott, några veckor och månader innan, att vattnet har försvunnit så."
Drífa Hjartardóttir hävdar att vattenståndet minskat i både bäckar, sjöar och andra vattendrag nära Hekla. I Keldnalækur ska nivån ha sjunkit med 30 centimeter under hösten:
"Jag har bott länge i Keldur och aldrig sett så lite i ån tidigare."
Sverrir Haraldsson, bonde i Selsund bara en mil sydväst om Hekla, säger till Fréttablaðið att minskade vattennivåer är ett tecken som kan förebåda ett vulkanutbrott. Lägre vattenstånd ses allmänt bland de närboende som en varningssignal. Men han tycker inte att de minskade nivåerna är lika alarmerande som Drífa Hjartardóttir:
"Man tycker inte att det är så mystiskt nu efter några snöfattiga vintrar och lite nederbörd över huvud taget. ... Men det (minskningen av vattenståndet) har tilltagit mycket i år."
Hjörleifur Sveinbjörnsson, geolog vid Veðurstofa Íslands, håller med om att minskade vattennivåer kan förebåda ett utbrott från Hekla, men liksom Sverrir Haraldsson tror han snarare att förändringarna i vattenståndet kan förklaras med små nederbördsmängder.

Några direkta tecken på ett nära förestående utbrott finns inte, men Hjörleifur Sveinbjörnsson säger till Fréttablaðið att Hekla är redo att eruptera och att det liksom vid utbrottet år 2000 sannolikt sker med få förvarningar:
"Mätinstrumenten har aldrig visat något särskilt mycket tidigare än så där två timmar före utbrottet. ... Då kom de första småskalven ungefär två timmar innan och det var inte möjligt att se förändringarna i rörelsemätarna förutom med god vilja."
Här kan du läsa mer om Hekla och här hittar du webbkameran som övervakar vulkanen.