fredag 3 december 2010

Reykjavíkdominans i Islands konstitutionsting

Femton män och tio kvinnor. Tjugotvå av dem är bosatta i Reykjavíkområdet. 24-åringarna Ástrós Gunnlaugsdóttir och Freyja Haraldsdóttir är yngst medan 70-åringen Ómar Ragnarson är äldst. Och i särklass flest röster fick Þorvaldur Gylfason, som tillsammans med 24 representanter för det isländska folket ska ta fram ett förslag till en ny konstitution.

Deltagandet i lördagens val till det konstitutionella tinget blev lågt. Bara 35,97 procent av islänningarna röstade. Þorvaldur Gylfason, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, vann närmast en jordskredsseger. 7 192 islänningar hade honom som förstanamn på valsedeln. Tvåan Salvör Nordal toppade 2 482 valsedlar.

Þorvaldur Gylfason säger till Morgunblaðið att han vill verka för en tydligare uppdelning av statsmakten:
"Jag är tacksam mot de människor som gav oss sitt stöd. Det konstitutionella tinget blir hela folkets ting. Även för dem som valde att inte utnyttja sin rösträtt. ... Jag hoppas att det konstitutionella tinget markerar slutet på egenvinningssamhället. Tingets huvuduppgift är att förbättra tredelningen av statsmakten och förhindra den verkställande maktens tyranni på bekostnad av den lagstiftande och dömande makten."
Femton män och tio kvinnor valdes in i konstitutionstinget. Om något av könen hade representerats med färre än 40 procent av ledamöterna hade antalet platser kunnat utökas till som högst 31. Men nu blev alltså fördelningen precis 60 procent män och 40 procent kvinnor.

För första gången röstade Island som en enda valkrets. Reykjavíkområdet dominerar totalt med 22 av 25 ledamöter. Erlingur Sigurðarson och Dögg Harðardóttir är bosatta i Akureyri medan Ari Teitsson bor utanför Húsavík. I övrigt är samtliga invalda hemmahörande i huvudstadskommunerna - fjorton i Reykjavík, tre i Garðabær, tre i Kópavogur, en i Hafnarfjörður och en i Álftanes.

Medelåldern på ledamöterna är 48,12 år. Yngst är de båda 24-åringarna Ástrós Gunnlaugsdóttir och Freyja Haraldsdóttir. Äldst är 70-årige Ómar Ragnarson.

Det är gott om högutbildade kändisar bland de 25. Utöver den legendariske filmaren och journalisten Ómar Ragnarsson återfinns den respekterade ekonomen och EU-anhängaren Þorvaldur Gylfason bland de invalda liksom statsvetarprofessorn Eiríkur Bergmann Einarsson, journalisten Illugi Jökulsson och regissören Þórhildur Þorleifsdóttir.

Vad tycker då de olika ledamöterna? 23 av dem har svarat på DV:s enkätfrågor, och en sammanställning av svaren ger en föraning om vilka uppfattningar som väntas bli dominerande.

61 procent av de valda är positivt inställda till att presidenten även i fortsättningen måste godkänna alla lagar och 31 procent vill ge presidenten mer makt, 52 procent vill att Island blir en enda valkrets, bara 9 procent är positiva till att väga röster efter landsdelar, 39 procent är för bindande folkomröstningar, 43 procent strävar efter direktval till regeringen, 61 procent tycker att antalet ledamöter i alltinget bör minskas, 91 procent anser att det bör fastställas en tidsram för hur många gånger en president kan väljas om, lika många vill se fler folkomröstningar, 83 procent vill skriva in i konstitutionen att Island inte är en kärnvapenmakt, 69 procent förordar personval, 87 procent anser att ministrar inte bör få sitta i alltinget, 61 procent kan tänka sig att skilja på stat och kyrka, 65 procent uppger att isländskans status som officiellt språk bör bekräftas i konstitutionen, 96 procent vill att ägandet till naturresurser skrivs in i konstitutionen och 82 procent anser att konstitutionen behöver omarbetas.

Alla vill dock inte minska kyrkans makt. Prästen Örn Bárður Jónsson skriver i Fréttablaðið att kristendomen - i statskyrkans tolkning - bör få en särställning eftersom den är en del av isländska samhället. Den som inte är kristen bör acceptera att han eller hon tillhör en minoritet. Örn Bárður Jónsson vill därför också tillåta bönestunder redan i lekskolan.

Totalkostnaden för det konstitutionella tinget blir 564 miljoner isländska kronor. Om det får tillåtelse att fortsätta i ytterligare två månader efter de två första stiger kostnaden till 740 miljoner. Varje ledamot får en månadslön på 520 000 isländska kronor.

Tinget har inga ersättare. Om någon väljer att hoppa av eller inte kan delta minskas antalet ledamöter.

Här är samtliga 25 invalda i det konstitutionella tinget samt antalet förstaröster på valsedlarna:
1. Þorvaldur Gylfason, professor: 7 192 röster.
2. Salvör Nordal, filosof och chef för Siðfræðistofnun: 2.842.
3. Ómar Þorfinnur Ragnarsson, journalist: 2 440.
4. Andrés Magnússon, läkare: 2 175.
5. Pétur Gunnlaugsson, jurist: 1 989.
6. Þorkell Helgason, matematiker: 1 930.
7. Ari Teitsson, bonde: 1 686.
8. Illugi Jökulsson, journalist: 1 593.
9. Freyja Haraldsdóttir, vd: 1 089.
10. Silja Bára Ómarsdóttir, statsvetare: 1 054.
11. Örn Bárður Jónsson, präst: 806.
12. Eiríkur Bergmann Einarsson, statsvetare: 753.
13. Dögg Harðardóttir, avdelningschef: 674.
14. Vilhjálmur Þorsteinsson styrelseordförande CCP: 672.
15. Þórhildur Þorleifsdóttir, regissör: 584.
16. Pawel Bartoszek, politisk kommentator: 584.
17. Arnfríður Guðmundsdóttir, professor: 531.
18. Erlingur Sigurðarson, lärare: 526.
19. Inga Lind Karlsdóttir, student: 493.
20. Katrín Oddsdóttir, jurist: 479.
21. Guðmundur Gunnarsson, Rafiðnaðarsamband Íslands: 432.
22. Katrín Fjelsted, läkare: 418.
23. Ástrós Gunnlaugsdóttir, student: 396.
24. Gísli Tryggvason, konsumenttalesperson: 348 röster.
25. Lýður Árnason, läkare: 347 röster.
För Pétur Gunnlaugsson, Dögg Harðardóttir, Pawel Bartoszek, Arnfríður Guðmundsdóttir och Ástrós Gunnlaugsdóttir var antalet förstaplaceringar avgörande. Hade i stället bara antalet röster räknats utan att ta hänsyn till väljarnas rangordning hade resultatet blivit följande:
1. Þorvaldur Gylfason
2. Ómar Þorfinnur Ragnarsson
3. Illugi Jökulsson
4. Salvör Nordal
5. Freyja Haraldsdóttir
6. Silja Bára Ómarsdóttir
7. Andrés Magnússon
8. Eiríkur Bergmann Einarsson
9. Þorkell Helgason
10. Katrín Fjeldsted
11. Örn Bárður Jónsson
12. Þórhildur Þorleifsdóttir
13. Guðmundur Gunnarsson
14. Ari Teitsson
15. Erlingur Sigurðarson
16. Gísli Tryggvason
17. Þorgeir Tryggvason
18. Katrín Oddsdóttir
19. Jónas Kristjánsson
20. Vilhjálmur Þorsteinsson
21. Lýður Árnason
22. Jón Ólafsson
23. Inga Lind Karlsdóttir
24. Birna Þórðardóttir
25. Sigurður Guðmundur Tómasson
Här kan du läsa mer om konstitutionstinget.