onsdag 22 december 2010

Villkorar EU-medlemskap med valfångststopp

Isländskt valfångststopp är ett krav för EU-medlemskap. Det har det nederländska parlamentet beslutat. Samma krav finns sedan tidigare från Tyskland och EU-parlamentet.

Valfångsten är en fråga som behöver lösas för att Islands EU-inträde ska kunna bli verklighet. Jakten har inte samma ekonomiska betydelse som Icesave eller makrillkriget, men har potential att bli en symbolfråga för motståndarsidan.

Nu sällar sig alltså även det nederländska parlamentet till kritikerna. I ett beslut kräver en majoritet av ledamöterna att ett isländskt EU-medlemskap villkoras med slopad valfångst. Liknande beslut har tidigare fattats i Tyskland samt i Europaparlamentet. EU-kommissionen har dock varit försiktigare i sina uttalanden om valfångsten.

USA:s handelsminister Gary Locke uppmanade också nyligen Island att upphöra med valfångsten. Han hänvisade bland annat till att det inte finns någon marknad för köttet. Fiskeminister Jón Bjarnason anser dock att det inte är regeringens bekymmer, utan i så fall ett problem för dem som bedriver jakten, skriver Morgunblaðið.

George W Bush uppges ha avvisat alla tankar på sanktioner mot Island på grund av valfångsten. Whale and Dolphin Conservation Society uppmanar tillsammans med 19 andra miljöorganisationer Island att avbryta jakten, och vill att den amerikanska regeringen agerar.

I ett pressmeddelande påstås bland annat att valprodukter olagligt säljs till Lettland och Vitryssland. Några belägg för den påstådda exporten presenteras inte. Uppgifterna om Lettland gäller möjligen en omstridd försäljning av kött där importören saknade införseltillstånd. För Islands del är dock inte något sådant tillstånd exportörens ansvar.

I år fångades 148 sillvalar och 60 vikvalar. Den totala kvoten var 400 djur plus 80 överstående från 2009. Anledningen till att inte hela kvoten utnyttjades var att försäljningen främst sker på hemmamarknaden, även om Hvalur enligt Japan Today nyligen exporterade 631 ton sillval till Japan till ett värde av 1,1 miljarder isländska kronor.

Jakten avslutades i slutet av september, och återupptas i vår. Gunnar Bergmann Jónsson, vd för Félag Hrefnuveiðimanna, säger till Morgunblaðið att årets säsong var god - bland annat eftersom valarna höll sig nära kusten vilket underlättade fångsten:
"Det har gått väldigt bra. ... Så vi börjar igen nästa vår. Efter mitten av april eller i början av maj. Då tänker vi också erbjuda valskådning utöver jakten hela nästa sommar."
Företaget började på sensommaren nämligen arrangera valskådning ombord valfångstfartyg. Ombord fångstbåten Hrafnreyður KÓ 100 får besökarna en inblick i jakten och dess historia. Och det serveras förstås valkött.

Här kan du läsa mer om valfångsten.