fredag 28 januari 2011

Boende räds Katla - kräver ny flyktväg över floden

Om Katla erupterar och skapar stora översvämningar tvingas boende på ett dussintal gårdar att fly i riktning mot vattenmassorna. Nu kräver de att en bro byggs över Hólsá så att de slipper omvägen på 2,5 mil vid en utrymning.

Katla är tillsammans med Hekla och Grímsvötn de vulkaner som väntas stå näst i tur för ett utbrott. Katla kan eruptera med oerhört kort varsel - de första jordskalven som kan indikera att ett utbrott är på väg kan börja ett par timmar innan, även om utbrotten i regel föregås av en serie jordbävningar.

Befolkningen på gårdarna söder om Þverá och öster om Hólsá - som ligger söder om Hella och Hvolsvöllur på den isländska sydkusten - anser att riskerna vid ett vulkanutbrott är så stora att regeringen och myndigheterna måste ta dem på allvar. De har därför skrivit ett brev där de uppmanar till ett snabbt bygge av en bro över floden Hólsá vid Djúpós.

I dagsläget måste de som bor längst bort åka 25 kilometer i riktning mot de befarade översvämningarna. Det är riskabelt och skulle kunna medföra att de boende blir instängda på sina gårdar av vattenmassorna om inte utrymningen går tillräckligt snabbt eller om förvarningarna kommer sent.

Därför vill de att en alternativ flyktväg skapas i form av en bro över Hólsá. Genom ett par hundra meter ny väg, en förstärkning av andra sidan flodstranden och en bro skulle invånarna få två vägar från området. Den nya bron skulle anslutas till vägen mot Þykkvibær, med en betydligt kortare resa till ringvägen och Hella.

Invånarna uppmanar i brevet till ett snabbt beslut. De skriver vidare att den nya vägsträckan också skulle ha positiva effekter för näringslivet i regionen. I dag är avståndet mellan Þykkvibær och Grímsstaðir två kilometer fågelvägen och 108 kilometer landvägen. Med en bro över floden skulle sträckorna bli lika långa.

21 alltingsledamöter skriver i en liknande tvärpolitisk motion att staten bör se till att ordna en gångbro över Markarfljót. I samband med Eyjafjallajökullutbrottet blev resenärer instängda i Þórsmörk, något som skulle kunna förhindras i framtiden genom en enkel bro.

Här kan du läsa mer om Katla och här läsa brevet i sin helhet.