onsdag 26 januari 2011

Dagens citat

"Med sitt stilistiskt mästerliga handlag lyckas Sjón ge gestaltning åt den andliga diskrepansen mellan de goda gärningarnas sunda förnuft och de hycklande kyrkomännens 'högtravande tal om den egna förträffligheten'. Och han har inte sparat på vare sig det sinnliga eller metaforiska krutet, där ett nordiskt fornhärmande språkbruk bland undergångshjordar, Häx-Láfis och helvetesfjället Hekla, svedda fårskallehalvor och 'rövljummen fårspillning' i förstone kan uppfattas som lätt påfrestande, men som efter hand utgör en stilmässig kontrast till det nya språkets och den nya världens balanserande rationalism."

Martin Lagerholm i Smålandsposten om Sjóns Skymningsinferno.