tisdag 4 januari 2011

Davíð Oddsson: "Jag har aldrig tagit något lån"

Morgunblaðið går under Davíð Oddssons ledning inte att ta på allvar. Det hävdar statsminister Jóhanna Sigurðardóttir som därför övervägde att nobba erbjudandet att skriva den artikel som alla partiledare av tradition brukar stå för till nyår. Hon räds visserligen inte kritik, men skriver att tidningen nu sjunkit till sådana bottennivåer att innehållet inte går att ta seriöst.

Jóhanna Sigurðardóttir anser att Morgunblaðið nu präglas av Davíð Oddssons kamp för att undvika att skuldbeläggas med ansvar för finanskraschen. Men det går enligt statsministern inte att bortse från att den bristfälliga privatiseringen av bankerna och de undermåliga kontrollinstanserna lade grunden för kollapsen.

Davíð Oddsson har förstås en annan syn på saken. I Viðskiptablaðiðs nyårsnummer ger han en sällsynt intervju - och hävdar bland annat att den upphetsade stämningen bland isländska bloggare tvingade den parlamentariska kriskommissionen att kritisera Seðlabanki Íslands samt att den nuvarande regeringen vill att han återvänder till politiken.

Davíð Oddsson var borgmästaren som blev statsminister som blev utrikesminister som blev centralbankschef som blev chefredaktör för Morgunblaðið. Han kom tillbaka till tidningen efter nästan fyrtio år inom regeringen och Seðlabanki Íslands. I början kunde han knappt mejla, men nu har han lärt sig att hamra fram ledare om nödvändigheten av att Island stannar utanför EU och EMU:
"Jag anser att man borde tala om kronan på ett annat sätt. Man har alltid försökt mäta dess styrka mot euron eller dollarn. Det är inte kursen i sig själv som är av betydelse. ... Det som för en självständig nation betyder något är att ha en måttenhet som kan styras av nationens lagar, och det gör en egen valuta."
Han är också mycket kritisk till den rödgröna koalitionen. Davíð Oddsson anser att turerna kring 2011 års budget - där tre vänstergröna lade ned sina röster och en partibytare räddade majoriteten - samt hanteringen av Icesave visar att regeringen i praktiken är i minoritet. Annars skulle Jóhanna Sigurðardóttir inte invänta alltinget innan hon skrev under det senaste Icesave-budet.

Davíð Oddsson hävdar att en regeringskris hade varit bättre. Vänsterregeringen blockerar i nuläget andra alternativ från att ta över. Men han är heller inte odelat positiv till utvecklingen bland sina egna inom Självständighetspartiet. Davíð Oddsson anser att partiet är försvagat och agerat vekt och undvikande i samband med bankkollapsen - en förklaring kan enligt honom vara Þorgerður Katrín Gunnarsdóttirs och Ragnheiður Ríkharðsdóttirs kopplingar till Kaupþing.

I den parlamentariska kriskommissionens utredning anser Davíð Oddsson att den tyngsta kritiken mot Seðlabanki Íslands var att centralbanken svarade skriftligt på muntliga frågor. Men åsikten att Seðlabanki Íslands skulle ha fått statsfinanserna på fall ger han inte mycket för:
"Man hade förmodligen gått in på det i rapporten om så hade varit fallet."
Davíð Oddsson säger till Viðskiptablaðið att den kritik som riktats mot honom som centralbankschef är missriktad. Jóhanna Sigurðardóttir och finansminister Steingrímur J. Sigfússon har anklagat honom för att mer eller mindre ha gjort Island bankrutt - men Davíð Oddsson menar att det inte är sällsynt att en centralbank behöver tillskott från regeringen, i synnerhet inte i så turbulenta omständigheter som de som drabbade Island:
"Det här är naturligtvis bara nonsens, och väldigt fult nonsens, som Steingrímur och Jóhanna och vissa buspojkar hävdar. ... Rannsóknarnefnd Alþingis var under hård press från bloggvärlden att hitta något om oss centralbankschefer, i synnerhet den som sitter här, men de mindes inte att Seðlabanki blev bankrutt. Jag hade nog märkt det om så hade varit fallet."
I stället ser han kritiken som en del av en smutskastningskampanj som inte enbart involverar Socialdemokraterna och Gröna vänstern, utan också mediebolaget 365 - med Fréttablaðið, Vísir, Bylgjan och Stöð 2 - och public service-bolaget RÚV. Målet är enligt Davíð Oddsson att "skylla bankkraschen på mig". Och det var också de politiska motståndarna som ville ha honom tillbaka på den politiska arenan:
"Jag trodde att jag hade slutat med politiken när jag kom till Seðlabanki, men Steingrímur och Jóhanna längtade uppenbarligen så mycket över att få tillbaka mig. ... Man säger mig att de saknar mig och att deras politiska liv har blivit svårare sedan jag slutade."
Davíð Oddsson anser alltjämt att intervjun i RÚV:s "Kastljós" strax före den brittiska terrorstämplingen av Landsbanki inte hade någon inverkan på beslutet. Han sade då att Island inte skulle ta ansvar för insättningar som gjorts i andra länder:
"Man har fortsatt att hävda att intervjun med mig i 'Kastljós' orsakade kraschen, som om (Gordon, dåvarande premiärminister) Brown och (Alistair, dåvarande finansminister) Darling skulle vara 'Kastljós' hederstittare och aldrig kunde slita sig från det. Så säger ingen något när granskningskommissionen drar slutsatsen att den här intervjun inte hade någon uppenbar inverkan på krisen. En socialdemokratisk alltingsledamot hävdade att denna intervju i 'Kastljós' hade kostat nationen 10 000 miljarder. Den alltingsledamoten har inte bett om ursäkt."
Davíð Oddsson påstår också liksom tidigare finansministern Árni M. Mathiesen att Mervyn King, chefen för Bank of England, när orosmolnen hopade sig kring de isländska bankerna ska ha sagt att Storbritannien skulle skriva av eventuella Icesave-skulder. Bank of England ska alltså ha delat åsikten att den isländska insättningsgarantin inte omfattade Landsbankis verksamhet i landet, och att den därför enbart var en fråga för den brittiska regeringen.

Davíð Oddsson säger till Viðskiptablaðið att samtalet spelades in, men att banken i dag inte vill lämna ut det. Han vill heller inte kännas vid något ansvar för Icesave. Att stå för insättningsgarantin var beslut som Nederländerna och Storbritannien fattade ensidigt för att sedan komma på att de kunde pressa Island på pengarna:
"Jag har aldrig tagit något lån och fick bara kännedom om det efteråt. Det är helt galet."
Han tycker i stället att Storbritannien och Nederländerna borde vara tacksamma för Islands sätt att hantera finanskrisen. Genom att låta bankerna gå i graven och återuppstå blev kraven på konkursbona lägre än om också islänningarna skulle kämpat om samma tillgångar:
"Det här är totalt nonsens. ... Vi tog bankernas egna kapital och lät det gå till utländska fordringar. Sedan användes isländska skattepengar till att skydda en specifik grupp sparare. Utländska sparares intressen, de som hade pengar i Icesave-konton, försämras inte på grund av det - tvärtom. Att isländska staten använde allt eget kapital i bankerna till att möta utländska fordringar förbättrar ekonomin för dem som har utländska fordringar."
Davíð Oddsson hinner i intervjun med Viðskiptablaðið också förneka att han i krisens början lanserade ett förslag på en samlingsregering med sig själv som tänkbar ledare, döma ut Morgunblaðiðs huvudkonkurrent Fréttablaðið som ett innehållslöst annonsblad som "distribueras på bekostnad av banker och andra företag" samt döma ut de rådande valutarestriktionerna:
"Ju förr som vi blir av med den här nordkoreanska ekonomiska lösningen, desto bättre."
Här kan du läsa mer om Davíð Oddsson.