lördag 22 januari 2011

Isländsk arbetslöshet fortsätter att öka

Arbetslösheten på Island fortsätter att öka - samtidigt som antalet personer på arbetsmarknaden har minskat med 7 000 på ett år. Nu är 8 procent av islänningarna utan jobb. Arbetslösheten vänta stiga även i januari, enligt en prognos från Vinnumálastofnun.

Den negativa befolkningsutvecklingen har visserligen vänt, men alltjämt gör den ekonomiska krisen avtryck på arbetsmarknaden. I december förra året fanns 159 846 arbetsföra personer på Island - 7 000 färre än väntat. Och det är siffror som förklaras dels av utflyttningen av främst utländska medborgare, dels av det stora intresset för utbildning.

I december låg arbetslösheten på 8 procent. I januari väntas den öka med 0,3 till 0,6 procentenheter. Den nuvarande nivån är den högsta på sju månader. Antalet lediga platser har också blivit färre.

Långtidsarbetslösheten forsätter också att stiga. Varannan arbetslös har nu saknat jobb i minst ett halvår, och var tredje i över ett år. Även ungdomsarbetslösheten ökar. 17 procent av personer mellan 16 och 24 år står utanför arbetsmarknaden.

Män är arbetslösa i högre utsträckning än kvinnor, 8,5 procent respektive 7,3 procent.

Den värst drabbade regionen är liksom tidigare Suðurnes. Här är var åttonde, 13,1 procent, utan jobb. I Reykjavíkområdet är arbetslösheten 8,5 procent, Norðurland eystra 6,5 procent, Suðurland 6,3 procent, Austurland 5,6 procent, Vesturland 5 procent, Västfjordarna 3,8 procent och Norðurland vestra 3,1 procent. Procentuellt är utvecklingen mest negativ i Västfjordarna, där arbetslösheten ökar med 0,8 procentenheter under december jämfört med föregående månad.

Fyra kommuner har full sysselsättning: Skorradalshreppur och Helgafellssveit i Vesturland, Bæjarhreppur i Västfjordarna och Grýtubakkahreppur i Norðurland eystra.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.