tisdag 18 januari 2011

Jóhanna Sigurðardóttir vill förhandla om HS Orka


Till tonerna av "Sá ég spóa" öppnade statsminister Jóhanna Sigurðardóttir dörrarna till regeringsbyggnaden för att släppa in Björk, Jón Þórisson och Oddný Eir Ævarsdóttir som samlat in 48 000 underskrifter mot försäljningen av HS Orka och för en folkomröstning om förvaltningen av Islands energitillgångar. I alltinget sade Jóhanna Sigurðardóttir att ett återtagande eller återköp av energibolaget först och främst skulle ske genom förhandlingar med Magma Energy.

Sigmundur Davíð Gunnlaugson, ledare för Framstegspartiet, tog upp HS Orka-affären i alltinget i går. Han undrade om det var regeringens avsikt att bryta ingångna avtal. Jóhanna Sigurðardóttir svarade att det ännu inte fanns något beslut i frågan, men att regeringen arbetar med att ta fram ett nytt energipolitiskt program.

Det finns två sätt att ta tillbaka HS Orka: Att lagstifta och därmed omöjliggöra det svensk-kanadensiska ägandet eller att köpa bolaget. Jóhanna Sigurðardóttir vill, om det blir aktuellt, helst försöka förhandla med Magma Energy.

Näringsminister Katrín Júlíusdóttir påbörjade 2009 arbetet med en ny energipolitik. Det har hittills resulterat i en rapport där flera grundprinciper diskuteras. Remisstiden går ut den 9 februari.

Ett av många förslag är att den som utnyttjar energitillgångar ska skatta för det, och att den skatten ska komma staten och därmed medborgarna tillgodo. Skatten ska betalas av dem som använder energi för kommersiell verksamhet, medan vanliga skattebetalare slipper påslaget.

En annan viktig förändring som diskuteras är att mer än halvera nyttjanderätten till energitillgångar, från dagens 65 år till 25 eller 30 år. När dagens linje klubbades ville industrin och kommunerna i stället dela ut nyttjanderätter i 99 år. En effekt av förhållandevis korta perioder som 25 år kan vara att färre vågar investera eftersom det kan vara osäkert om investeringen betalar sig inom de tidsramarna.

Utöver de tre initiativtagarna till Orkuauðlindir stämde kändisar som Ómar Ragnarsson, Kristján "KK" Kristjánsson, Birgitta Jónsdóttir, Andri Snær Magnason och Magga Stína upp i sången. Även finansminister Steingrímur J. Sigfússon skrålade med.

Här kan du läsa mer om namninsamlingen och ovan kan du kika på en video från överlämnandet av underskrifterna.