fredag 14 januari 2011

Razzia mot Landsbankichefer - sju i förhör

Sju tidigare toppchefer inom Landsbanki togs i går till förhör i en utredning gällande omfattande ekonomisk brottslighet. Samtidigt genomfördes tre husrannsakningar. Razzian riktade sig bland annat mot tidigare bankchefen Sigurjón Þ. Árnason.

Polisen slog i går alltså till mot sju tidigare chefer vid Landsbanki. Samtliga togs till förhör och minst två personer, däribland Sigurjón Þ. Árnason, kommer att begäras häktade. Utredningen gäller ekonomisk brottslighet inom den egna banken.

Åklagare utreder nu fyra affärer och bland brottsrubriceringarna finns bedrägeri, marknadsmissbruk och brott mot aktiebolagslagen:
1. Misstänkt marknadsmissbruk genom utgivning av aktier i den egna banken med syftet att driva upp kursen.
2. Lån till bolagen Hunslow på 13 miljoner euro, Pro-Invest Partners på 40,8 miljoner euro och Sigurður Bollason på 33,8 miljoner euro för att köpa aktier i Landsbanki.
3. Landsbanki Íslands köp av Landsbankis utlåning i Luxemburg.
4. Utlåning till och aktieköp i den egna banken för anställdas räkning.
De kanske mest uppmärksammade affärerna av dem som nu utreds är utlåningen till Sigurður Bollason, Pro-Invest Partners och Hunslow. De tog nämligen en omväg via Luxemburg. Högprofilerade kunder uppmanades ofta att låna av Landsbanki i Luxemburg eftersom banksekretessen ansågs vara starkare där än på Island. Sedan gick Landsbanki Íslands i borgen för lånen och köpte dem, vilket i samband med finanskraschen innebar att notan på 784 miljoner euro för lånen landade på Island. Den i särklass största låntagaren som Landsbanki Íslands ärvde från Luxemburg var huvudägaren Björgólfur Thor Björgólfsson med 225 miljoner euro.

Sigurjón Þ. Árnason, som i går alltså förhördes om affärerna, sade i den parlamentariska krisutredningen att den här typen av stora lån erbjöds under flera år. I Luxemburg fanns heller inga gränser för Landsbankis exponering gentemot det isländska moderbolaget.

I den parlamentariska kriskommissionens rapport framkommer även att den interna handeln med aktier tilltog under det sista året före kraschen. När Landsbanki kollapsade ägde ledningen 13,2 procent av aktierna i banken. En stor del av affärerna gick genom bolag i skatteparadis, vilket enligt utredarna sannolikt var ett sätt att försöka undkomma skyldigheten att flagga aktieköpen.

Utöver Sigurjón Þ. Árnason fördes även hans efterträdare Elín Sigfúsdóttir till förhör. Övriga fem som i går förhördes är tidigare toppchefer inom Landsbanki som varit verksamma inom bland annat aktiehandel och investeringar. Enligt uppgifter ska även förre bankchefen Halldór J. Kristjánsson, som nu är bosatt i Kanada, ha kallats till förhör. Han väntas dyka upp på Island i nästa vecka.

Fjármálaeftirlitið skickade vidare misstankarna om ekonomisk brottslighet till åklagare förra året. Ett trettiotal poliser deltog i gårdagens razzia då även tre husrannsakningar genomfördes. Förhören pågick hela kvällen - och Morgunblaðið lyckades dokumentera att de misstänkta fick käka pizza under utfrågningarna vid åklagarkontoret i Reykjavík.

Landsbankis upplösningskommitté stämde nyligen Sigurjón Þ. Árnason och Halldór J. Kristjánsson på 37 miljarder isländska kronor var för försumlighet. Elín Sigfúsdóttir stämdes av samma skäl på 18 miljarder.

Uppdatering: Sigurjón Þ. Árnason häktas till och med den 25 januari och en annan tidigare bankchef till och med den 21 januari. Häktningsbesluten kommer att överklagas. Åklagare har enligt DV även hört sig för om Björgólfur Guðmundsson är beredd att komma till förhör. Detsamma gäller även investeraren Sigurður Bollason, skriver DV.

Här kan du läsa mer om Landsbanki.