torsdag 27 januari 2011

Riksväg flyttas från klassisk filmmark

Till vintern försvinner en bit isländsk film- och trafikhistoria. Då får ett avsnitt av väg 60 i södra Västfjordarna en ny sträckning som innebär att den inte längre går rakt igenom gården vid Skálanes - och därmed heller inte passerar den numera nedlagda lanthandel som även förekommer i Friðrik Þór Friðrikssons Oscarnominerade film Börn náttúrunnar.

Väg 60 löper längs de sydliga Västfjordarna och är bitvis i ganska dåligt skick. Beläggningen är på långa sträckor grus, kurvorna är många och groparna i vägbanan ännu fler.

Vid Skálanes får trafikanterna sakta ned lite extra. Vägen snirklar nämligen fram på gårdens mark och vid möten nosar den ena bilisten på den lanthandel med bensinpump som Kaupfélag Króksfjarðar drev här fram till år 2000. Butiken är nu nedlagd.

Vegagerðin har beslutat att bygga 2,6 kilometer ny och asfalterad väg vid Skálanes ett par mil väster om Bjarkalundur. Sträckan ska öppnas för trafik senast den 1 november i år. Det innebär att vägen får en rakare sträckning och inte längre kommer att passera den gamla lanthandeln.

Skálanes är inte bara en av få kvarvarande platser där en isländsk riksväg sträcker sig över ett gårdsplan. Här spelades också en liten del av Friðrik Þór Friðrikssons Börn náttúrunnar in, det enda isländska bidrag som hittills har nominerats för en Oscar i kategorin bästa utländska film.

Här kan du läsa mer om väg 60.