lördag 29 januari 2011

Självständighetspartiet större än regeringen

Självständighetspartiet har fler sympatisörer än regeringspartierna tillsammans. Samtidigt kunde bara 54 procent av de tillfrågade berätta vilket parti de skulle rösta på om det var val till alltinget i dag. Det visar Fréttablaðiðs opinionsmätning.

43,4 procent av islänningarna hade i dag lagt sin röst på Självständighetspartiet, vilket är en ökning med 7,8 procentenheter jämfört med septembermätningen och skulle ge 28 platser i alltinget. Tillsammans med Framstegspartiet, som ökar till 11,8 procent och sju mandat, tycks i nuläget finnas en rejäl majoritet för den borgerliga oppositionen.

Socialdemokraterna har stöd av 25,8 procent av väljarna, en ökning med 2,6 procentenheter. Gröna vänstern rasar däremot 9,1 procentenheter till 16,5 procent av väljarsympatierna. Tillsammans skulle regeringspartierna få 28 mandat, lika många som Självständighetspartiet.

Rörelsen är långt ifrån femprocentsspärren och får nöja sig med 2,1 procent av väljarstödet, en minskning med 3,5 procentenheter jämfört med septembermätningen. Medborgarrörelsen, som fick fyra mandat i valet våren 2009, har i nuläget bara stöd av 0,5 procent av islänningarna.

Självständighetspartiet är i den här undersökningen också enda parti som ökar jämfört med 2009 års val. Dagens opinionsläge innebär att partiet skulle få tolv nya mandat att lägga till dagens sexton.

Statsvetaren Stefanía Óskarsdóttir förklarar i Bylgjan Gröna vänsterns tillbakagång med att de vid nyvalet sågs som ett parti som inte bar samma ansvar för finanskrisen som andra, och att de därför lockade många ilskna och misstrogna väljare. Nu, menar hon, tycks partiets stöd vara på väg att återgå till samma nivåer som före krisen.

En bidragande orsak till de låga siffrorna för regeringspartierna kan vara den senaste tidens debatt om vägtullar. Planerna på att ta ut avgifter vid resor till Reykjavík för att finansiera infrastrukturprojekt har fått hård kritik - i synnerhet från kommunerna i sydväst.

En opinionsmätning utförd av MMR visar också att en majoritet av islänningarna står bakom protesterna. 81,9 procent är emot vägtullar, medan 11,1 procent är för avgifter.

Motståndet är störst bland Självständighetspartiets väljare, där 88,9 procent säger nej till vägtullar. Nej-sidan är dock i majoritet i samtliga partier. 86 procent av Rörelsens väljare är emot förslaget, 83,4 procent av Framstegspartiets, 71,4 procent av Socialdemokraternas och 68,4 procent av Gröna vänsterns.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.