tisdag 25 januari 2011

Två av tre vill förhandla om EU-medlemskap

Två av tre islänningar vill att förhandlingarna om villkoren för EU-medlemskap slutförs. Men inom regeringen blir sprickan allt djupare mellan Gröna vänstern och Socialdemokraterna i Europapolitiken.

65,4 procent av islänningarna vill att förhandlingarna fortsätter. 34,6 procent av de tillfrågade vill avbryta dem. Undersökningen publiceras i Fréttablaðið. Andelen som anser att överläggningarna ska slutföras har ökat med 1,2 procentenheter jämfört med mätningen som gjordes i september förra året.

Motståndet har minskat inom samtliga partier. Självständighetspartiets väljare är de enda där en majoritet, 50,9 procent, vill avbryta förhandlingarna. En knapp majoritet av Framstegspartiets sympatisörer, 51,3 procent, vill fortsätta förhandla med EU. Samma åsikt delar 67,2 procent av Gröna vänstern väljare och 85,3 procent av Socialdemokraternas.

Men splittringen om Europapolitiken i regeringen verkar snarast öka. Fiske- och jordbruksminister Jón Bjarnason, som är en av regeringens mest uttalade EU-motståndare, vägrar att genomföra några lagändringar innan islänningarna har sagt sitt om medlemskap i en folkomröstning.

I den första delen av förhandlingarna jämförs Islands och EU:s lagstiftning. På de punkter där de inte är förenliga med varandra måste Island ändra regelverket eller få till ett undantag i förhandlingarna. EU har påpekat att Island måste förändra jordbrukspolitiken i grunden med nya system för bidrag och utbyggda myndigheter.

Men några sådana förändringar kommer det inte att bli tal om förrän det finns ett beslut om att gå med i EU. Tills dess finns det enligt Jón Bjarnason ingen anledning att ändra de isländska lagarna, skriver Morgunblaðið.

Beskedet har knappast gjort Jón Bjarnason mer populär inom Socialdemokraterna. Både statsminister Jóhanna Sigurðardóttir och utrikesminister Össur Skarphéðinsson har ryktats vilja ta honom i örat. Och inrikesminister Ögmundur Jónasson, som själv tillhör EU-motståndarna, säger i Bylgjan att det inte är någon hemlighet att många socialdemokrater vill göra sig av med Jón Bjarnason.

Jón Bjarnason är också motståndare till regeringens planer på att slå ihop näringsdepartementet med fiske- och jordbruksdepartementet. Ögmundur Jónasson vill hellre se att ett särskilt departement för naturresurser inrättas före ett eventuellt EU-inträde. Och Haraldur Benediktsson, ordförande för Bændasamtök Íslands, anser enligt Morgunblaðið att planerna på att samla alla arbetsmarknadsfrågor i ett departement är socialdemokratisk taktik för att bryta ned EU-motståndet. I så fall skulle nämligen Jón Bjarnason sannolikt petas från ministerposten.

Översynen av lagstiftningen om miljöfrågor är enligt ett pressmeddelande avslutad. EU påpekar att valfångst inte är tillåten inom unionen, medan Island anser att den jakt som bedrivs är hållbar och inte riktas mot några hotade arter. I övrigt finns det få juridiska hinder på området.

Europaparlamentet skriver i ett pressmeddelande att "Island troligen" går med i EU. Ögmundur Jónasson, som tidigare hävdat att EU:s intresse för Island enbart baserar sig på en önskan om utökat "livsrum", får möjligen vatten på sin kvarn sedan Arktis enligt parlamentet "bör sättas högst upp på EU:s politiska agenda" där EU ska "delta i stormakternas kamp om utnyttjande av naturresurser som olja, gas och fiske":
"Parlamentsledamöterna betonar vilka fördelar ett isländskt EU-medlemskap skulle innebära, bland annat skulle det ge unionen en arktisk kust och befästa EU:s närvaro i det Arktiska rådet."
Här kan du läsa mer om Island och EU.