lördag 8 januari 2011

Var femte islänning hade röstat blankt

Stödet för regeringen och Socialdemokraterna fortsätter att öka. Men i dagsläget ser det alltjämt ytterst tveksamt ut för den rödgröna koalitionens möjligheter att bli återvald. Det visar en ny gallupmätning.

37 procent av de tillfrågade sade sig ge sitt stöd till regeringen, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med novembermätningen. Socialdemokraterna ökar till 24 procent medan Rörelsen backar till 6 procent av väljarstödet. I övrigt förändrade sig inte opinionen under december. Självständighetspartiet är alltjämt störst med 34 procent, Gröna vänstern har stöd av 18 procent och Framstegspartiet av 13 procent. 5 procent hade röstat på något annat parti.

Hela 18 procent hade röstat blankt eller struntat i att gå till vallokalen om det var val till alltinget i dag. 14 procent var osäkra.

Att skapa fler arbetstillfällen är den viktigaste uppgiften för regeringen. Det anser 45,1 procent av de tillfrågade i en undersökning utförd på uppdrag av Eyjan. 33,3 procent rankar hushållens skulder som den viktigaste frågan, därefter följer 7,6 procent som tycker att förhandlingarna om villkoren för EU-medlemskap är mest avgörande, 3,3 procent företagens skulder och 2,6 procent en lösning på Icesave-tvisten.

Skillnaderna mellan Reykjavíkområdet och landsbygden är stora när det gäller attityden till EU. I huvudstadskommunerna rankar 10,4 procent EU som den viktigaste frågan. På landsbygden är andelen 2,7 procent. Män, högskoleutbildade och höginkomsttagare är i större utsträckning intresserade av Europapolitiken.

Islänningarna är enligt en gallupmätning inte längre lika pessimistiska om de ekonomiska utsikterna. 19 procent tror på bättre privatekonomi under 2011, en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående år. 6 procent tror på ett ekonomiskt framgångsrikt år och 22 procent att arbetslösheten minskar. Andelen islänningar som tror att framtidsutsikterna är negativa backar, men landet tillhör alltjämt de mest pessimistiska i Europa.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.