måndag 28 februari 2011

Vårens första ljungpipare på Island

Ljungpiparen kommer enligt traditionen med våren. Och våren tycks i år komma ovanligt tidigt. Redan i torsdags sågs årets första ljungpipare på Hemön.

I Páll Ólafssons klassiska dikt heter det att ljungpiparen anländer för att kvittra bort snön och tristessen samt bereda väg åt blommor och solsken. I år har dock snömängderna som ljungpiparens sång ska få att flyga sin kos varit små. Februarimånaden är hittills den varmaste på fem år med temperaturer över genomsnittet i hela landet.

Kanske är det något som ljungpiparen har koll på. I torsdags, den 24 februari, observerades årets första ljungpipare på Hemön. Visserligen sågs en fågel redan den 4 februari, men det rörde sig enligt Fuglar sannolikt då om en övervintrande ljungpipare.

Fyndet på Västmannaöarna är ovanligt tidigt. Sedan 1998 har årets första ljungpipare setts mellan den 20 och den 31 mars. I snitt brukar fågeln dyka upp den 24 mars - alltså en hel månad efter årets ankomst.

Eftersom vintern har varit ovanligt mild, i synnerhet på Västmannaöarna, finns det dock mycket som tyder på att ljungpiparen kommer med ett budskap om våren i näbben.

Samma dag, den 24 februari, observerades också en annan ovanligt tidig sommargäst på Hemön: En gråhakedopping.

Här kan du läsa mer om ljungpiparen.

Jordskalv skakar Krýsuvík - inga tecken på ny magma

Över 500 jordskalv skakade sydvästra Island i går. Serien av skalv, som har sitt epicentrum vid sjön Kleifarvatn, började i torsdags. De kraftigaste skalven kändes även i Reykjavík och Akranes och uppmättes till 4,1 på Richterskalan.

Att marken vid Krýsuvík skälver är inget ovanligt. Ändå är den våg av jordskalv som började i torsdags kväll anmärkningsvärd. Bara under söndagen inträffade drygt 500 jordskalv i området. Fem skalv var kraftigare än 3 på Richterskalan. Det största, ett grunt skalv sent i går eftermiddag med epicentrum nordost om Krýsuvík, uppmättes av Veðurstofa Íslands till 4,1 på Richterskalan.

Under 2009 steg markytan något i området för att sedan åter gå tillbaka. Sedan maj 2010 har markytan åter börjat höja sig. Den vanligaste förklaringen till att något sådant sker är inskott av magma, vilket i sin tur kan förebåda ett vulkanutbrott. Men det finns i dag inget som tyder på att det är magma som nu samlas vid Krýsuvík.

Området har visserligen varit centrum för omfattande vulkanisk aktivitet, men det senaste utbrottet ägde rum på 1300-talet. Då hade Reykjaneshalvön och Krýsuvík drabbats av regelbundna vulkanutbrott i omkring 500 år.

Steinunn Jakobsdóttir, geofysiker vid Veðurstofa Íslands, säger till DV att skalven sannolikt inte förebådar en ny period av vulkanisk aktivitet, men att det inte går att utesluta:
"Vi har inte sett något samband med ett eventuellt utbrott. Men området är naturligtvis vulkaniskt och därför följer vi vad som händer. ... Vi har inget att jämföra med och därför kan vi inte utesluta ett utbrott. Men just nu ser det inte ut som att något vulkanutbrott är på gång."
Steinunn Jakobsdóttir tror däremot att skalven i Krýsuvíkområdet kan fortsätta. Här överstiger de sannolikt inte 6 på Richterskalan, men det mest troliga är enligt henne att de kommer att hålla sig omkring 4 som kraftigast.

Att markytan nu höjer sig vid Krýsuvík kan vara ett tecken på att skalven kommer att fortsätta. Men förklaringen bakom dem är osäker. Det säger Sigrún Hreinsdóttir, geofysiker vid Háskóli Íslands, till Vísir:
"De vanligaste områdena där marken expanderar är på grund av vulkanisk aktivitet. Det är vad vi känner till bäst. Men det har inte varit mycket av vulkanisk aktivitet på Reykjanes på flera hundra år. Om det här är magma så är det något nytt, något som vi åtminstone inte har sett tidigare."
Kristján Arnarsson, Pétur Yngi Yamagata och Friðbjörn Orri Ketilsson dök just i Kleifarvatn när det kraftigaste jordskalvet skakade området. De säger till Morgunblaðið att de hörde enorma smällar och kände stora skakningar under vattenytan.

Jordskalven vid Krýsuvík fortsatte även under natten och morgonen. Gårdagens största skalv kändes även i Reykjavík och Akranes.

Här kan du läsa mer om Kleifarvatn.

Illustrationer: Veðurstofa Íslands

Varannan vill välja om Ólafur Ragnar Grímsson

Varannan islänning tycker att Ólafur Ragnar Grímsson ska ställa upp för omval. Presidenten är mest populär hos Framstegspartiets väljare - där anser tre av fyra att han ska kandidera för en femte period.

Ólafur Ragnar Grímsson valdes till president 1996. Om han skulle väljas om även 2012 skulle han bli historisk genom att bli den förste som hade ämbetet i fem fyraårsperioder. Senast, 2008, blev han automatiskt omvald eftersom ingen motkandidat fanns.

Att han inte skulle möta motstånd vid nästa års val tycks osannolikt. Presidentens roll har under de senaste åren varit föremål för många diskussioner. Hans beslut att stoppa två lagförslag om Icesave har väckt uppmärksamhet, och Ólafur Ragnar Grímssons ivriga stöd till den isländska expansionen utomlands under åren före krisen har fått kritik.

Vem eller vilka som ska utmana är ännu inte klart. Tidigare justitieministern Ragna Árnadóttir har många förespråkare, men det är oklart om hon är intresserad. En högoddsare är Paul Ramses, en politisk flykting från Kenya som efter många turer fick asyl på Island, som själv säger sig vilja kandidera.

Ólafur Ragnar Grímsson har dock alltjämt många anhängare. 50,2 procent av islänningarna tycker att han ska kandidera för en femte period. 49,8 procent anser däremot att han har gjort sitt som president. Det visar en opinionsmätning utförd av Vísir.

Presidentens popularitet skiftar dock mellan olika väljargrupper. Ólafur Ragnar Grímsson är mest uppskattad hos Framstegspartiets sympatisörer. Där vill 73,2 procent att han ställer upp för omval. Även en majoritet av Självständighetspartiets väljare, 53,7, vill att han kandiderar på nytt. Bland Rörelsens anhängare är det precis jämnt, 50 procent för och 50 procent emot.

Hos regeringspartiernas sympatisörer är stödet mindre. 38,8 procent av Socialdemokraternas väljare tycker att Ólafur Ragnar Grímsson ska satsa på en femte period, och 27,5 procent av Gröna vänsterns anhängare anser att det är en god idé.

En gissning är att Icesave-tvisten har stor inverkan på inställningen till Ólafur Ragnar Grímsson. När han valdes 1996 sågs han av de borgerliga partierna som en marknadsfientlig socialist, och han var känd för att vara en förespråkare för nedrustning och miljövård. De som stod honom närmast politiskt för femton år sedan är alltså de som nu inte vill att han ställer upp till omval.

Historikern Guðni Th. Jóhannesson säger till Vísir att han tror att Ólafur Ragnar Grímsson kommer att sikta på att väljas om för en historisk femte period. Men han tror inte att Icesave-besluten var ett sätt att plocka popularitetspoäng, även om de säkerligen påverkar opinionen:
"Framstegspartisterna ser där sin förlorade son som har kommit hem. Gröna vänstern har vänt ryggen åt den tidigare ordföranden för Allmogeförbundet och självständighetspartisterna tänker att deras ovänners ovän är deras vän."
Framstegspartiets väljare är också de som är mest positiva till att behålla den isländska kronan. 66 procent av partiets sympatisörer vill enligt Vísir inte byta valuta.

Stödet för kronan har dock ökat sedan den samma fråga ställdes i april 2009. Då ville 62 procent skrota kronan. Nu är den andelen 59 procent.

Mest sugna på att byta är Socialdemokraternas väljare där 78 procent vill se en annan valuta. Därefter följer 67 procent av Rörelsens sympatisörer samt 52 procent av Gröna vänstens och Självständighetspartiets. Framstegspartiets anhängare är alltså den enda gruppen där en majoritet vill behålla kronan.

Samtidigt tycks förtroendet för de politiska partierna alltjämt vara lågt. Bara 52,5 procent av de tillfrågade uppgav för Vísir vilket parti de skulle rösta på.

Störst är Självständighetspartiet med 41,2 procent av väljarsympatierna. Därefter följer Socialdemokraterna med 26 procent, Gröna vänstern med 15,7 procent, Framstegspartiet med 11,7 procent och Rörelsen med 3,6 procent.

Här kan du läsa mer om Icesave och här mer om Ólafur Ragnar Grímsson.

Dagens citat

"Many people take it for granted. As I understand, we are the only country in the whole world that has dealt with it in this manner."

Jón Gnarr, borgmästare i Reykjavík, i The Irish Times om hur den isländska regeringen har hanterat finanskrisen.

söndag 27 februari 2011

Dagens bonuscitat

"Jag har varit intresserad av country sedan jag var en liten flicka och lyssnade främst på Dolly Parton och Tammy Wynette. Pappa lyssnade på Johnny Cash så musiken var alltid närvarande i hemmet. Så på något sätt när tonåren bröt ut var det inte coolt längre så man lade countryintresset på hyllan i ansenlig tid, eller ända tills jag träffade Catherine Sadoline."

Selma Björnsdóttir i Vísir om hur hon åter kommit att intressera sig för country.

Seyðisfjörður kräver tunnel under Fjarðarheiði

Sommartid är vägen över Fjarðarheiði en av Islands vackraste med fantastisk utsikt över Seyðisfjörður. Men under vintern är serpentinvägen över det höga passet ofta oframkomlig. Nu kräver kommunen en tunnel under berget - och är beredd att betala vägtullar för att bygget ska bli av.

Planerna på att ta ut vägavgifter för infart till Reykjavík har orsakat kraftiga protester från befolkningen i närliggande kommuner. I Seyðisfjörður kräver kommunstyrelsen i stället att regeringen klubbar beslutet om en tunnel under Fjarðarheiði. Och den ger grönt ljus för att delfinansiera arbetet genom vägtullar.

Diskussionen om en tunnel har pågått i årtionden. De senaste årens bistra ekonomiska verklighet har dock gjort att den typen av projekt fått låg prioritet.

Bakgrunden till debatten är de trafiksvårigheter som drabbar Seyðisfjörður under vintern. Den enda vägen till fjordstaden går över ett 600 meter högt pass. När kommunstyrelsen ställde sig bakom kravet på en avgiftsfinansierad tunnel hade serpentinvägen över fjället varit oframkomlig under elva av de senaste tolv dagarna.

Att vägen går på så hög höjd gör att den blir känslig för snöoväder och blåsten är ofta hård. Att den är mycket brant bidrar också till svårigheterna.

Nu måste, enligt ett uttalande från kommunstyrelsen, arbetet med en tunnel börja. Annars är det bara en tidsfråga innan oframkomligheten tvingar fram en katastrof:
"Det allvarligaste hotet med frekventa avstängningar av Fjarðarheiði är säkerheten inom hälso- och sjukvården, och man behöver inte gå vidare med de störningar som drabbar varor och företagens verksamhet under sådana förhållanden. Det är tyvärr bara en tidsfråga innan situationen uppstår att Fjarðarheiði hindrar tillgången till kvalificerad hälso- och sjukvård och flygplats när behovet är som mest brådskande."
Kommunstyrelsen anser också att inget annat isländskt samhälle drabbas av samma kommunikationssvårigheter under vintern. Ledamöterna vill därför att regeringen "får ett slut på Seyðisfjörðurbornas decennielånga väntan". Och ett sätt kan alltså vara att delfinansiera tunnelbygget med vägtullar:
"Seyðisfjörðurborna är beredda att diskutera vägavgifter som en del av finansieringen av Fjarðarheiðargöng om det kan påskynda beslutet om dess tillkomst."
Här kan du läsa mer om Seyðisfjörður.

DV fälls för förtal av Eiður Smári Guðjohnsen

DV:s rapportering om Eiður Smári Guðjohnsens mångmiljardaffärer var ett intrång i privatlivet. Tidningen fälls därför för artiklarna om fotbollsstjärnans ekonomiska problem - trots att innehållet var korrekt.

I december 2009 publicerade DV flera artiklar om Eiður Smári Guðjohnsens ekonomi. Tidningen skrev bland annat att han hade skulder på 1,2 miljarder till Banque Havilland (tidigare Kaupþing i Luxemburg) och Íslandsbanki (tidigare Glitnir). Lånen hade använts till att investera i fastigheter i Hong Kong och Turkiet genom Askar Capital.

Ett av lånen beviljades av Birkir Kristinsson, som utöver att arbeta med privata banktjänster vid Glitnir också var lagkamrat med Eiður Smári Guðjohnsen i det isländska fotbollslandslaget. Han såg också till så att anfallsstjärnan kunde köpa ett bolag på Tortola för en euro.

I stämningsansökan ifrågasatte inte Eiður Smári Guðjohnsen sanningshalten i artiklarna. Däremot ansåg han att de kränkte hans rätt till privatliv. Därför stämde han de två chefredaktörerna och reportern som stod bakom artiklarna på fem miljoner isländska kronor. Han krävde dessutom ytterligare en miljon för att kunna publicera domen i tidningarna.

Héraðsdómur Reykjavíkur går på Eiður Smári Guðjohnsens linje och anser att han som offentlig person också måste ha rätt till sitt privatliv och att publiceringarna är att betrakta som förtal. Artiklarna om hans investeringar överskred nämligen gränsen för privatlivets helgd. Skadeståndet blir dock inte så stort som Eiður Smári Guðjohnsen krävde. Han får nöja sig med 400 000 kronor, och DV-trion slipper också fängelse.

DV:s advokater hävdade under rättegången att Eiður Smári Guðjohnsen tidigare inte haft några synpunkter på artiklar om sitt privatliv så länge det inte gällde någon kritisk granskning. Publiceringarna var motiverade med hänsyn till allmänintresset, och de var också en del i att kartlägga hur de isländska bankerna agerade i samband med finanskraschen.

Tidningens advokater argumenterade också för att det skulle bli omöjligt att bedriva undersökande journalistik om kända personer skulle kunna hota med förtalsprocesser vid varje kritisk granskning. En fällande dom skulle därmed hota yttrandefriheten.

Eiður Smári Guðjohnsens advokat hävdade i sin tur att publiceringarna var omotiverade och att uppgifter från banker definitivt tillhör privatlivet. Och DV borde lära sig att skilja mellan yttrandefrihet och privatliv.

Héraðsdómur Reykjavíkur delar den uppfattningen. Domstolen anser heller inte att Eiður Smári Guðjohnsens privatekonomi går att koppla till finanskraschen. I domslutet underkänns därför den argumentationen.

Utöver skadeståndet till Eiður Smári Guðjohnsen ska DV-trion också betala 150 000 isländska kronor var i böter. Domen kommer att överklagas.

Domen har dock redan fått konsekvenser. Marinó G. Njálsson, som i ledningen för Hagsmunasamtök heimilanna kämpade för skuldavskrivningar för bostadslån, talade tyst om att han själv hade mångmiljonskulder ända tills DV avslöjade dessa. Nu kräver även han DV på 400 000 isländska kronor för att de berättat om hans privatekonomi.

Styrelsen för Blaðamannafélag Íslands, det isländska journalistförbundet, skriver i ett uttalande att Island måste slå vakt om yttrandefriheten samt att domen är ett tecken på att ingen lärt något av finanskrisen och den då ofta okritiska journalistik som dominerade. Yttrandefriheten för journalister är enligt förbundet betydligt sämre än i de nordiska grannländerna.

Domen innebär enligt Blaðamannafélag Íslands en alldeles för snäv syn på allmänintresset. Och, heter det, "hemlighetsmakeriet tjänar de intressen som har något att dölja".

Här kan du läsa mer om förtalsmålet och här domen i sin helhet.

Dagens citat

"Reyka comes from Iceland; so does Björk. We dig Björk, so of course we figured we'd best try Reyka. It's great vodka. Not The Sugarcubes' 'Life's Too Good' great, but a damn sight better than Björk's soundtrack for 'Dancer in the Dark.' Clean and markedly smooth, Reyka is produced with glacial water that scientist types have declared 'impurity free.' That kind of clarity is most mixable, the key attribute of any vodka in this cocktail-crazy world in which we live."

Gayot utser Reyka vodka till en av världens tio bästa - läs mer här.

lördag 26 februari 2011

Dagens bonuscitat

"Som jag ser det är Förvandlingen en berättelse med många bottnar, den mest intressanta handlar om hur Gregors familj hanterar den hemska hemligheten, och också genomgår en metamorfos. Hans syster till exempel får tydliga fascistiska drag."

Vesturports regissör Gísli Örn Garðarsson i Svenska Dagbladet om uppsättningen av Förvandlingen På Hipp i Malmö - läs mer här.

Flest priser till Brim på Eddagalan

Brim blev den isländska Eddagalans vinnare med sex priser. Men årets gala var den jämnaste på länge. The Good Heart fick fem priser medan ungdomsdramat Órói fick lämna festen med bara två priser trots tio nomineringar.

Förra årets filmfest dominerades av Bjarnfreðarson och Fangavaktin, som tillsammans vann 9 av 22 priser. I år dominerade ingen film med samma självklarhet. De tyngsta priserna gick till Brim - bland annat årets film och bästa kvinnliga huvudroll - och The Good Heart - som bästa regi och manus.

Juryn var uppenbarligen inte särskilt förtjust i filmatiseringen av Hallgrímur Helgasons roman Rokland, men tycks däremot ha uppskattat skådespelarinsatserna desto mer. Ólafur Darri Ólafsson fick priset för bästa manliga huvudroll och Elma Lísa Gunnarsdóttir för bästa kvinnliga biroll.

Nína Dögg Filippusdóttir var inte på plats för att ta emot priset för bästa kvinnliga huvudroll. Eddan togs i stället emot av brodern Árni Filippus. Han tillägnade priset till brodern Sigurjón Brink, som gick bort i januari men vars bidrag "Aftur heim" vann den isländska uttagningen till Eurovision Song Contest.

Årets hederspris gick till regissören Hrafn Gunnlaugsson.

Skådespelaren Ingvar E. Sigurðsson, som var nominerad för sina insatser i Kóngavegur, blev utan pris. Han har sedan tidigare fem Eddor i samlingen. Även regissören Baltasar Kormákur, med sju tidigare vinster, fick lämna galan tomhänt. Och regissören Ragnar Bragason, som segrat vid sex tillfällen, var inte nominerad i någon kategori.

Dagur Kári är nu den mest belönade på Eddagalan. Han fick nämligen inte pris bara för manus och regi av The Good Heart, utan också för musiken till Brim. Han har nu totalt åtta segrar.

Här är samtliga vinnare:
Årets film:
Brim

Årets regissör:
Dagur Kári (The Good Heart)

Årets manus:
Dagur Kári: The Good Heart

Årets dokumentär:
Feathered Cocaine

Årets dramaserie:
Réttur 2

Årets kvinnliga huvudroll:
Nína Dögg Filippusdóttir (Brim)

Årets manliga huvudroll:
Ólafur Darri Ólafsson (Rokland)

Årets manliga biroll:
Þorsteinn Bachmann (Órói)

Årets kvinnliga biroll:
Elma Lísa Gunnarsdóttir (Rokland)

Årets foto:
G. Magni Ágústsson (Brim)

Årets klippning:
Valdís Óskarsdóttir och Eva Lind Höskuldsdóttir (Brim)

Årets smink:
Ásta Hafþórsdóttir och Stefán Jörgen Ásgeirsson (The Good Heart)

Årets musik:
Slowblow (Brim)

Årets scenografi:
Hálfdán Pedersen (The Good Heart)

Årets kostym:
Helgar Rós V. Hannam (The Good Heart)

Årets barnproduktion:
Stundin okkar

Årets kortfilm:
Clean

Årets tv-personlighet:
Gísli Einarsson

Årets komediprogram:
Spaugstofan

Årets nyhets- eller intervjuprogram:
Landinn

Årets livsstils- eller kulturprogram:
Fagur fiskur

Årets ljud:
Ingvar Lundberg och Kjartan Kjartansson (Brim)

Årets hederspris:
Hrafn Gunnlaugsson

Publikens pris till årets mest populära tv-personlighet:
Þóra Arnórsdóttir

Här kan du läsa mer om Eddagalan.

Utpekad som hundmördare - får skadestånd

Mannen pekades felaktigt ut för att ha sparkat ihjäl en bortsprungen hund. På bloggar hängdes han ut med namn och bild, och mannen förlorade också jobbet. Men hunden visade sig vara vid liv. Nu döms en kvinna för förtal av mannen - och fler stämningar är att vänta.

Den lilla nakenhunden Lúkas försvann från sitt hem i Akureyri i maj 2007. Efter en månad började rykten att cirkulera om att en man tillsammans med flera kompisar hittat hunden, stängt in den i en sportväska och sparkat omkring Lúkas tills allt som återstod bara var en blodig hög av skinn och ben.

Berättelsen om att hunden sparkats ihjäl möttes av upprördhet. På flera platser på Island tändes ljus och hölls minnesstunder för att hedra Lúkas. Och i bloggvärlden växte hatet mot den man som påstods ligga bakom hundens död.

Den utpekade mannen mottog flera dödshot. På bloggar beskrevs han som en vidrig brottsling som med lust sparkade hunden tills den slutat gny och skälla. Mannen blev så småningom så rädd att han inte vågade lämna bostaden, vilket i sin tur ledde till att han fick sparken från sitt jobb.

I mitten av juli hände det oväntade. Lúkas hittades levande. Hunden hade då varit borta i två månader. Han var mager och hade blivit ganska skygg, men var i fint skick och visade inga som helst tecken på att ha blivit misshandlad. Hunden hade visserligen ett par mindre ärr på svansen, men de hade han sannolikt fått ute i naturen under tiden på rymmen.

Lúkas hade blivit rädd, sprungit upp i fjällen och därefter inte hittat tillbaka. Men nu blev han på nytt omhändertagen av sin matte.

För den utpekade mannen innebar hundens återkomst en stor lättnad. Han vågade åter lämna huset utan rädsla för sitt liv.

I samråd med advokat övervägde mannen först att stämma upp till 100 personer i den bloggmobb som pekade ut honom som den som plågat Lúkas till döds. Så småningom föll valet på att försöka nå en förlikning i de åtta personer som hade gått längst i sina uttalanden på nätet - en accepterade och ersatte mannen med 500 000 isländska kronor.

Sju personer vägrade däremot att betala. Mannen valde att stämma en kvinna bosatt i Reykjanesbær. Hon hade i blogginlägg pekat ut mannen som en avskyvärd brottsling som hjärtlöst hade sparkat ihjäl den lilla nakenhunden.

Nu döms hon av Héraðsdómur Reykjaness till att betala mannen 700 000 isländska kronor i skadestånd, rättegångskostnader och ersättning för att publicera domen. Hon fälls för två av fyra punkter i stämningsansökan. De övriga två, där mannen sägs vara en usel människa, anser rätten visserligen var kränkande, men inte tillräckligt för att utgöra förtal.

Av en slump blev kvinnan, som nu har stängt sin blogg, och hunden Lúkas nästan grannar. Kvinnan, som själv är hundägare, är bosatt i Keflavík i Reykjanesbær. Lúkas matte flyttade nämligen till Hafnir några kilometer bort med en av Islands mest berömda hundar och hans två fyrbenta vänner.

Lúkas blev dock inte mer än fem år. Han dog den 19 februari i år. Han hade då enligt ägaren varit sjuk sedan i oktober förra året.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Dagens citat

"I ate rather poorly the first year I lived here, and it was getting to me. I started becoming anal about food, especially with regards to the sugar content. I just wanted simple, healthy things. And I missed skyr. I used to eat it every day in Iceland. So I was in my apartment at Christmas [2004] and I decided to try to make it."

Siggi Hilmarsson i Inc om hur han började tillverka skyr i USA.

fredag 25 februari 2011

Sex av tio tänker rösta ja till Icesave-avtalet

Den 9 april folkomröstar Island om Icesave-avtalet. Sex av tio tänker säga ja. Det visar en opinionsmätning publicerad i Fréttablaðið.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson och regeringen har enligt ett pressmeddelande beslutat om ett datum för folkomröstningen om Icesave-avtalet. Lördagen den 9 april får islänningarna avgöra om lagen ska träda i kraft eller avvisas.

61,3 procent av islänningarna är för ett godkännande medan 38,7 procent är emot. Men Fréttablaðiðs undersökning visar också att 29,6 procent av dem som svarade på frågan ännu inte har bestämt sig. Och 3,5 procent säger att de inte tänker rösta i Icesave-valet.

Stödet för Icesave-avtalet är som tidigare störst hos regeringspartiernas sympatisörer. 89 procent av Gröna vänsterns anhängare och 76 procent av Socialdemokraternas väljare tänker rösta ja. Även en majoritet av Självständighetspartiets sympatisörer, 65 procent, vill att avtalet godkänns. Den åsikten delar bara 22 procent av Framstegspartiets väljare.

Här kan du läsa mer om Icesave.

Minneshögtid för dödsoffren från Glitfaxi


20 människor omkom när Glitfaxi störtade i havet under en flygning mellan Västmannaöarna och Reykjavík. Flygplansvraket har aldrig hittats. I går mindes de anhöriga dödsoffren vid en gudstjänst i Dómkirkjan i Reykjavík.

Glitfaxis krasch krävde 20 människoliv. Det gör olyckan till den näst allvarligaste i den isländska flyghistorien. 1947 omkom 25 personer när ett Douglas Dakota-plan från Flugfélag Íslands i tät dimma kraschade mot klipporna vid Héðinsfjörður under en flygning till Akureyri.

Flugfélag Íslands Glitfaxi, också en Douglas Dakota, lyfte från flygplatsen på Hemön den 31 januari 1951. Väderförhållandena var hyfsade, men försämrades snabbt under färden mot Reykjavík. Strax före inflygningen fick piloten ett besked om att sikten var mycket begränsad.

Det första landningsförsöket misslyckades och Glitfaxi svängde på nytt ut över Faxaflói och Vatnsleysuströnd. Under förberedelserna för ett andra landningsförsök slutade plötsligt besättningen att svara på kontrolltornets anrop. Så småningom blev det uppenbart att Glitfaxi störtat i havet i det hårda vädret.

Exakt vad som hände har trots omfattande undersökningar aldrig blivit klarlagt. Oljefläckar påträffades tillsammans med enstaka vrakdelar i havet utanför Álftanes. Men flygplanskroppen har aldrig återfunnits. Några kroppar från de 20 ombord, 17 passagerare och en besättning på tre personer, har heller aldrig hittats. De ombordvarande efterlämnade inte mindre än totalt 50 barn.

Olycksförloppet tros ha varit mycket snabbt. Besättningen tros inte ha hunnit göra något försök att nödlanda på vattnet, utan det troligaste är att planet störtade direkt i havet.

Trots att många fartyg fanns i området vid tiden för olyckan såg ingen själva kraschen. Det berodde sannolikt på den begränsade sikten vid tidpunkten för nedslaget.

Området där planet tros ha störtat har helgats och ses som en gravplats. Gravfriden på platsen gäller åtminstone fram till år 2026.

I samband med sextioårsdagen seglade anhöriga ombord kustbevakningsfartyget Baldur till den förmodade nedslagsplatsen där kransar lades ut i vattnet. Och i går hölls en minnes- och bönestund i Dómkirkjan i Reykjavík.

Bilden på Glitfaxi är tagen på Hemöns flygplats strax före olycksfärden. Tidningssidan är Tíminns förstasida två dagar efter olyckan.

Här kan du läsa mer om flygolyckan vid Héðinsfjörður 1947.

Foto: Héraðsskjalasafn Vestmannaeyja

Inget nyval till isländskt grundlagsting

Planerna på nyval till konstitutionstinget läggs på is. I stället får de 25 som valdes förra året plats i en särskild nämnd som ska se över grundlagen. Men förslaget får kritik från jurister.

I november röstade islänningarna fram 25 personer som skulle få folkets uppdrag att utarbeta ett förslag på ny konstitution. Men det enorma personvalet - med 522 kandidater - lockade bara drygt var tredje islänning till vallokalerna.

I efterhand fick förfarandet hård kritik, och valet underkändes så småningom också av Hæstiréttur Íslands. Domstolen ansåg att förfarandet inte var rättssäkert eftersom det inte gick att utesluta att det hade gått att påverka valresultatet samt kartlägga enskilda individers röster.

Tanken var först att valet skulle göras om, och i samband med att presidenten Ólafur Ragnar Grímsson inte godkände Icesave-lagen väcktes förslaget om att hålla båda omröstningarna samma dag. Men så tycks inte bli fallet.

En majoritet i alltinget har nu enligt ett pressmeddelande ställt sig bakom ett förslag där de 25 som fick flest röster i november nu också ska beredas plats i en nyinrättad rådgivande nämnd. Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Rörelsen och Framstegspartiet har enats om planerna.

Självständighetspartiet, som också var emot konstitutionstinget som sådant, har dock enligt ett uttalande reserverat sig mot beslutet. Partiets representant, Birgir Ármansson, skriver att det vore bättre om alltinget behandlade konstitutionen och tog in synpunkter från inhemska och utländska experter. Han anser också att beslutet är ett sätt att gå runt kritiken från Hæstiréttur Íslands.

Flera jurister är också kritiska mot planerna. Róbert Spanó, professor i juridik, säger till Morgunblaðið att de brister som fanns i själva genomförandet av valet gör att det finns en risk att röstningen inte kan ha gått rätt till. Det gör också att det inte går att fastslå att de 25 som valdes in också var de 25 som fick flest röster.

Ragnhildur Helgadóttir, professor i juridik, säger till tidningen att förslaget är "olyckligt". Oavsett åsikterna om domen från Hæstiréttur Íslands så innebär den här vägen att alltinget förbigår domstolens kraftiga kritik mot genomförandet av valet. Hon anser att det i sig inte finns några hinder för att låta alltinget utse de 25 ledamöterna, men bristerna i valet var så allvarliga att de hade kunnat påverka utgången. Och de synpunkterna tas ingen hänsyn till i det nya förslaget.

Ett annat förslag som har diskuterats är att hålla en folkomröstning om huruvida de 25 som valdes in i november ska få plats i konstitutionstinget. Blir svaret ja är förfarandet enkelt. Om islänningarna däremot säger nej måste valet göras om eller ordnas på annat sätt - och då drar processen ut på tiden ännu mer.

Höskuldur Þórhallsson, alltingsledamot för Framstegspartiet, säger till Vísir att beslutet var svårt och att alla vägar för med sig problem. Han tror ändå att det bästa sättet att hantera frågan är just att låta alltinget utse de 25 personerna till ett särskilt råd.

Rådet får alltså samma uppgift som det konstitutionella tinget skulle ha haft: Att lämna förslag på en ny grundlag. Tinget skulle egentligen ha sammankallats den 15 februari.

Beslutet är också ett sätt att hantera den besvärliga frågan med vad som skulle hända om inte samma 25 personer fick folkets förtroende i ett nyval till konstitutionstinget. Många kandidater ägnade både tid och pengar åt sin valkampanj och tog ledigt från jobbet, flyttade och tackade nej till andra uppdrag - för att sedan få mandaten indragna efter domstolens underkännande av valet.

Här kan du läsa mer om konstitutionstinget.

Dagens citat

"Det handler om makt. Det er de som hevder at han er særs maktglad og opptatt av oppmerksomhet. Han har mye å rette opp etter den alvorlige kritikken som falt ham «til del» i den uavhengige granskningsrapporten fra i fjor. Der ble åtte side med alvorlig kritikk «tilegent» ham."

Helga Gunnarsdóttir i Aftenbladet om presidenten Ólafur Ragnar Grímssons beslut att inte godkänna Icesave-lagen - läs mer här.

torsdag 24 februari 2011

Försenad premiär för isländsk ordbok

Försenad, fördyrad och efterlängtad men med ett spikat premiärdatum. Den 16 november lanseras Íslex, det nätbaserade lexikon som ska göra det lättare att översätta från isländska till skandinaviska.

Arbetet har pågått sedan 2005 och regeringen har pytsat in drygt 13 miljoner kronor i projektet. Den senaste slanten, 765 000 kronor, betalades ut i november för att kunna slutföra arbetet.

Íslex skulle lanserats på Islands nationaldag den 17 juni, men premiären dröjer alltså till den 16 november. Då presenteras ordboken på Norræna húsið i Reykjavík.

Íslex erbjuder översättning från isländska till svenska, danska och norska (både bokmål och nynorsk). Ordboken kommer att innehålla omkring 50 000 uppslagsord - vilket innebär att verket blir hälften så omfattande som Íslensk orðabók - med fokus på modern isländska. Den ska kryddas med hyperlänkar, animationer, språkexempel, bilder och uttalsguider samt vara kostnadsfri.

Ordboksmarknaden är i dag ganska dyster för den som vill översätta direkt mellan svenska och isländska. På marknaden finns egentligen bara två alternativ: Den gedigna men hopplöst föråldrade Norstedts isländsk-svenska ordbok och Norstedts svensk-isländska ordbok, och den behändiga men otillräckliga Sænsk-íslensk íslensk-sænsk orðabók.

Ingen av dem är egentligen särskilt lyckade, men priset (runt tusenlappen för båda Norstedtsbanden, cirka 160 kronor för Sænsk-íslensk íslensk-sænsk orðabók) gör ändå den senare till ett bättre alternativ. Mer heltäckande - och gratis - är den isländsk-engelska nätordboken Icelandic Online Dictionary and Readings. Om Íslex håller vad den lovar blir dock omvägen över engelskan onödig från och med den 16 november.

Här kan du läsa mer om Íslex och här kan du läsa om förslaget att göra isländska till officiellt språk på Island.

Aldrei fór ég suður lever vidare i Ísafjörður

Aldrei fór ég suður lever vidare. Nedläggningshotet mot festivalen i Ísafjörður är avvärjt sedan kommunen gått in som medarrangör. Som vanligt hålls årets fest under påskhelgen.

I slutet av förra året tvekade festivalarrangörerna om att satsa på ännu en festival i Ísafjörður. Artisten Mugison, en av eldsjälarna bakom Aldrei fór ég suður, sade att många började bli trötta efter att ha jobbat gratis i åtta år.

Beskedet om den sinande orken var en besvikelse för kommunens ledning. Under festivalhelgen två- eller trefaldigas invånarantalet i Ísafjörður och den betyder också mycket för bilden av staden. Samtidigt kämpar kommunen mot vikande skatteintäkter, arbetslöshet och utflyttning.

Men nu står det alltså klart att det blir en fortsättning. Ny festivalgeneral är Jón Þór Þorleifsson. Kommunen går enligt ett pressmeddelande in och ger sitt stöd till arrangemanget och flera andra sponsorer backar upp festivalen under kommande år.

Ett mål är att locka fler utländska journalister till Aldrei fór ég suður. I samarbete med Inspired by Iceland är tanken att det ska få fler turister att upptäcka den glesbefolkade regionen Västfjordarna.

För tredje året i följd hålls festivalen i verkstadsföretaget KNH:s lokaler. Alla konserter kommer som tidigare att sändas direkt över nätet, och inträdet är gratis.

Årets festival äger rum den 22 och den 23 april. De första bokade artisterna är Bjartmar og Bergrisarinir, FM Belfast, Skálmöld, Jónas Sigurðsson, Perla Sig, Vintage, Grafík och Páll Óskar Hjálmtýsson.

Här kan du läsa mer om Aldrei fór ég suður.

Ja eller nej till Icesave - så funkar det

En majoritet av islänningarna stödjer alltjämt Icesave-avtalet. Men vad händer om det blir ett nej i folkomröstningen? Islandsbloggen har kikat på alternativen.

52,4 procent tänker rösta ja till Icesave-lagen medan 36 procent avser att säga nej och 10,6 inte tänker gå till vallokalen. Det visar en undersökning utförd av Pressan. Mätningen är okontrollerad men bara ett svar per ip-adress tillåts.

Även om ja-sidan i dagsläget har ett visst övertag är osäkerheten stor. En fara för de partier som står bakom ett ja till Icesave-avtalet är att motståndarna i större utsträckning faktiskt kan vara mer motiverade att rösta. Även om många tycks se det avtal som nu ligger på bordet som ett sätt att få slut på tvisten, så är frågan hur det kommer att kännas att ta ställning för att betala en börda som kanske inte är Islands ansvar.

De förvånade reaktionerna från Nederländerna och Storbritannien på Ólafur Ragnar Grímssons nya vägran att godkänna Icesave-lagen tyder möjligen på att de glömt presidentens makt samt att han varken är särskilt förtjust i EU eller den juridiska osäkerheten kring ansvaret för insättningsgarantin.

Här hade Storbritannien och Nederländerna kunnat agera klokare. Ovissheten för hur stor den totala Icesave-skulden blir är självklart ett orosmoment för islänningarna. Om kronan faller och Landsbankis tillgångar visar sig vara övervärderade väntar ett enormt skuldberg.

Det är också den rädslan som är nej-sidans främsta argument utöver själva principsaken, och det är ett argument som Nederländerna och Storbritannien enkelt hade kunnat punktera. Hade de varit förutseende hade de pedagogiskt försökt göra upp om ett maxbelopp för Islands del räknat på dagens valutakurser och prognoser för Landsbankis återhämtning. Ett sådant tak hade inneburit en psykologisk trygghet för islänningarna, en vetskap om att det åtminstone inte kan bli värre än just så.

En sådan maxsumma hade visserligen kunnat kosta Nederländerna och Storbritannien en del. Men det hade samtidigt ökat sannolikheten för ett ja till avtalet både från alltinget, presidenten och folket samtidigt som det hade ökat islänningarnas välvilja mot dem och EU. Och det kanske inte ska underskattas.

Vid ett ja till Icesave i folkomröstningen träder lagen i kraft och Island pytsar i väg de första 26 miljarderna isländska kronor till Nederländerna och Storbritannien. Men vad händer vid ett nej? Så här ser de mest troliga alternativen ut.

Eftas övervakningsmyndighet ESA anser redan att Island har brutit mot EES-avtalet. Om lagen får nobben av folket väntar därför en rättsprocess vid Eftas domstol. Ja- och nej-sidan är inte ense om vad en fällning här skulle ha för konsekvenser och om den är att betrakta som bindande. Den skulle tveklöst öka det politiska trycket på Island att betala, och i slutändan kunna leda till att landet sparkades ut ur EES-avtalet.

Eftersom en sådan process sannolikt skulle påbörjas omgående och ESA redan tagit ställning för den brittiska och nederländska hållningen skulle länderna förmodligen också välkomna en sådan prövning innan de på eget initiativ tar saken till domstol.

Det är också troligt att Storbritannien och Nederländerna drar tillbaka avtalet vid ett nej i folkomröstningen. Den möjligheten fick de enligt villkoren redan vid årsskiftet, men den blir intressant först vid en rättsprocess. Då finns det nämligen ingen anledning att tro annat än att räntekravet kommer att bli åtminstone 5,8 procent - vilket är den ränta Irland fick låna till - och att ersättningskravet inte ska stanna vid insättningsgarantibeloppet.

Om kalkylerna för återhämtningen från Landsbankis konkursbo håller i sig samtidigt som den isländska kronans kurs förblir stabil kan det innebära att de beräknade kostnaderna stiger från dagens 47 miljarder till 500 miljarder. Möjligheterna att låna upp pengar till skulden billigt lär också vara små. Vid ett nej i folkomröstningen väntar med all sannolikhet ännu sämre kreditstatus.

Tvisten kan också avgöras i EU:s eller Eftas domstol. Detta kräver ett godkännande från samtliga inblandade eftersom länderna inte ingår i samma organisationer. Möjligen kan fallet också drivas vid Internationella domstolen i Haag.

Den kanske minst sannolika vägen att avgöra Icesave-tvisten är att Storbritannien och Nederländerna stämmer den isländska garantifonden vid Héraðsdómur Reykjavíkur. En sådan domstolsprocess skulle, vid en seger för britter och nederländare, dock innebära ett beslut som Island inte skulle kunna komma undan.

Det är också troligt att britter och nederländare - det antyds också i uttalanden från politiker i Nederländerna - kommer att driva linjen att Island redan förbundit sig att ansvara för insättningsgarantin knuten till Icesave. Två regeringar har vid ett flertal tillfällen undertecknat sådana avsiktsförklaringar, och tillsammans med ett antal andra utfästelser kanske det skulle räcka för att få en domstol att betrakta orden som bindande.

För EU:s del skulle den vägen även innebära färre risker. EU svajar i hur direktivet om insättningsgarantin egentligen ska tolkas, och ett domstolsbeslut på att ansvaret för garantin inte övergår från garantifonden till staten i händelse av en kollaps vore sannolikt förödande. Det skulle inte bara bekräfta att EU glömt att skapa ett regelverk för att hantera en finanskatastrof, utan även innebära att unionen misslyckats med att skydda spararnas insättningar. Och det skulle vara ett hårt slag för förtroendet både för EU och bankväsendet.

Om Island däremot skulle gå segrande ur det juridiska kriget ser de ekonomiska utsikterna - åtminstone på kort sikt - betydligt ljusare ut. Landsbankis andra fordringsägare skulle få bättre utdelning om inte tillgångarna främst öronmärks för sparare. Och riskerna för att Icesave skulle tynga statsbudgeten minskar.

Frågan är hur EU skulle reagera. Det skulle på kort sikt knappast bli varken fler lån eller något EU-medlemskap. Förutsättningarna för att lösa tvisten om makrillfisket skulle också försämras. Det är dock lån som Island då knappast skulle behöva, och besvikelsen över att landet i stället skulle kunna närma sig Ryssland och Kina och därigenom kanske göra gemensam sak med dem i kampen om Arktis skulle vara påtaglig.

Ett nej innebär alltså både politiska och ekonomiska frågetecken. Men för den som inte är intresserad av att närma sig EU, och där ingår Ólafur Ragnar Grímsson, är det möjligen osäkerhetsmoment som framstår som mindre smärtsamma än att lätta på principfastheten.

Attityderna till EU tycks också ha blivit mer positiva under 2010. 38 procent av islänningarna ansåg i december enligt Eurobarometer att Island skulle tjäna på att vara med i unionen, en ökning med 9 procentenheter jämfört med i maj 2010. 48 procent tror att ett medlemskap skulle vara negativt för Island, en nedgång med 10 procentenheter.

Som tidigare är intresset större för EMU än EU. 66 procent vill ha euron som valuta, en uppgång med 15 procentenheter jämfört med förra mätningen.

Här kan du läsa mer om Icesave.

Dagens citat

"Ja, vet du, jag gick bara till banken tidigare och ordnade det här helvetet. Den här djävla skiten stod mig ända upp i halsen. ... Jag hade ett litet konto där jag och frun sparat till en husbil. Jag sade bara till henne - hellre vill jag ha dig, min Sigga, gnällande om detta i ditt förbannade hjulhus i några år än att lyssna på detta oändliga förbannade tjafs om detta förbannade Icesave. Och hon sade bara: Gör precis som du vill, min Magnús. Och så var det med det. Nu vill jag inte höra ett enda djävla ord om det här helvetes helvetet mer."

Baggalútur säger sig ha letat upp Magnús, en islänning i 70-årsåldern, som säger sig ha fått nog av Icesave och därför använt sina sista sparpengar för att betala de brittiska och nederländska kraven.

onsdag 23 februari 2011

Rekordmånga besökare på Reykjavíks badhus

Rekordmånga besökte Reykjavíks badhus under 2010. Antalet besök ökade under året till nästan två miljoner.

Borgmästaren Jón Gnarr infriade inte vallöftet om gratis bad och handdukar på de kommunala badhusen, men under sommarlovet fick alla ungdomar fritt inträde till baden. Kanske är det beslutet en av förklaringarna till att det under 2010 sattes ett nytt besöksrekord på Reykjavíks badhus.

1 904 957 besök gjordes på de sex badhusen under 2010. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2009, då antalet gäster var 1 833 627. Då var ökningen också ännu kraftigare - år 2008 hade badhusen 1 645 579 besökare. Det visar statistik från Reykjavíkurborg.

Det mest populära badhuset är Laugardalslaug, som med 774 955 gäster svarar för fyra besök av tio.

Så här fördelade sig badhusbesöken under 2010:
1.
Laugardalslaug: 774 955 besökare.
2. Árbæjarlaug: 304 440.
3. Vesturbæjarlaug: 231 159.
4. Grafarvogslaug: 228 225.
5. Breiðholtslaug: 222 584.
6. Sundhöllin: 143 594.

I statistiken ingår inte Klébergslaug på Kjalarnes. Inträdet för vuxna är på samtliga badhus i Reykjavík 450 isländska kronor.

Här kan du läsa Islandsbloggens guide till Islands bästa badplatser.

Sillens era i Siglufjörður är över

En epok går i graven när fiskmjölsfabriken i Siglufjörður säljs utomlands. Det var här som en gång i tiden lukten av sill betydde lukten av pengar. Men sillen är borta sedan länge, och nu försvinner även den sista sillindustrin från orten.

Under 1900-talets mitt kallades Siglufjörður ibland för Islands Klondike. När kommersen var som mest intensiv stod sillen från Siglufjörður för en femtedel av Islands totala export till utlandet.

Norrmännen började att fånga sill i området 1903, men islänningarna tog själva snart upp fisket. Den första fiskmjölsfabriken invigdes 1911. Fångsterna var enorma och det lilla fiskeläget växte i takt med den ekonomiska utvecklingen - år 1950 var Siglufjörður Islands femte största stad med över 3 000 invånare.

Då fanns det ett tjugotal salterier på orten och ibland kunde upp till 100 fartyg trängas ute i fjorden. Sillen exporterades till Sverige, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland och USA.

Men havets silver försvann efter att ha fiskats alldeles för hårt under lång tid. Beståndet kollapsade definitivt under slutet av 1960-talet. Vägförbindelsen till den tidigare så isolerade orten, som invigdes 1940, kunde inte stoppa utflyttningen när fångsterna svek. I dag bor omkring 1 200 personer i Siglufjörður.

Sillen utgjorde basen för Siglufjörðurs välstånd. Fisket är alltjämt en betydande inkomstkälla och orten är trots den negativa befolkningsutvecklingen en av norra Islands största städer. Men stämningen i staden präglas ändå av den nostalgi som omger de årtionden då sillfisket här utgjorde Islands ekonomiska ryggrad.

När sillen försvann blev i stället räkor och lodda viktiga arter. 1970 förvandlades den första sillfabriken till en anläggning för lodda.

Nu försvinner alltså den sista fiskmjölsfabriken från Siglufjörður - 100 år efter att den första invigdes. Utrustningen har sålts till utlandet.

En av de anställda, 60-åringen Þórður G. Andersen, har närmast växt upp i fabriken. Han berättar i Morgunblaðið om hur han liksom många andra på orten redan som barn började arbeta inom sillindustrin:
"Jag har inte jobbat någon annanstans sedan jag var nio år. ... Men det var inte första året som man började arbeta. ... Man började som sexåring."
Den som vill uppleva något av hur sillen påverkade Siglufjörður kan kika in på museet Síldarminjasafn Íslands.

Här kan du läsa mer om det isländska sillfisket.

Islands president kan förlora politisk makt

En av tre nederländare tycker att Ólafur Ragnar Grímsson gör rätt i att inte godkänna Icesave-lagen. Det visar en undersökning utförd av De Telegraaf. Men det är en rätt som snart kan komma att begränsas för Islands president.

En knapp majoritet av islänningarna är i dagsläget för ett ja till Icesave-lagan. Den åsikten har också, föga överraskande, stöd av en majoritet i Nederländerna. 68 procent anser att Island ska ansvara för insättningsgarantin knuten till Landsbankis Icesave och 67 procent tycker att det annars är dags för tuffa sanktioner mot Island.

37 procent menar att Island inte kan gå med i EU så länge de nederländska kraven inte har ersatts, medan 26 procent nöjer sig med att det finns en lag som reglerar återbetalningen för att bevilja inträde i unionen. 23 procent anser däremot att EU-frågan och Icesave-tvisten är två skilda saker. 11 procent vill dock slå igen Islands dörr till EU för gott.

Men Ólafur Ragnar Grímssons beslut möter också viss förståelse. 34 procent tycker att det var riktigt att låta folket avgöra frågan om Icesave-lagen.

Ólafur Ragnar Grímsson är den förste isländske presidenten som använt sin konstitutionella rätt att inte stadfästa lagar och därmed tvinga fram en folkomröstning om inte lagen dras tillbaka. Han har nu utnyttjat möjligheten vid tre tillfällen, men mycket tyder på att det är en rätt som snart kommer att tas ifrån ämbetet.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson tog i alltinget i går upp presidentens makt, och argumenterade för en förändring. Partiet krävde en ändring år 2004 i samband med att Ólafur Ragnar Grímsson för första gången utnyttjade rätten genom att inte stadfästa dåvarande statsministern Davíð Oddssons nya lagstiftning som skulle begränsa ägarkoncentrationen i media.

Då fick förslaget på en översyn av konstitutionen begränsat gehör. I går ställde sig samtliga partier i alltinget utom Framstegspartiet bakom en översyn.

Bjarni Benediktsson har välkomnat Ólafur Ragnar Grímssons beslut att underkänna Icesave-lagarna, men också ifrågasatt presidentens makt att ställa sig i vägen för det folkvalda alltinget. Och det är en åsikt som nu har ett bredare stöd.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon efterlyste under debatten tydligare riktlinjer för presidentens politiska makt:
"Jag håller med om att vi behöver överväga vissa saker i det här avseendet, däribland till exempel om det ska ha någon betydelse hur kontroversiell en fråga är när den behandlas i tinget ... om det gör någon skillnad om det är minsta möjliga majoritet eller om det till exempel är kvalificerad majoritet. Personligen är jag också av åsikten att vi bör överväga om det inte är bättre att införa den här rätten på ett definierat sätt och då om de frågor som man är eniga om att de är lämpliga att gå till en folkomröstning hos nationen själv. Likaså uppstår funderingar om ett sådant system som till exempel finns i den danska konstitutionen, att en bestämd minoritet av alltingsledamöterna kan hänskjuta en fråga till folkomröstning."
Även om det finns en majoritet för att utvärdera presidentrollen är det långt ifrån säkert att alltinget kommer att enas om hur ämbetet ska förändras. Frågan om presidentens politiska makt kommer sannolikt också att omfattas av det konstitutionella ting som ska utses under våren.

Bjarni Benediktsson anklagade under debatten också regeringen för att ha överrumplats av Ólafur Ragnar Grímssons beslut, något som Steingrímur J. Sigfússon tillbakavisade och hänvisade till det breda parlamentariska stödet för Icesave-lagen:
"I ljuset av detta tycktes det mer osannolikt än tidigare att parlamentarismen skulle åsidosättas på det här sättet."
Ólafur Ragnar Grímsson må vara måttligt populär i Nederländerna och Storbritannien just nu, men i Vatikanstaten tas han emot med öppna armar. Nästa vecka besöker han nämligen påven Benedictus XVI för att i Vatikanen överlämna en staty av Guðríður Þorbjarnardóttir. Hon var sannolikt den mest beresta kvinnan av sin tid då hon på 1000-talet reste såväl till Grönland och Nordamerika som Europa, där hon i Rom berättade för den dåvarande påven om sina resor. Hennes erövringståg slutade dock, alltså till skillnad från Landsbankis, inte med att delar av befolkningen på det europeiska fastlandet ville porta henne från framtida besök.

Här kan du läsa mer om Icesave och här mer om Ólafur Ragnar Grímsson.

Dagens citat

"Selv EU-kommisjonen har sagt at bankgarantiordningen ikke er en statsgaranti. Ingen tviler på at bankgarantifondet er ansvarlig. ... ESAs poeng er ulogisk. Skulle Island ha stort nok garantifond til å betale alt dette, måtte det vært like stort som banksystemet!"

Framstegspartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i ABC Nyheter om EU:s och Eftas tolkning av insättningsgarantin - läs mer här.

tisdag 22 februari 2011

Kaffibarinn i Reykjavík får kulturminnesmärkning

Kaffibarinn i Reykjavík blir kulturminnesmärkt. Men det är inte det smått legendariska utestället som skyddas, utan byggnaden på Bergstaðastræti 1.

Kultfilmen och succéromanen 101 Reykjavík såg till så att västvärlden fick upp ögonen för de galna festnätterna på Kaffibarinn. Sedan dess har det klassiska haket seglat vidare på myten om att Blurs Damon Albarn skulle vara en av delägarna. Kaffibarinn är i dag något av sinnebilden för det isländska utelivet och ett självklart vattenhål för många turister.

Nu har byggnaden på Bergstaðastræti 1 kulturminnesmärkts av Húsafriðunarnefnd och kultur- och utbildningsminister Katrín Jakobsdóttir. Men det är varken de underliga persiennerna eller den tunnelbanedoftande loggan som skyddats. Det är i stället husets betydelse för att visa Reykjavíks byggnadshistoria som är skälet till beslutet.

År 1903 byggde Benedikt Stefánsson ett hus på Laugavegur 12. Även det har nu skyddats av Húsafriðunarnefnd. I dag finns restaurangen Frú Berglaug i byggnadens nedre våning.

Året därpå fick Benedikt Stefánsson bygglov till en förrådsbyggnad på granntomten, dagens Bergstaðastræti 1. 1906 inredde han den övre våningen som bostad och på bottenplanet skapade han en butikslokal. Nu har det alltså bedrivits näringsverksamhet i lokalerna i över 100 år.

Byggnaden, där Kaffibarinn i dag huserar, ses som viktig att bevara eftersom den är en del av den arkitektoniska mångfalden i stadskärnan. Även på närliggande gator finns äldre hus bevarade vilket enligt myndigheten innebär att området kring Laugavegur behåller de historiska banden till Reykjavíks utveckling.

För Kaffibarinn är det alltjämt fritt fram att drapera byggnaden i persienner och loggor. Så länge husets exteriör inte förändras kan festen fortsätta på Bergstaðastræti.

Kock bygger stupstock för politiker och finansmän

Kjartan Halldórsson är mest känd för att servera hummersoppa på restaurangen Sægreifinn. Men nu snickrar han efter ett helt nytt recept: En stupstock för politiker och finansmän.

Protesterna mot de islänningar som av allmänheten anses bära ansvaret för finanskrisen tar sig olika uttryck. En del organiserar namninsamlingar och protestmöten. Andra låter finansmän pryda pissrännor, fyrar av dem mot himlen i svavelosande raketer och häller rödfärg över deras bostäder och bilar.

Restaurangägaren Kjartan Halldórsson är på väg att hitta ett eget sätt att visa sitt missnöje. Han konstruerar nämligen en stupstock med plats för tio personer. Målet är att släpa halshuggningsredskapet till Austurvöllur i Reykjavík för att få politiker och finansmän vilket öde som väntar dem om de inte bättrar sig.

En av dem som åtminstone bildligt talat kommer att hamna under bilan är förre utrikesministern Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Kjartan Halldórsson bygger nämligen stupstocken med en docka av socialdemokraten som prototyp.

Syftet med de symboliska avrättningarna är enligt Kjartan Halldórsson att få politiker och affärsmän att inse vilka konsekvenser det får om "de inte uppför sig som folk". Han säger till Pressan att förberedelserna är långt gångna:
"Jag har också rekryterat en piskmästare. ... Jag tänker dock inte berätta vem det är. Men han har en rejäl käft."
Andra som Kjartan Halldórsson gärna skulle se på stupstocken är enligt DV förre statsministern Geir H. Haarde och tidigare finansmarknadsministern Björgvin Guðni Sigurðsson. Stupstocken förvarar han i Sægreifinns förrådsutrymmen. Där väntar alltså utöver hummersoppa och rökt ål också straffet för dem som enligt Kjartan Halldórsson "seglade folket halva vägen till helvetet".

Här kan du läsa mer om Sægreifinn.

57 procent av islänningarna tänker rösta ja till Icesave

Presidenten Ólafur Ragnar Grímssons beslut att inte godkänna Icesave-lagen har stöd av en majoritet av islänningarna. Men det har också Icesave-avtalet. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

I söndags utnyttjade Ólafur Ragnar Grímsson för tredje gången under sin tid som president rätten att inte stadfästa en lag. I stället blir det en andra folkomröstning om Icesave. Den mest troliga valdagen är enligt RÚV lördagen den 16 april.

57,7 procent av islänningarna hade röstat ja till Icesave-lagen om det var val i dag. 42,3 procent hade röstat nej. 74,7 procent av de tillfrågade svarade på frågan, som ställdes den 20-21 februari.

Stödet för Icesave-avtalet är störst bland regeringspartiernas väljare. 96,7 procent av Socialdemokraternas sympatisörer och 83,1 procent av Gröna vänsterns säger ja. 49,9 procent av Självständighetspartiets anhängare och 37,4 procent av Framstegspartiets delar den åsikten.

En ännu bredare majoritet anser att Ólafur Ragnar Grímsson gjorde rätt som stoppade Icesave-lagen. 60,7 procent tycker att han fattade rätt beslut, medan 39,3 procent hellre hade sett att frågan hade avgjorts av alltinget.

Även här är skillnaderna stora mellan olika väljargrupper. Bara 10,8 procent av Socialdemokraternas väljare och 30,7 procent av Gröna vänsterns anser att Icesave-tvisten bör avgöras i en folkomröstning, medan hela 77,7 procent av Framstegspartiets sympatisörer och 70,9 procent av Självständighetspartiets anhängare tycker att det är rätt väg att gå.

Ett ja till Icesave i folkomröstningen skulle innebära ett avslut på frågan. De ekonomiska riskerna kvarstår visserligen, men vid behov skulle sannolikt EU vara betydligt mer positivt inställt till finansiellt stöd än vid ett nej. Och det skulle också medföra en stor och välbehövlig seger för statsminister Jóhanna Sigurðardóttir, som har investerat all sin prestige i Icesave- och EU-frågorna.

För finansministern och EU-motståndaren Steingrímur J. Sigfússons del skulle ett ja till Icesave i folkomröstningen förmodligen innebära en större stabilitet i regeringssamarbetet. Stridsfrågan har splittrat både partiet och regeringen, och han sade i går till RÚV att han övervägde att avgå efter Ólafur Ragnar Grímssons besked:
"Jag sade det till honom att jag att jag förbehåller mig rätten att att tänka över läget och gjorde det i två dagar. ... Självklart överväger man situationen för sig själv. Men jag kom fram till att inte göra det eftersom jag kände att jag då skulle springa ifrån frågan vid värsta möjliga tidpunkt."
Nederländska politiker har tidigare hotat med att blockera Islands förhandlingar om EU-medlemskap om inte Icesave-tvisten får en lösning. Och de hoten duggar nu åter tätt. Parlamentsledamoten Mark Harbers säger till Vísir att han annars vill stoppa ett eventuellt inträde i unionen:
"Jag kan mycket väl förstå att det här är som ett fiskben i halsen för islänningarna, men de har åtagit sig att betala tillbaka pengarna. I krisens hetta 2008 fick islänningarna också ett stort lån från IMF och det bebeviljades med villkoret att islänningarna betalade de här skulderna. Nu finns ett bra avtal, räntesatsen har minskat och de får 30 år på sig att betala detta. Så jag säger: Nu borde islänningarna, för en gångs skull, säga ja."
Mark Harbers argumentation är också möjligen en antydan om hur Nederländerna skulle resonera vid en rättsprocess. I stället för att riskera att en domstol kommer fram till att ansvaret för insättningsgarantin inte övergår till den isländska staten kan EU-länderna i stället hävda att Island redan förbundit sig att betala för Icesave. Både den nuvarande och den tidigare regeringen har i avsiktsförklaringar till Internationella valutafonden intygat sina intentioner att göra så. Frågan är bara om det tillsammans med andra deklarationer skulle kunna ses som juridiskt bindande.

Vid ett nej kommer Island också att dras inför Eftas domstol. Där har redan en av de tre domarna sagt att ansvaret för insättningsgarantin faller på Island. Om domstolen skulle komma fram till samma slutsats har Island brutit mot EES-avtalet. Och kan i slutändan kastas ut ur Efta om inte utslaget erkänns.

Tvisten kan också avgöras vid Eftas eller EU:s domstol. Då krävs att samtliga ger klartecken för ett sådant förfarande eftersom Island ingår i Efta medan Nederländerna och Storbritannien är EU-medlemmar. De kan också välja att stämma den isländska garantifonden vid Héraðsdómur Reykjavíkur. Då är det även sannolikt att Nederländerna och Storbritannien kräver högre ränta samt totalbeloppet för Landsbankis kollaps och inte enbart insättningsgarantin.

Att lösa tvisten domstolsvägen kan betyda flera år av processer. Kostnaderna för själva domstolsförhandlingarna är i sammanhanget små. Men folkomröstningen kommer att handla om ja eller nej - ja till att kanske i onödan acceptera en ekonomisk börda, eller nej till att av principskäl hellre ta riskerna med en juridisk prövning.

Samma dag som Icesave-omröstningen äger rum väntas också nyvalet till det konstitutionella tinget äga rum, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om Icesave och här mer om Ólafur Ragnar Grímsson.

Andra medier om Island:
Skärp dig nu Grímsson: Svenska Dagbladet

Dagens citat

"Nå har vi klart det vi greide under krigen. Vi kom ut av krigen med store pengebeholdninger, vi tjente på krigen, i tillegg fikk den største Marshall-hjelpen pr. hode i hele Europa. Vi har klart det igjen. Det er ikke noe å skryte av."

Þórólfur Matthíasson, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, i Aftenposten om hur finanskrisen påverkat Island ekonomiskt.

måndag 21 februari 2011

Jón Gnarr: "Som att såga av sig foten"Bästa partiet och Socialdemokraterna vill höja kommunalskatten i Reykjavík till maxuttaget 14,48 procent. Samtidigt har besparingsförslagen inom skolan fått kritik.

När RÚV rapporterade om nedskärningarna klipptes intervjun med borgmästaren Jón Gnarr ned rejält - och han hinner inte med att säga mycket mer än att det inte inte rakt av går att sparka alla högavlönade eftersom kommunen behöver exempelvis jurister och andra experter då det vore "som att såga av sig foten för att bli av med några kilo".

Kommunen behöver enligt Jón Gnarr banta budgeten ytterligare 300 miljoner isländska kronor. Och efter missnöjet med att RÚV klippte bort hans åsikter om den hårt arbetande administrativa personalen som redan accepterat lönesänkningar valde Bästa partiet att lägga ut den oklippta intervjun i sin helhet.

Här kan du läsa mer om Bästa partiets och Socialdemokraternas budget.

Recension: Guðjón Friðriksson: Saga af forseta

Frågan är om det någonsin givits ut en bok med så taskig tajmning som Saga af forseta. När historikern Guðjón Friðriksson skriver efterordet till skildringen av Ólafur Ragnar Grímssons tid som president och ämbetets utveckling är det dagen efter Landsbanki terroriststämplats och samtidigt som de sista isländska storbankerna kollapsat.

Inget av detta finns med i boken. Inte heller beslutet att nobba det andra Icesave-avtalet och skicka det vidare till folkomröstning, en händelse som gjorde Ólafur Ragnar Grímsson till ett känt ansikte världen över.

Saga af forseta skulle ha kommit ut före julen 2007. Att den sköts upp ett år gjorde boken hopplöst inaktuell. Vissa detaljer (det hänvisas till Glitnir som före detta Íslandsbanki, men efter kraschen återtogs kvickt det gamla namnet Íslandsbanki) går att stå ut med, däremot känns det onekligen besvärande att Ólafur Ragnar Grímsson pekas ut som en viktig del av det isländska ekonomiska undret, när en lika berättigad fråga efter finanskrisen är om han bidragit till att skuldsätta en hel nation.

Det här är en bok om Islands ekonomiska expansion, ivrigt påhejad av Ólafur Ragnar Grímsson, och omtolkningen av presidentens roll. Men den är skriven av en personlig vän, och den ställer få kritiska frågor.

Ändå är Saga af forseta en läsvärd bok. Guðjón Friðriksson fångar tidsandan och Ólafur Ragnar Grímssons ständiga konflikter med dåvarande statsministern Davíð Oddsson. Och det är högintressant läsning även om det inte råder någon tvekan om var författarens sympatier ligger.

År 1996 valdes Ólafur Ragnar Grímsson till president. Han var inte näringslivets favorit. Tvärtom. Björgólfur Guðmundsson var en av de affärsmän som finansierade anonyma helsidesannonser i Morgunblaðið där islänningarna uppmanades att inte rösta på Ólafur Ragnar Grímsson.

Ólafur Ragnar Grímsson var känd som en politiker med hemvist långt ut på vänsterkanten. Han var emot både Nato- och EU-medlemskap. Han hade också gjort sig känd som en flitig förespråkare för nedrustning, och han ville absolut inte se några kärnvapen på isländsk mark. Han förklarade dessutom att han skulle tolka konstitutionen annorlunda än sina företrädare, och menade att presidenten skulle bli mer aktiv inom det politiska livet och inte på samma sätt som sina föregångare undvika kontroversiella frågor.

Men näringslivets farhågor infriades inte. Ólafur Ragnar Grímsson utnyttjade i stället de kontakter han skapat som politiker till att öppna dörrarna för isländska företag på enorma marknader som Kina och Indien. Så småningom blev det till presidenten företagen vände sig snarare än regeringen. Det föll inte i god jord hos Davíð Oddsson.

Relationen mellan dem var aldrig hjärtlig. Regeringen såg det ofta som att presidenten klampade in på dess områden. Ólafur Ragnar Grímssons snabbt växande popularitet gjorde också att han stoppade Davíð Oddssons plan som internt gick under namnet 8+8+16 - först åtta år som borgmästare i Reykjavík, sedan åtta år som statsminister och sist sexton år som president. I stället fick Davíð Oddsson avrunda statsmannakarriären som utrikesminister och centralbankschef - och, möjligen, chefredaktör.

I början präglades ändå samarbetet av godvillighet och viss respekt. Med åren blev Davíð Oddssons besök på presidentresidenset på Bessastaðir alltmer sällsynta. Och när Ólafur Ragnar Grímsson började överväga att underkänna ett lagförslag - i praktiken riktat mot Jón Ásgeir Jóhannesson - som skulle reglera innehav i mediebolag kollapsade relationen fullständigt.

Davíð Oddsson hävdade att Ólafur Ragnar Grímsson ville skydda sina nya vänner inom näringslivet. Presidenten antydde i sin tur att statsministern bara var ute efter att hämnas på dem som utnyttjat de avregleringar som regeringen manat fram.

Ólafur Ragnar Grímsson har tveklöst förändrat presidentämbetet och gett det större inflytande. Inte bara för sitt stöd till exportindustrin, utan också politiskt. Han har gått till val på en vidare tolkning av konstitutionen, med presidenten som en säkerhetsventil när alltinget för en politik som inte överensstämmer med folkets uppfattning. Det var ett argument både när han stoppade medielagen och Icesave-avtalen.

Guðjón Friðriksson har gjort ett imponerande undersökningsarbete, och skildrar träffsäkert och med nerv konflikten mellan Ólafur Ragnar Grímsson och Davíð Oddsson. Saga af forseta är visserligen en gedigen biografi, men den missar helt och hållet diskussionen om presidentens ansvar när något går snett.

Ólafur Ragnar Grímssons enträgna kamp för nedrustning och ökat miljömedvetande får generöst med utrymme. Och det är väl just i de avsnitten som känslan blir påtaglig av att Saga af forseta inte bara gavs ut för sent (eller alldeles för tidigt), utan också hade mått bra av att inte skrivas av en kompis.

Med tillgång till historiens facit framstår Saga af forseta snarast som en okritisk hyllning till en tid och ett tänkesätt som redan är överspelat. Och det är lite synd eftersom Guðjón Friðrikssons efterforskningar hade varit värd ett bättre öde än att bli ett monument över en epok som många islänningar helst vill glömma.

Betyg: Tre påsar Djúpur.

Ólafur Ragnar Grímsson tvingar fram Icesave-val

Ja till Icesave-avtalet i en folkomröstning. Eller ett nej som innebär oerhörda risker för både Island och EU. Det är alternativen som ligger på bordet sedan presidenten Ólafur Ragnar Grímsson i går bestämde sig för att inte godkänna Icesave-lagen.

Ólafur Ragnar Grímsson motiverade sitt beslut med att nästan hälften av alltingets ledamöter var för en folkomröstning om Icesave samtidigt som opinionsmätningar och namninsamlingar har visat att många islänningar vill rösta i frågan.

Underskrifterna som samlats in av nätverket bakom hemsidan Kjósum har ifrågasatts. Presidentens anställda gjorde stickprovskontroller genom att ringa ett hundratal undertecknare för att kontrollera så att de faktiskt stod bakom uppropet. Det gjorde enligt Ólafur Ragnar Grímsson att det fanns fog för att ännu en gång lyssna till det folkliga motståndet.

Ólafur Ragnar Grímsson hänvisade alltså ännu en gång till en spricka mellan alltinget och folket. Samtidigt finns nu en lika djup spricka mellan presidenten och alltinget. Trots att mer än två tredjedelar av de folkvalda röstade för Icesave-avtalet valde han att inte godkänna lagen.

Det är tredje gången som Ólafur Ragnar Grímsson använder sin rätt att inte stadfästa en lag. Under sina femton år som president innebär det en historisk omvälvning för själva presidentämbetet. Ingen av hans företrädare utnyttjade rätten.

Under det ekonomiska uppsvinget var Ólafur Ragnar Grímsson en ivrig ambassadör för isländsk expansion utomlands. När han tillträdde var han ett rött skynke för näringslivet. Men så småningom glömde exportföretagen hans politiska hemvist på vänsterkanten och vände sig hellre till honom än till regeringen när det gällde att öppna dörrar på utländska marknader.

Mellan raderna går det förstås att tolka Ólafur Ragnar Grímssons beslut som ett långfinger åt EU. Han har alltid varit emot isländskt medlemskap i unionen och har inte dragit sig för att kritisera den politiska press som EU har nyttjat för att försöka tvinga fram ett ja till Icesave-avtalet.

Att EU än en gång morrar och knorrar bekymrar honom knappast. Men det islänningarna ska ta ställning till i folkomröstningen är också ett val mellan alternativen.

Ett ja till Icesave innebär öppna dörrar till EU - även om få islänningar i dag verkar särskilt sugna på att bulta på porten - och vissa ekonomiska risker. Det vore säkerligen ett beslut med en besk eftersmak. Landsbankis ägare är alltjämt goda för mångmiljonbelopp medan folket i så fall skulle tvingas att betala för deras misslyckanden.

Ett nej medför - eftersom nya förhandlingar om mindre betungande avtalsvillkor, vilket också chefsförhandlaren Lee Buchheit sade i RÚV och oppositionens företrädare Lárus Blöndal i Morgunblaðið, knappast blir aktuella - att Nederländerna och Storbritannien har två vägar att gå: Utfrysning eller rättsprocess.

Alla inblandade spelar med enorma insatser vid en domstolsprövning. Islands är ekonomiska - vid en förlust kan hela bankrekonstruktionen rivas upp, nya fordringar få högre prioritet och därmed få dagens Icesave-börda att framstå som en morgonbris.

Storbritanniens och Nederländernas - och i förlängningen hela EU:s - insatser är främst prestigemässiga, även om David Cameron inte investerat lika mycket förtroendekaptial i frågan som företrädaren Gordon Brown. Unionens finansministrar, däribland Anders Borg, har hävdat att insättningsgarantin gäller och att den är Islands ansvar. Sedan började EU backa om den först så tvärsäkra tolkningen av direktivet, och om domstolen skulle fria Island faller förtroendet för EU som ett korthus. Frågan är vilka signaler det skulle skicka över Europa att unionen missat att skydda spararna mot bankkonkurser.

Alltså är utfrysning ett troligare alternativ. Inget EU-medlemskap för Islands del, ingen kompromiss i makrillkriget, inga nya lån. Inget av detta är kanske särskilt bekymmersamt för Ólafur Ragnar Grímsson. Men ytterligare isolering kan riskera att hämma återuppbyggnaden. Och det är en risk som ligger i vågskålen när islänningarna på nytt röstar om Icesave.

Lagen säger att en folkomröstning ska hållas så snart som möjligt och senast två månader efter presidentens beslut. Men platserna i Landskjörstjórn, som har ansvaret för allmänna val, är alltjämt vakanta sedan den föregående ledningen lämnat sina platser efter underkännandet av valet till konstitutionsparlamentet.

Det första tänkbara datumet för en folkomröstning om Icesave är, erfar Islandsbloggen, lördagen den 26 mars. Och det senast tänkbara är sannolikt lördagen den 16 april. Redan nu talas det om att hålla omvalet till det konstitutionella tinget samma dag. Ironiskt nog vill många av de kandidater som valdes in i tinget i det val som ogiltigförklarades just begränsa presidentens politiska makt.

Utgången i folkomröstningen är svårtippad. Förra gången avstod statsminister Jóhanna Sigurðardóttir från att rösta, och i och med att ett mindre betungande förslag redan fanns på förhandlingsbordet fanns ingen som helst kampanj från ja-sidan. Det gjorde också att hon lyckades minska den politiska laddningen i frågan och att valet inte kom att handla också om regeringsmakten.

Jóhanna Sigurðardóttir har trots sviktande popularitet och hårda interna strider med Gröna vänsterns vänsterfalang lyckats klamra sig kvar vid makten. Med ett nej till Icesave i folkomröstningen försvinner grunderna i regeringens politik. Frågan är om det inte skulle vara ett nederlag för mycket för en redan hårt pressad statsminister.

Hon mottog i går presidentens besked med stor besvikelse. Finansminister Steingrímur J. Sigfússon sade till Morgunblaðið att han var förvånad över Ólafur Ragnar Grímssons beslut:
"Jag måste säga att det här kom som en överraskning. Jag är besviken och minst sagt förvånad. ... En förutsättning för att parterna på nytt gick med på förhandlingar var att det fanns en bred politisk enighet i frågan så att att det var möjligt att hantera det snabbt och effektivt. Det gjorde vi genom att skapa en förhandlingsdelegation som alla politiska partier stod bakom. Men vi får hoppas att dessa kanaler inte är helt stängda."
Steingrímur J. Sigfússon befarade även att ett nej kan komma att försena den ekonomiska återhämtningen och att Icesave var en av många svåra frågor som måste lösas. Utrikesminister Össur Skarphéðinsson sade till Morgunblaðið att han inte trodde att utgången och en eventuell rättsprocess skulle påverka Islands förhandlingar om villkoren för EU-medlemskap:
"Det finns en färdväg för det här i EU:s regelverk. Om den här frågan går enligt den färdvägen ser jag inte hur det är möjligt att med några rimliga argument hävda att en sådan process skulle skada vår ansökningsprocess. Det finns inga argument för det. ... Det bör dock noteras att efter lång erfarenhet vet jag att världen inte alltid fungerar efter förståeliga argument."
Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson, som tog ställning både för en folkomröstning och Icesave-avtalet, sade till Vísir att han tyckte att det var riktigt att det isländska folket får avgöra frågan. Men han efterlyste ett tydligare regelverk kring presidentens roll:
"Jag hade helst velat att alltinget tog det här beslutet. ... Jag uppmanar folk först och främst till att sätta sig in i frågan. Det är av stor betydelse att folk får god information."
Samtök þjóðar gegn Icesave, som stod bakom Kjósum, välkomnade i ett pressmeddelande Ólafur Ragnar Grímssons beslut. Þór Saari, alltingsledamot för Rörelsen, uppmanade i Morgunblaðið både Jóhanna Sigurðardóttir och Steingrímur J. Sigfússon att avgå. Och Framstegspartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade till Morgunblaðið att presidenten gjort en riktig bedömning:
"Presidenten tar inte ställning till avtalsinnehållet utan ser först och främst till att allmänheten får sista ordet."
Författaren och Icesave-motståndaren Einar Már Guðmundsson har uppmanat Ólafur Ragnar Grímsson att inte stadfästa lagen. För honom var presidentens nej enligt Morgunblaðið också som en symboliskt erkännande av att Ólafur Ragnar Grímsson främst ska tjäna folket och inte näringslivets intressen:
"Många islänningar kände att de hade fått tillbaka presidenten när han avvisade lagen, att han då hade vaknat efter en alldeles för lång omfamning av de rika männen. Jag ingick i den gruppen. Frågan handlar om demokrati, att folket självt får besluta om detta. Jag kan inte se att det skulle skada i några frågor att allmänheten får ta ställning till dem."
Vilhjálmur Egilsson, chef för näringslivets branschorganisation Samtök atvinnulífsins, sade i Morgunblaðið att det nu är det isländska folket som måste ta ansvar för Icesave-frågan. Och hans förhoppning är att det blir ett ja i folkomröstningen:
"Själv rekommenderar jag att man säger ja och att frågan får ett slut. Jag tror inte att det är ett bättre alternativ att förkasta avtalet och stå ut med den ovisshet som det för med sig."
Gylfi Arnbjörnsson, chef för landsorganisationen Alþýðusamband Íslands, sade i Morgunblaðið att han befarade att räkningen i slutändan kommer att hamna hos folket oavsett utgången av folkomröstningen:
"Om det här förkastas precis som förra året står det klart att vi förlänger osäkerhetsperioden i några år. Jag tror inte att det finns någon återvändo till förhandlingsbordet efter det här. Det är folkets krav att gå domstolsvägen med det här. Den vägen har alltid varit beströdd med många törnen och det är helt ovisst vilket resultat den skulle ge."
Nederländernas regering anser enligt Reuters att tiden för förhandlingar är över. Storbritannien avvaktar enligt Bloomberg i väntan på mer information från den isländska regeringen.

Har de då någon anledning till oro? Tja, det är ännu oklart. Kon Glæta, som med imponerande träffsäkerhet förutsåg resultaten i Islands matcher i handbolls-VM, tycks nämligen inte ha bestämt sig om utgången av Icesave-omröstningen än.

"Nej, jag tror inte att det är så", säger ägaren, bonden Sigurjón Sigurðsson, till Vísir.

56,7 procent av Islandsbloggens läsare anade att Ólafur Ragnar Grímsson skulle underkänna Icesave-lagen. 43,3 procent trodde däremot att han skulle säga ja. 30 personer deltog i omröstningen, som fick avbrytas i förtid. Nu kan du ta ställning till hur du tror att det kommer att gå i folkomröstningen om Icesave.

Här kan du läsa mer om Icesave och här presidentens uttalande om beslutet att inte godkänna lagen.

Islandsbloggen senare i dag: Ólafur Ragnar Grímsson - socialisten som blev näringslivets bästa vän - i närbild.