fredag 25 mars 2011

Ansvarig minister nobbade konstitutionsråd

Konstitutionstinget blir ett konstitutionsråd. Med 30 röster mot 21 klubbade alltinget i går regeringens förslag. Många - däribland inrikesministern Ögmundur Jónasson - motiverade sitt motstånd med att rådet var ett sätt att gå runt Hæstiréttur Íslands ogiltigförklarande av valet.

I november förra året röstade islänningarna fram 25 personer som skulle ta plats i ett grundlagsting. De skulle lämna förslag på förändringar i konstitutionen.

Valresultatet överklagades och Hæstiréttur Íslands ogiltigförklarade valet. Enligt domstolen fanns stora brister som gjorde det möjligt att spåra enskilda röster och påverka resultatet. Även om inget tydde på att något sådant hade skett var förfarandet så bristfälligt att resultatet underkändes.

Regeringen övervägde först att genomföra en ny omröstning. Ett annat alternativ var att folket i samband med Icesave-omröstningen skulle få ta ställning till att låta alltinget utse ett konstitutionsråd. Men i stället föll valet på att låta parlamentet utse de 25 som i november fick flest röster till ett konstitutionsråd. De får nu samma uppdrag - att skissa på en ny grundlag.

Självständighetspartiet, som också var emot översynen när den klubbades, har velat skrota rådet helt och hållet. Partiledaren Bjarni Benediktsson har sagt att han hellre ser att alltinget tar fram förslag på en ny konstitution i samråd med utomstående experter.

Men det är inte bara Självständighetspartiet som haft invändningar mot förfarandet. Att omvandla konstitutionstinget till ett konstitutionsråd fick stöd av 30 alltingsledamöter medan 21 röstade nej och 7 avstod från att rösta.

En av dem som avstod var Ögmundur Jónasson. Som inrikesminister ansvarar han för juridiska frågor. Han motiverade agerandet med att en ja-röst var ett olämpligt sätt att gå runt domen från Hæstiréttur Íslands. Han kallade regeringens agerande för en demokratisk och politisk kris. Ytterligare ett statsråd, fiskeministern Jón Bjarnason, avstod från att rösta.

Fyra socialdemokrater, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, Helgi Hjörvar, Skúli Helgason och Kristján L. Möller, lade också ned sina röster. Kristján L. Möller sade sig inte kunna stödja ett råd där landsbygden bara hade två representanter.

Regeringen fick dock även spridda röster från oppositionen. Rörelsens samtliga tre ledamöter röstade ja liksom Framstegspartiets Guðmundur Steingrímsson, Höskuldur Þórhallsson och Siv Friðleifsdóttir. Hon sade att det stod utom tvivel att alltinget hade rätt att utse ett konstitutionsråd och att det inte stred mot grundlagen. Partikamraten Eygló Harðardóttir avstod från att rösta.

Övriga framstegspartister röstade nej tillsammans med samtliga självständighetspartister och politiska vilden Lilja Mósesdóttir.

För de 25 valda innebär det att en lång period av osäkerhet nu är över. Konstitutionstinget skulle ha inletts redan den 15 februari, och många hade då redan tackat nej till uppdrag eller tagit tjänstledigt när domstolens beslut kom.

När konstitutionsrådet ska sammankallas är inte klart. Men det ska pågå i minst två och högst fyra månader.

Alla välkomnar dock inte alltingets beslut. Minst en av de 25 invalda, Inga Lind Karlsdóttir, har bestämt sig för att hoppa av. Hon säger i ett uttalande att alltinget genom att instifta ett särskilt råd inte respekterar Hæstiréttur Íslands utslag. Hon ersätts förmodligen av Íris Lind Sæmundsdóttir.

De 25 valda träffas i morgon för att diskutera läget. De måste lämna svar om de ställer upp i nästa vecka. Många av dem vill att deras förslag på ändringar i konstitutionen först ska ställas inför folket och sedan inför alltinget.

Här kan du läsa mer om konstitutionstinget.