fredag 25 mars 2011

Byr och MP Banki utmanar Landsbanki på Suðurnes

Landsbanki fick över en natt 12 000 nya kunder när regeringen lät banken ta över Sparisjóðurinn í Keflavík. Men många gamla kunder ville inte ha med Landbanki att göra - och nu siktar både Byr och MP Banki att locka dem till sig.

Att få Sparisjóðurinn í Keflavík, SPKEF, på fötter hade kostat regeringen ytterligare 8,2 miljarder isländska kronor. Finansminister Steingrímur J. Sigfússon ansåg att prislappen var för hög och lät i stället Landsbanki ta över SPKEF.

Beskedet innebar inte bara slutet för en anrik sparbank, utan också en omprövning av regeringens hållning till sparbankerna. Finansmarknadsminister Árni Páll Árnason sade nyligen i alltinget att om sparbankssystemet ska återuppstå så måste det vara på affärsmässiga grunder. Dessutom vill regeringen minska överetableringen på marknaden.

Att låta Landsbanki ta över SPKEF var ett led i den strategin. Men nu står det klart att minst två nya banker flyttar till Reykjanesbær för att slåss om de gamla sparbankskunderna: Byr och MP Banki.

I Byrs nyöppnade kontor på Hafnargata arbetar fyra tidigare SPKEF-anställda. Expansionen motiveras i ett pressmeddelande med att många hört av sig med önskemål om att kunna fortsätta vara kunder hos en sparbank med personlig service i stället för Landsbanki.

Även MP Banki tänker vara med och slåss om de 12 000 potentiella Landsbankiflyktingarna. Chefen Gunnar Karl Guðmundsson säger till Morgunblaðið att han ser en potential i regionen och att SPKEF:s nedläggning öppnar dörren till marknaden.

I samband med samgåendet stängdes fyra kontor på orter där både SPKEF och Landsbanki fanns. Landsbanki fortsätter att driva SPKEF:s verksamhet med kontor i Njarðvík, Garður, Vogar och Sandgerði vidare. Genom att flytta ett tjugotal tjänster till Reykjanesbær behövde enligt ett pressmeddelande inte de som blev övertaliga vid samgåendet sägas upp. Några av SPKEF:s 130 anställda har dock valt att gå frivilligt.

Före bankkraschen hade Sparisjóður Keflavíkur 12 000 kunder och en marknadsandel på omkring 60 procent på Suðurnes. Inlåningen uppgick till 55 miljarder isländska kronor.

Här kan du läsa mer om Landsbankis övertagande av SPKEF.