söndag 27 mars 2011

Dagens citat

"Få saker har stått mig närmare i mitt politiska arbete än kampen för jämställdhet mellan könen, och i namnet av den kampen tog jag mig inte minst an uppgiften att bli ordförande i Socialdemokraterna och Islands första kvinnliga statsminister. Med det nya beslutet från överklagandenämnden för jämställdhetsfrågor är det dock så och jag är totalt förvirrad."

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir i ett brev till partimedlemmarna, som Vísir tagit del av, sedan hon fällts för brott mot jämställdhetslagen vid anställningen av en kontorschef - läs mer här.