lördag 19 mars 2011

Debatt om ny vattenlag blev språkfråga

Ja till en ny vattenlag, men nej till ordvalet i förslaget. Ledamoten Álfheiður Ingadóttir gjorde i alltinget i onsdags vattenlagen något oväntat till en språkfråga.

Den nya vattenlagen ska reglera tillgången till och förvaltningen av vattendrag på Island. Lagförslaget är just nu inne i den andra debattrundan av tre i alltinget.

En av dem som står bakom förslaget är Álfheiður Ingadóttir, alltingsledamot för Gröna vänstern. När hon i onsdags gav sig in i debatten gjorde hon överraskande ärendet till en terminologifråga. Hennes huvudinvändning var att ordet vatnshlot användes som isländsk motsvarighet till engelskans body of water, alltså benämningen på ett avgränsat vatten.

Álfheiður Ingadóttir, som av samma skäl reserverade sig även i nämndens beslut, kritiserade ordvalet för att vara ogenomskinligt och svårförståeligt. I stället för vatnshlot kunde hon tänka sig vatnsheild, där efterleden heild fångar just att det rör sig om hela vattnet. Vid torsdagens omröstning upprepade hon uppmaningen.

Både Självständighetspartiets Kristján Þór Júlíusson och Socialdemokraternas Mörður Árnason, som föredrog förslaget för regeringens räkning, stämde in i kritiken mot ordvalet. Och Mörður Árnason, som själv har varit med om att utarbeta flera ordböcker, tackade Álfheiður Ingadóttir för hennes omsorg om att hitta ett lämpligare uttryck.

Här kan du se onsdagens debatt i sin helhet, här torsdagens debatt och här läsa mer om planerna på att göra isländska till officiellt språk i landet.