fredag 11 mars 2011

EU-motstånd minskar - majoritet emot medlemskap

EU-motståndet på Island minskar. Men en majoritet av islänningarna är alltjämt emot medlemskap i unionen. Det visar en gallupmätning utförd på uppdrag av Samtök iðnaðarins.

Intresset för att gå med i EU har dalat rejält under de två senaste åren. Icesave-tvisten och makrillkriget är två saker som förmodligen har gjort avtryck i opinionen. Och en majoritet av islänningarna, 50,5 procent, är fortfarande emot ett inträde i EU. Det är en minskning med tio procentenheter sedan förra årets mätning.

31,4 procent av islänningarna är för ett EU-medlemskap medan 18,1 procent varken är för eller emot. EU-anhängarna har på ett år ökat med sju procentenheter medan andelen osäkra minskat med tre procentenheter.

Attityderna till EU skiljer sig kraftigt mellan olika samhällsgrupper. I Reykjavík är opinionsläget mellan EU-anhängare och EU-motståndare jämnt. I grannkommunerna är 62 procent emot medlemskap och i resten av landet vill 73 procent inte gå med i unionen.

EU-motståndet är mest utbrett i åldersgrupperna 16-24 år samt över 65 år. De flesta anhängarna är mellan 45 och 64 år. Fler EU-vänner finns också bland högskoleutbildade och höginkomsttagare, medan låginkomsttagare och grundskoleutbildade i större utsträckning är negativa till medlemskap.

Det enda partiet med en majoritet av EU-vänner bland sympatisörerna är Socialdemokraterna. 90 procent av väljarna är för ett medlemskap. 68 procent av Gröna vänsterns anhängare säger nej till EU-inträde. Detsamma gör 76 procent av Självständighetspartiets väljare och 80 procent av Framstegspartiets.

63 procent av islänningarna tänker enligt en gallupmätning utförd på uppdrag av RÚV rösta ja till Icesave-avtalet. 34 procent avser att rösta nej och 3 procent uppger att de tänker rösta blankt.

88 procent av de väljare som sympatiserar med regeringspartierna Socialdemokraterna eller Gröna vänstern avser att säga ja till Icesave-lagen. 46 procent av oppositionens anhängare är för avtalet.

Trots att en majoritet är för Icesave-avtalet anser 53 procent av de tillfrågade att presidenten Ólafur Ragnar Grímsson gjorde rätt som inte godkände lagen. Och 61 procent tror att ett nej i folkomröstningen den 9 april får negativa effekter för Islands ekonomi.

Många islänningar uppger dock att de ännu inte har satt sig in i frågan ordentligt. Bara 28 procent säger sig vara insatta i bakgrunden till folkomröstningen, medan 37 procent anser sig ha otillräckliga kunskaper. Män tycker sig i större utsträckning än kvinnor ha informerat sig om avtalet, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om Icesave.