måndag 21 mars 2011

Flateyris öde avgörs i veckan

Flateyris framtid kan stå på spel när Byggðastofnun i veckan tar ställning till de anbud som finns på fiskeföretaget Eyraroddis konkursbo. Fem bolag har visat intresse - ett av dem är i händerna på det företag som Byggðastofnun först kom överens med men sedan ratade.

I oktober förra året gick Eyraroddi i konkurs och 42 anställda förlorade sina jobb. Över en natt blev en tredjedel av Flateyris befolkning arbetslös.

Företaget Lotna gjorde i februari upp om att ta över verksamheten. Men Byggðastofnun, som genom fordringar äger stora delar av Eyraroddis tillgångar, ändrade sig och stoppade affären. Myndigheten ansåg efter närmare granskning att Lotnas ägare hade för många konkurser på sitt samvete samt att vissa försäljningsvillkor inte hade uppfyllts. Därför fick nya intressenter möjligheten att lägga anbud.

Lotna hade då återanställt 28 personer till fabriken och fem till båtarna. Verksamheten drivs nu vidare i väntan på besked från Byggðastofnun. Om det blir negativt överväger Lotna att stämma Byggðastofnun för avtalsbrott.

Myndigheten väntas i veckan fatta beslut om Eyraroddis tillgångar. Tre anbud finns på delar av företaget och två på hela verksamheten, skriver Bæjarins besta.

En av anbudsgivarna är Blikaberg, ett företag som liksom Lotna kontrolleras av Gylfi Þór Sigurðsson och Sigurður Aðalsteinsson. De har enligt RÚV lagt ett bud på hela Eyraroddis konkursbo - som de redan anser sig äga genom Lotna.

Lotna har visserligen möblerat om i styrelsen sedan Byggðastofnun backade, men myndigheten anser att det är en kosmetisk förändring. Med ledningens affärshistoria i åtanke vill inte Byggðastofnun överlåta tillgångarna och ett lån på 130 miljoner isländska kronor till Lotna.

Gylfi Þór Sigurðsson, som tog plats i ledningen efter ommöbleringen, är inte bara Sigurður Aðalsteinssons son. Han är också en av Islands mest lovande fotbollsspelare verksam i Bundesligaklubben Hoffenheim. Enligt Bæjarins besta har han tillsammans med sin far investerat 500 miljoner isländska kronor i fisket - men det tycks alltså inte räcka.

Sigurður Aðalsteinsson var mycket besviken efter beslutet och ifrågasatte i Morgunblaðið myndighetens agerande:
"Det är precis som om den högra handen inte vet vad den vänstra handen gör. Jag är inte förvånad över att Byggðastofnuns verksamhet går så illa om det här är de arbetsmetoder som används."
Kristján Kristjánsson, en av delägarna i Lotna, säger i Morgunblaðið att det krävs 1 500 till 2 000 ton fisk för att kunna driva verksamheten. Lotna har kvoter på 200 ton torsk och kolja. Utöver bygdekvoten krävs det alltså betydligt mer fisk för att fabriken i Flateyri ska kunna gå runt. När företaget konkursade var det just för att egna kvoter saknades och den fisk som fanns på marknaden var för dyr.

Situationen kan onekligen bli komplicerad. Byggðastofnun vill helst att hela konkursboet ska hamna hos en enda ägare. Om tillgångarna - inventarier, fabrikslokaler, fryshus och båtar - splittras mellan olika ägare ökar riskerna för att det inte går att driva verksamheten vidare. Flateyri får i år också en öronmärkt bygdekvot på 300 ton. Om båtarna får en köpare som väljer att flytta dem från Flateyri finns det kanske ingen som kan säkra några fångster för beredning i fabriken.

Om inget av buden anses vara tillräckligt bra löser Byggðastofnun sannolikt lånen och tar tillfälligt över verksamheten för att sedan på nytt leta efter en köpare till Eyraroddi. Enligt DV finns också kapitalstarka utländska investerare som är intresserade av verksamheten. Bæjarins besta skriver att ett kinesiskt företag tidigare hört sig för om samarbetsmöjligheter med Eyraroddi.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon och fiskeminister Jón Bjarnason besökte Flateyri i slutet av januari. Beskedet var enligt Bæjarins besta att de skulle stå enade med orten och regionen - men några konkreta löften blev det inte.

Guðmundur Björgvinsson, ordförande för Íbúasamtök Flateyrar, beskriver i DV de många turerna kring Eyraroddi som påfrestande för lokalbefolkningen i allmänhet och de anställda i synnerhet:
"Det hade kommit en båt för att ta bytet till boet och folk hade fått jobb. Så kommer det här. Jag undrar om vi Flateyribor används som leksaker i det här läget. Man är nästan mållös."
Här kan du läsa mer om Flateyri.