måndag 21 mars 2011

Flyttfåglar kommer tidigare - känner av värmen

Varmare temperaturer gör att flyttfåglarna kommer till Island allt tidigare. Och många arter anpassar också ankomsten efter vädret på ön. Det visar en undersökning gjord av Tómas Grétar Gunnarsson och Gunnar Tómasson publicerad i Bird Study Journal.

Ljungpiparen anlände i år ovanligt tidigt till Island. Fågeln sägs bära med sig ett budskap om våren, men den här gången följdes ankomsten av omfattande snöfall och minusgrader.

Men det var inte oväntat att den skull dyka upp tidigt. Vintern har varit ovanligt mild - i synnerhet på Västmannaöarna, där det första exemplaret observerades.

Tómas Grétar Gunnarsson och Gunnar Tómasson har undersökt 17 vanliga flyttfågelarters ankomst till Island mellan 1988 och 2009. De flesta arterna kommer allt tidigare, vilket kan förklaras med en allmän temperaturhöjning som innebär något mildare vintrar och varmare vårar.

De fågelarter som övervintrar nära Island - inte längre söderut än norra Frankrike - eller flyger den sista sträckan från en förhållandevis närliggande plats anpassar också ankomsten efter klimatet. Sex arter anlände betydligt tidigare efter en mild vinter. Nio arter passade på att komma tidigare än vanligt när våren var särskilt varm.

De arter som däremot övervintrade längre söderut, som i Afrika och på Iberiska halvön, justerade inte ankomsten efter vädret. Dessa tycktes till skillnad från fåglar som övervintrade i närområdet sakna uppfattning om det rådande klimatet på Island.

I snitt ankom de 17 fågelarterna 0,43 dagar tidigare för varje år. De nio arter som prickade in varma vårar kom hela 0,66 dagar tidigare per år. Grågås, spetsbergsgås, bläsgås, skrattmås och rödspov är de arter som tycks mest flexibla - de har under perioden i genomsnitt tidigarelagt ankomsten med mer än 0,7 dagar om året.

En brasklapp i tolkningen av resultatet är enligt Tómas Grétar Gunnarsson och Gunnar Tómasson att perioden inleddes med några onormalt kalla vårar medan temperaturökningen för den senare delen ligger över snitthöjningen. Men även med det i åtanke anser de att det finns tydliga tecken på att många flyttfåglar kan anpassa sin ankomst efter det aktuella klimatet på Island.

Här kan du läsa mer om ljungpiparen.