onsdag 30 mars 2011

Inget lagbrott när Geir H. Haardes åklagare utsågs


18 000 e-postmeddelanden och 22 000 andra arbetsdokument från Geir H. Haardes tid som statsminister finns nu hos åklagaren Sigríður Friðjónsdóttir. Landsdomstolen har även beslutat att utnämningen av åklagaren var lagenlig.

Före påsk siktar Sigríður Friðjónsdóttir på att lämna in åtalet mot den tidigare statsministern Geir H. Haarde. Han är misstänkt för försumlighet i samband med finanskrisen. En av huvudpunkterna i misstankarna är att han inte med kraft agerade för att flytta Landsbankis verksamhet i Storbritannien till ett dotterbolag.

När landsdomstolen samlades för första gången var det för att avgöra om Sigríður Friðjónsdóttir skulle få tillgång Geir H. Haardes e-post samt om åklagaren utsetts i enlighet med lagen. Geir H. Haarde har genom sin advokat, Andri Árnason, krävt att målet skulle läggas ned. I lagen heter det nämligen att åklagaren ska utses samtidigt som åtalsbeslutet fattas. Domstolen fick därför ta ställning till hur kravet på samtidighet skulle tolkas.

I beslutet skriver landsdomstolen att det visserligen är obestridligt att åtalet och åklagaren avhandlades vid skilda sessioner i alltinget. Det går dock inte att tolka lagtexten som att utnämningen måste ske i samma ärende. Fördröjningen har enligt domen heller inte förändrat det juridiska läget. Därför nobbar rätten kravet på att lägga ned målet.

Sigríður Friðjónsdóttir fick samtidigt också rätten att ta del av Geir H. Haardes e-post från hela perioden som statsminister, samt andra arbetsdokument. Totalt rör det sig om cirka 18 000 mejl och 22 000 dokument.

Åklagaren Sigríður Friðjónsdóttirs avsikt är alltså att lämna in ett åtal före påsk. Innan dess ska de 40 000 dokumenten granskas för att eventuellt ingå i underlaget för åtalet.

Landsdomstolens mandat går dock ut den 11 maj. Det har ännu inte förlängts, och om inte så sker måste ledamöterna väljas på nytt av alltinget om inte rättegången börjar före mandatet löper ut. Och i nuläget är det inte troligt att rättegången har hunnit börja då.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde.