torsdag 24 mars 2011

Jóhanna Sigurðardóttir bröt mot jämställdhetslagen

Jóhanna Sigurðardóttir bröt mot lagen när hon anställde en manlig kontorschef på sitt departement. En kvinnlig sökande var lika kompetent som mannen - men fick inte jobbet trots ett stort underskott på kvinnliga chefer. Kærunefnd jafnréttismála fastslår nu att Jóhanna Sigurðardóttir brutit mot den lagstiftning som hon själv kämpat för i alltinget.

I mars 2010 utannonserades en tjänst som kontorschef vid en avdelning på statsministerns departement. 41 personer sökte tjänsten. 21 av dessa kallades till intervju, och fem av dessa till en andra intervju. Jobbet gick till Arnar Þór Másson.

En av de sökande som gallrades bort efter sista intervjutillfället var Anna Kristín Ólafsdóttir. Hon anmälde agerandet till Kærunefnd jafnréttismála. Av dåvarande 54 kontorschefer inom de olika departementen var bara 16 kvinnor.

I sin anmälan skriver Anna Kristín Ólafsdóttir att hon uppfyllde samtliga krav samt att hennes utbildning och erfarenhet var jämbördig med Arnar Þór Mássons. Eftersom kvinnorna var underrepresenterade borde jobbet ha gått till henne.

Departementet höll dock inte med. Arnar Þór Mássons kompetens ansågs vara snäppet vassare än Anna Kristín Ólafsdóttirs. Därför fick han, enligt departementets svar, jobbet. Hon rankades som nummer fem av de 41 sökande sett till kvalifikationer.

Men Kærunefnd jafnréttismála håller alltså inte med. De hade likvärdiga kvalifikationer och därför skulle Anna Kristín Ólafsdóttir ha anställts i stället för Arnar Þór Másson. Jóhanna Sigurðardóttir har enligt myndighetens beslut därför brutit mot jämställdhetslagen.

Departementet anser inte att beslutet är korrekt. I ett uttalande understryks att rekryteringen enbart baserats på kompetens:
"Utvärdering av ansökandens kvalifikationer är ett komplicerat och svårt arbete där många olika aspekter undersöks. Det var tjänstemännens och rådgivarens enhälliga beslut att den som anställdes var den mest kvalificerade för ämbetet och den slutsatsen presenterades för ministern. Den enda inblandningen från ministern vid förberedelsen av utnämningen var att betona att den mest kvalificerade ansökanden utsågs och det betonades särskilt att jämställdhetslagen skulle respekteras på alla sätt."
Beslutet blev bränsle för en laddad debatt i alltinget i går. Oppositionen kritiserade inte bara att statsministern brutit mot lagen, utan också att Jóhanna Sigurðardóttir inte tycktes respektera Kærunefnd jafnréttismálas synpunkter.

Departementet kan välja att överklaga beslutet. Annars ligger dörren öppen för en skadeståndsprocess från Anna Kristín Ólafsdóttirs sida.

Jóhanna Sigurðardóttir har haft en tuff vecka. Innan hon fälldes för brott mot den lag som hon år 2008 själv kämpade för att driva igenom hoppade Gröna vänsterns Atli Gíslason och Lilja Mósesdóttir av regeringssamarbetet i måndags.

Gröna vänsterns alltingsgrupp petade dem från sina platser i olika nämnder, men Ásmundur Einar Daðason avsade sig en av sina platser till Atli Gíslason och Rörelsens Margrét Tryggvadóttir en plats till Lilja Mósesdóttir. Hon har tidigare hälsats välkommen till Rörelsen, och i kväll presenterar Lilja Mósesdóttir sina tankar om en ny isländsk valuta, Ný íslensk króna (NÍSK), vid ett möte arrangerat just av Rörelsen.

Här kan du läsa mer om avhoppen från Gröna vänstern.