måndag 14 mars 2011

Jón Gnarr Islands hederligaste politiker

Jón Gnarr är Islands hederligaste politiker och den som har bäst kontakt med folket. Men den mest bestämda partiledaren är Steingrímur J. Sigfússon. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Opinionsinstitutet frågade hur islänningarna såg på ledarna för de fem partierna som finns representerade i alltinget - där Birgitta Jónsdóttir fick representera Rörelsen - samt Jón Gnarr, ordförande för Bästa partiet och borgmästare i Reykjavík.

Undersökningen visar att smekmånaden för statsminister Jóhanna Sigurðardóttir definitivt är över. Bara 5,4 procent anser att hon är den partiledare som har bäst kontakt med folket. Flest röster, 23,7 procent, får Jón Gnarr - vilket möjligen är särskilt anmärkningsvärt eftersom han är lokalpolitiker utan någon plattform utanför huvudstaden.

Mer positivt för socialdemokraten Jóhanna Sigurðardóttir är att en dryg fjärdedel tycker att hon är bestämd och står för sina åsikter. Men över hälften har uppfattningen att hon inte besitter några av de kvaliteter som efterfrågas, endast 3 procent menar att hon är en född ledare och 1,4 procent rankar henne som den mest karismatiska av partiledarna.

28,8 procent av de tillfrågade tycker att Jón Gnarr är den hederligaste politikern. 29,5 procent anser också att han är den mest karismatiska. Däremot tror få att han jobbar bra under press och när det gäller bestämdhet och styrka hamnar han i botten.

Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon är den som har det bästa snittet bland partiledarna. Han är mest bestämd (33,6 procent), starkast (29,2 procent), arbetar bäst under press (25,8 procent) och har störst ledaregenskaper (14,9 procent). Han är också den politiker som den lägsta andelen islänningar tycker saknar kvaliteter.

Bjarni Benediktsson kan glädjas åt starka siffror för Självständighetspartiet i opinionsmätningarna, men han är inte en av de mest betrodda ledarna. Han får ganska höga poäng för styrka (26,7 procent), bestämdhet (17,1 procent) och karisma (19,4 procent). Däremot är det sämre ställt med hederligheten där han ligger i botten med 10,8 procent. Och bara 7 procent anser att han har kontakt med gräsrötterna.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson är förutom Jóhanna Sigurðardóttir den politiker som islänningarna har svårast att hitta goda sidor hos. Annars anses Framstegspartiets ledare vara hyggligt bestämd och hyfsat sann mot sina ståndpunkter.

Rörelsens Birgitta Jónsdóttir åtnjuter i vissa aspekter ett förtroendekapital betydligt större än partiet hon representerar. 35,7 procent anser att hon agerar i enlighet med sina åsikter. Och när det gäller kontakt med folket (22,9 procent) och hederlighet (25 procent) blir hon bara slagen av Jón Gnarr. Islänningarna tycker dock att det är sämre ställt med karisma, ledaregenskaper och förmågan att arbeta under press.

I den senaste gallupmätningen utförd av Capacent har Självständighetspartiet alltjämt flest sympatisörer. 36 procent av islänningarna hade lagt sin röst på partiet vid ett alltingsval. Socialdemokraterna får 23 procent, Gröna vänstern 18 procent, Framstegspartiet 14 procent och Rörelsen 5 procent. Övriga partiet hade fått 5 procent av rösterna.

39 procent av islänningarna tror att koalitionen mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern överlever hela mandatperioden. 46 procent anser däremot att det är osannolikt att regeringssamarbetet spricker, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.