söndag 6 mars 2011

Katolsk biskop söker efter munkar till Island

Det är inte bara inom låglöneyrken inom fiskeindustrin som det är svårt att hitta personal. En annan bristgrupp är munkar. Den katolska kyrkan på Island har i snart hundra år försökt få i gång ett munkkloster - utan att lyckas.

I december förra året invigde den katolske biskopen på Island, Peter Bürcher, ett kapell och nunnekloster i Egilsstaðir. Det är ett av flera nunnekloster på ön. Men att hitta munkar som är intresserade av att leva på Island har visat sig vara desto knepigare. Trossamfundet har utan framgång försökt i snart ett århundrade - trots att Nobelpristagaren Halldór Laxness och presidenten Kristján Eldjárn har uppmuntrat planerna.

I början av 1940-talet köpte katolska kyrkan mark vid Bjarnarhöfn på Snæfellsnes. Munkar från Nederländerna skulle flytta till klostret när det stod färdigt. Men andra världskriget kom emellan, och efter krigsslutet rann planerna ut i sanden.

Sökandet efter intresserade munkar pågår alltjämt. Men Patrick Breen, ställföreträdande biskop, säger till Vísir att kyrkan inte tänker avbryta letandet:
"Först letar vi efter munkar och den frågan är ännu inte i hamn. ... Men vi ger inte upp."
Innan beslut tas om att bygga ett kloster vill kyrkan vara säkra på intresset från munkar. Den här gången tänker kyrkan heller inte satsa på en så avlägset belägen plats som Bjarnarhöfn. Nu ska tomten helst ligga ganska nära Reykjavík:
"Så att folk kan åka dit på helgerna och även på kvällarna i en timme eller två efter jobbet för att närvara vid högtidlighållanden i klostret."
Om katolska kyrkan väl hittar några munkar redo att flytta norrut är nämligen målet att de ska vara tillgängliga för att diskutera trosfrågor samtidigt som de ska be både för privatpersoner och samhället.

Här kan du läsa mer om nunneklostret i Egilsstaðir.