tisdag 8 mars 2011

Landsbanki tar kontroll över Sparisjóðurinn í Keflavík

Landsbanki tar över Sparisjóðurinn í Keflavík. Minst fyra kontor läggs ned och omfattande uppsägningar hotar personalen. Men regeringen sparar 8,2 miljarder isländska kronor på att inte försöka få sparbanken på fötter.

Staten tog kontroll över Sparisjóður Keflavíkur i april 2010 samtidigt som även Byr gick omkull. Sedan dess har verksamheten drivits vidare under namnet Sparisjóðurinn í Keflavík, SPKEF, i regi av finansinspektionen Fjármálaeftirlitið. Men finansminister Steingrímur J. Sigfússon har nu beslutat att staten inte ska skjuta till de summor som krävs för att kunna driva SPKEF vidare.

Landsbanki tar över verksamheten och SPKEF:s 16 kontor. Samgåendet kostar staten 11,2 miljarder isländska kronor. Att låta banken leva vidare på egen hand hade enligt ett pressmeddelande kostat ytterligare 8,2 miljarder. Och det anser regeringen inte är motiverat att skjuta till.

Övertagandet innebär att fyra av SPKEF:s kontor stängs. Det gäller Reykjanesbær, Ólafsvík, Grindavík och Ísafjörður. Samtliga är belägna på orter där även Landsbanki finns.

SPKEF har omkring 150 anställda. Av de 16 kontoren finns sju i Västfjordarna och sex på Suðurnes - där Landsbanki sammanlagt har bara fyra kontor.

Men på sikt väntar sannolikt ytterligare bantningar av såväl kontor som personal även om Landsbanki enligt ett pressmeddelande hoppas kunna erbjuda alla som varslas nya jobb inom koncernen. Spararna påverkas dock inte av förändringarna. Landsbanki lovar också att stötta samhällsnyttiga aktiviteter på samma sätt som sparbanken gjort.

Övertagandet tycks ändå inte vara populärt hos kunderna. Mångmiljonbelopp ska enligt Vísir ha tagits ut från SPKEF före helgen. I Västfjordarna ska många i stället ha blivit kunder hos Sparisjóður Strandamanna. De vill helt enkelt inte ha med Landsbanki att göra utan föredrar sparbankerna, skriver Fréttablaðið.

Ingi Kjartansson, kontorschef för SPKEF i Ísafjörður, säger till Bæjarins Besta att de anställda fick kännedom om övertagandet i media. Han anser att personalen behandlats respektlöst:
"Det råder stor ovisshet om framtiden för det kontor som finns här och moralen på arbetsplatsen är inte bra. ... Personalen hade inte en aning om vad som var på gång förrän de såg det i media."
SPKEF stod under 2010 för ungefär hälften av det isländska sparbanksväsendet. Att verksamheten nu tas över av Landsbanki, som även har visat intresse för att ta kontrollen över Byr, innebär sannolikt att även de återstående sparbankerna kan påverkas av regeringens beslut. Bankasýsla ríkisins ska enligt ett pressmeddelande nu diskutera situationen med de övriga sparbankerna.

SPKEF är också föremål för en granskning som utförs av Price Waterhouse Coopers. Flera transaktioner på mångmiljonbelopp kan nämligen vara brottsliga. När banken föll var den i princip helt tömd på pengar - fordringsägarna väntas bara få 0,86 procent av sina krav, skriver Morgunblaðið. Det gör kollapsen till den relativt sett största bland de isländska bankerna.

Här kan du läsa mer om Sparisjóður Keflavíkur och här mer om Landsbankis intresse för Byr.