fredag 18 mars 2011

Ökat förtroende för Ólafur Ragnar Grímsson

Ólafur Ragnar Grímssons popularitet ökar medan förtroendet för regeringen rasar. Även om utgången i folkomröstningen om Icesave är oviss tycks presidenten ha lyckats återvinna det förtroende som han förlorade i samband med finanskrisen.

Lördagen den 9 april folkomröstar Island om Icesave-lagen. Opinionsmätningarna visar hittills på ett litet övertag för ett ja till avtalet - men det svåraste för ja-sidan blir sannolikt att mobilisera väljarna. Även om många vill bli kvitt den utdragna tvisten och inte tror på någon bättre lösning så finns det knappast någon glädje i att rösta ja. Och det är något som talar för nej-sidan. En som inte tänker rösta alls är Björgólfur Thor Björgólfsson, affärsman och tidigare storägare i Landsbanki, rapporterar Vísir.

I samband med finanskrisen sjönk förtroendet för Ólafur Ragnar Grímsson. Presidenten fick av många kritik för sitt ivriga lobbande för den ekonomiska expansionen utomlands. Den parlamentariska kriskommissionen uppmanade honom att skapa etiska regler för ämbetet. Något sådant har enligt Vísir inte skett. Ändå åtnjuter Ólafur Ragnar Grímsson ökad popularitet.

41,7 procent av islänningarna har enligt en opinionsmätning utförd av MMR förtroende för presidenten. Det gör honom till den i särklass mest betrodda i undersökningen. När samma fråga ställdes i maj 2010 sade sig bara 26,7 procent känna tillit till Ólafur Ragnar Grímsson.

Förtroendet för Gröna vänsterns ledare, Steingrímur J. Sigfússon, minskar från 37,6 procent till 22,3 procent. 16,9 procent har förtroende för socialdemokraten Jóhanna Sigurðardóttir, en minskning med 7 procentenheter. Hon är också den mest misstrodda partiledaren - 60,5 procent känner inget förtroende för statsministern.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson har också förbättrat sitt förtroendekapital. 19,1 procent av islänningarna litar på honom, att jämföra med 13,8 procent för tio månader sedan.

Med 15,3 procent ligger Framstegspartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson på samma nivå som förra året. 15,8 procent har förtroende för Jón Gnarr, ledare för Bästa partiet och borgmästare i Reykjavík. Och 9,8 procent känner tillit för Rörelsens gruppledare Margrét Tryggvadóttir.

Icesave-tvisten tycks ha gjort tydliga avtryck i sympatierna. Ólafur Ragnar Grímsson är mest populär hos Framstegspartiets väljare, där Icesave-motståndet är som störst. Störst förtroende bland sina egna, 82,2 procent, har Steingrímur J. Sigfússon, medan Bjarni Benediktsson ligger i botten av partiledarna med 55,4 procent. Hans uppmärksammade ställningstagande för Icesave-avtalet är sannolikt en av förklaringarna till siffrorna.

Och Icesave blev i går åter en stridsfråga i alltinget. I en redogörelse för det nordiska samarbetet lovordade socialdemokraten Helgi Hjörvar de lån som Island fått från Danmark, Norge, Sverige, Finland och Färöarna när inga andra var beredda att öppna plånboken.

Självständighetspartiets Pétur H. Blöndal var inte lika förtjust och påminde om att i synnerhet Sverige och Danmark såg Storbritannien och Nederländerna som viktigare vänner och villkorade lånen med isländskt ansvar för insättningsgarantin i Icesave. Islands riktiga vänner var enligt honom i stället Färöarna och Polen, som lånade ut pengar utan att knyta dem till EU:s hållning i frågan.

Helgi Hjörvar ansåg å sin sida att det var naturligt att Island skulle leva upp till internationella förpliktelser, däribland Icesave.

Artisten Geir Ólafsson protesterade i går mot Icesave-lagen på sitt eget sätt. Han överlämnade då en blank postväxel till finansminister Steingrímur J. Sigfússon som ett sätt att illustrera osäkerheten kring notan för Icesave-avtalet. Geir Ólafsson säger till Morgunblaðið att han hoppas att få tillbaka postväxeln underskriven och möjligheten att kvittera ut ett fett belopp:
"Kanske använder jag pengarna i hjälparbete här i landet. ... Jag är inte en sådan som går och kastar ägg. Man måste vara artig och vänlig."
Här kan du läsa mer om Icesave och här mer om Ólafur Ragnar Grímsson.