fredag 15 april 2011

Anställde Davíð Oddssons son - ex-minister får böta

Árni M. Mathíesen utsåg Davíð Oddssons son till domare trots att han inte var den mest kvalificerade för jobbet. Nu döms den tidigare finansministern att betala 500 000 kronor i skadestånd till en av de mest meriterade kandidaterna.

Hösten 2007 utlystes en tjänst som domare vid Héraðsdómur Norðurlands eystra i Akureyri med viss tjänstgöring vid Héraðsdómur Austurlands i Egilsstaðir. En av de fem sökande var Þorstein Davíðsson, son till tidigare statsministern och dåvarande centralbankschefen Davíð Oddsson.

Þorstein Davíðsson ansågs vara tillräckligt kvalificerad för domaruppdraget, men tre av kandidaterna var betydligt mer meriterade och lämpliga samt rankades två steg högre sett till kompetens. Þorstein Davíðsson saknade bland annat erfarenhet från domstolsväsendet.

Dåvarande justitieministern Björn Bjarnason valde att lämna över beslutet till Árni M. Mathíesen, som tillfälligt tog över uppdraget. Þorstein Davíðsson hade nämligen arbetat för Björn Bjarnason i fyra år vid justitiedepartementet, vilket gjorde honom jävig.

Justitieministern Björn Bjarnason ansåg sig vara jävig eftersom Þorstein Davíðsson jobbat för honom vid justitiedepartementet i fyra år. I stället fick finansministern Árni M. Mathíesen, som även haft statsrådsposter under Davíð Oddssons tid vid makten, uppdraget att utse domaren.

Valet föll alltså på Þorstein Davíðsson, en av de två minst kvalificerade kandidaterna.

Beskedet fick skarp kritik. Umboðsmaður Alþingis, Islands motsvarighet till Justitieombudsmannen, sågade utnämningen och konstaterade i en utredning att Árni M. Mathíesen inte tagit hänsyn till kompetens när han anställde Þorstein Davíðsson.

Þorstein Davíðsson hade fyra års erfarenhet. Den mest meriterade kandidaten hade 35 års erfarenhet inom rättsväsendet. Han valde att stämma staten och Árni M. Mathíesen. I Héraðsdómur Reykjavíkur tilldömdes han 3,5 miljoner isländska kronor i skadestånd. Hæstiréttur Íslands bantar nu summan till 500 000 kronor.

Domstolen anser att det är uppenbart att Árni M. Mathíesen överskridit sina befogenheter och agerat lagvidrigt när han utnämnde en person som inte alls var lika kompetent som de tre topprankade kandidaterna.

Däremot får nu den sökande som drog staten och ministern inför domstol nöja sig med ett betydligt lägre skadestånd. Det motiveras av Hæstiréttur Íslands med att det inte finns något som säger att han faktiskt hade fått jobbet, även om Árni M. Mathíesen hade agerat professionellt. Valet hade kunnat falla på någon av de andra två toppkandidaterna.

Mannen hade stämt staten och Árni M. Mathíesen på fem miljoner isländska kronor för förlorad arbetsinkomst, men får alltså nöja sig med betydligt mindre. Staten och Árni M. Mathíesen ska dessutom betala 500 000 kronor i rättegångskostnad. Eftersom domen rör ett beslut fattat i tjänsten blir det sannolikt statskassan och inte Árni M. Mathíesen själv som får stå för notan.

Árni M. Mathíesen har hela tiden nekat till anklagelserna om jäv och att han skulle ha anställt Þorstein Davíðsson på grund av banden till Davíð Oddsson.

Två domare, Árni Kolbeinsson och Markús Sigurbjörnsson, ville fria Árni M. Mathíesen. Árni Kolbeinsson var departementschef och utsågs till domare under Davíð Oddssons tid som regeringschef. Det senare gäller även Markús Sigurbjörnsson.

Här kan du läsa mer om händelsen och här domen i sin helhet.