lördag 9 april 2011

Icesave-vakan: Ólafur Ragnar Grímsson röstar

Icesave-valets huvudperson, presidenten Ólafur Ragnar Grímsson, röstade i Álftanesskóli klockan elva lokal tid. Ett stort pressuppbåd följde presidenten vid vallokalen men han gav inga kommentarer till journalister. Ólafur Ragnar Grímsson har inte berättat hur han röstade i den första folkomröstningen om Icesave, men att det stod nej på den sedel han valde vore knappast någon högoddsare. Presidenten är sedan länge EU-motståndare och har riktat skarp kritik mot att unionen backat upp Storbritannien och Nederländerna i tvisten. Om det även stod nej på dagens valsedel skulle således heller knappast vara förvånande.