torsdag 28 april 2011

Isländska EU-förhandlingar slutade med fiasko

Fiske, finanser och jordbruk var några av de frågor som ledamöter från alltinget och Europaparlamentet diskuterade i Reykjavík i går. Men mötet slutade med ett praktgräl där isländska EU-kritiker stoppade den resolution som EU-politikerna förberett. Icesave-tvisten var ett av skälen till fiaskot.

För andra gången träffades alltingsledamöter och representanter från Europaparlamentet i Reykjavík i går för att diskutera Islands förhandlingar om villkoren för EU-medlemskap. Europaparlamentarikerna hade på förhand förberett en resolution där islänningarna godkänt huvuddragen, men de tillägg som gjorts i efterhand fick EU-motståndarna att sparka bakut. Mötet slutade därför i oenighet och parlamentarikerna fick vända hem utan underskrifter.

Gårdagens diskussioner var ett sätt att försöka undanröja meningsskiljaktigheter i synen på fiske, finanspolitik och jordbruk. I stället trappades åsiktskriget upp betänkligt.

Europaparlamentarikerna uppmanade åter Island att skrota valutarestriktionerna som inte är förenliga med EU:s regelverk. Här började, enligt uppgifter till Islandsbloggen, grälet. Isländska EU-motståndare anklagade unionen för att vara orsaken till restriktionerna genom sitt oreserverade stöd till Storbritannien och Nederländerna i Icesave-tvisten. Om EU inte hade valt sida i konflikten och ställt unionen mot Island hade problemet, enligt alltingsledamöterna, varit betydligt lättare att lösa.

Därefter fortsatte diskussionerna med närmast öppna konfrontationer. Självständighetspartiets och Framstegspartiets representanter anklagade EU för att tvinga fram en anslutningsprocess i stället för förhandlingar om villkor. Här uppenbarades dessutom, enligt källor, sprickorna mellan de olika falangerna inom Gröna vänstern. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir anslöt sig nämligen till dem som krävde ett stopp för EU-anpassningen.

Tillsammans med oppositionen argumenterade hon för att Islands EU-ansökan inte längre hade stöd i alltinget, eftersom den föranlett förändringar i den politiska administrationen som ska underlätta medlemskap. Och något sådant, menade de, hade alltinget aldrig tagit beslut om. EU hade därför enligt Guðfríður Lilja Grétarsdóttir tvingat fram en odemokratisk process, uppger källor för Islandsbloggen.

Det var inte bara Europaparlamentarikernas syn på finanspolitiken som väckte heta känslor. Framstegspartiets Gunnar Bragi Sveinsson, som inte närvarade, skrev i ett mejl till mötesdeltagarna att EU inte hade visat tillräcklig förståelse för betydelsen av det isländska fisket och lantbruket. Därför hävdade han, enligt uppgiftslämnare, att det saknades förutsättningar för att få till stånd rimliga inträdesvillkor för Island eftersom unionen inte förstått grundproblemen.

De isländska representanterna fick för ett par veckor sedan förslag på en resolution. Den ska inte ha orsakat lika mycket osämja som de tillägg som därefter införts av Europaparlamentarikerna. Enligt uppgifter till Islandsbloggen ska det ratade resolutionsförslaget bland annat ha innehållit skarpare formuleringar om vikten av att nå en lösning i Icesave-tvisten.

För Socialdemokraterna var gårdagens möte ett nederlag. EU tvivlar redan på islänningarnas intresse för medlemskap, och i går blev det uppenbart att inte ens regeringspartierna är överens i frågan. Gröna vänsterns Árni Þór Sigurðsson, som leder utrikesnämnden och var gruppledare i Guðfríður Lilja Grétarsdóttirs frånvaro, har hela tiden backat upp regeringens hållning om förhandlingar som ska följas av en folkomröstning, men fick i går mothugg av Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.

Att Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gjorde gemensam sak med Självständighetspartiets Guðlaugur Þór Þórðarson och Ólöf Nordal samt Gunnar Bragi Sveinsson understryker regeringens utsatta läge och bräckliga majoritet. Det antyder också att partiledaren Steingrímur J. Sigfússon kan ha felbedömt Guðfríður Lilja Grétarsdóttirs ställning i partiet när han ställde sig bakom att peta henne som gruppledare.

När Árni Þór Sigurðsson gick med på att träda åt sidan efter tre dagar som gruppledare och massiv jämställdhetskritik var det med förbehållet att han skulle få sköta EU-frågorna. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir köpte inte den lösningen. Ändå är det uppenbart att Árni Þór Sigurðsson har förlorat kontrollen över Gröna vänsterns Europapolitik.

Här kan du läsa mer om det politiska läget på Island.