söndag 15 maj 2011

Dagens citat

"Med tanke på att det är uppenbart att han inte är kompetent att förstå de skilda åsikterna i Icesave-frågan som nu behandlas av den övervakningsmyndighet som han är ordförande för kan man med rätta i högsta grad tvivla på hans opartiskhet i frågan."

Sigurður Kári Kristjánsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, skriver i Morgunblaðið att ESA-chefen Per Sanderud är jävig efter hans tidigare ställningstaganden i Icesave-tvisten och därför borde kopplas bort från hanteringen av den - läs mer här.