onsdag 18 maj 2011

Dagens citat

"Attacker i bostadsområden och särskilt attacker som riktar sig direkt mot att försöka ta livet av vissa individer är inte lagliga och de är inte försvarliga. Jag talar nu inte om att fatta beslut om att begära att dessa individer grips så att det blir möjligt att ställa dem inför en internationell domstol för krigsbrott. Det är rättsstatens metoder och inte att ta livet av någon utanför rätten och lagen, varken Obama hellre än andra."

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon förväxlade i går Usama bin Ladin och Barack Obama i en debatt om Gröna vänsterns utrikespolitik - uttalandet har snyggats till i protokollet men inspelningen visar att felsägningen skapade oväntad glädje bland kollegorna.