söndag 15 maj 2011

Fler folkvalda ska styra Reykjavík

Reykjavík får fler folkvalda. Ledamöterna i kommunfullmäktige ska öka från 15 till minst 23. Regeringen står bakom beslutet som kommer att bli en del i en ny kommunallag.

Med 118 326 invånare är Reykjavík Islands i särklass största kommun. I dag säger kommunallagen att i kommuner med fler än 50 000 invånare - där Reykjavík är den enda i sitt slag i landet - ska kommunfullmäktige bestå av 15 till 27 ledamöter.

Den nya lagen drar också ett streck vid 100 000 invånare. I sådana kommuner ska fullmäktige ha 23 till 31 ledamöter.

I praktiken är det alltså bara Reykjavík som påverkas av beslutet. Kommunen har i dag det minsta tillåtna antalet folkvalda, 15 ledamöter i fullmäktige.

I dag representerar varje fullmäktigeledamot 7 888 Reykjavíkbor. Lagen föreskriver vidare att fullmäktige ska bestå av minst fem ledamöter - vilket innebär att i Árneshreppur, Islands minsta kommun med 50 invånare, är var tionde invånare också folkvald.

Den nedre gränsen för att en kommun ska få behålla sitt självstyre är just 50 invånare. Om befolkningssiffran understiger 50 tre år i följd tvingas kommunen till sammanslagning.

Det är dock en regel som regeringen vill ta bort. På kort sikt betyder det att Árneshreppur, som röstat nej till samgående med grannkommunerna, kan andas ut. Men regeringens ambitioner är alltjämt att till år 2022 banta antalet kommuner rejält - från dagens 76 till 20. Målet är att varje kommun ska ha minst 7 000 invånare.

Lagförslaget omfattar också riktlinjer för ökad jämställdhet och lokal demokrati. Kommunala nämnder kommer att få regelverk för könsfördelning. Med stöd av tio procent av de röstberättigade ska kommuninvånarna kunna kräva ett medborgarmöte med kommunfullmäktige. Om 20 procent av befolkningen står bakom kravet på en folkomröstning i en viss fråga ska en sådan också hållas.

Här kan du läsa mer om Islands kommuner.