lördag 28 maj 2011

Förlorade 183 miljoner på aktieköp - får inget tillbaka

När parets investeringar sköt i höjden var de som mest värda 183 miljoner isländska kronor. Femton månader senare hade värdet rasat till 388 000 kronor. Men banken frias från parets stämningsansökan om dålig rådgivning.

Reykjavíkparet bestämde sig i början av år 2007 att låta Kaupþing ta hand om kapitalförvaltningen. Under de kommande månaderna satsade de 24 miljoner på investeringar som öronmärktes för aktieköp i just Kaupþing samt de närstående bolagen Exista och FL Group.

Inledningsvis skenade aktiekurserna och värdet på parets investeringar. Den 30 juni 2007 hade paret kunnat plocka ut 183 miljoner. Men pengarna fick stanna kvar hos Kaupþing, och så småningom började aktiekurserna att dala för att sedan hösten 2008 kraschlanda. Inom loppet av femton månader hade börsvärdet minskat från 183 miljoner till 388 000 kronor.

Paret, som bägge är ekonomer, valde att stämma Kaupþing när banken inte ville ersätta kursförlusterna. Genom dålig rådgivning ansåg sig paret ha drabbats av mångmiljonförluster. Ett minimikrav var att få tillbaka de ursprungliga 24 miljonerna.

Héraðsdómur Reykjavíkur nobbar parets krav. Rätten anser att de var väl införstådda med riskerna och att dessa vid flera tillfällen påpekades. Rådgivaren kan heller inte sägas ha agerat vårdslöst. Paret upplystes bland annat om att de kunde begränsa risken genom att köpa försäljningsrätter till en viss kurs för aktierna, men det var något som de avböjde.

Paret hävdade även att åtgärder borde vidtagits från bankens sida när värdet fallit med 10 procent. I domen framkommer dock att några sådana förbehåll aldrig diskuterats samt att paret gett Kaupþing förnyat förtroende genom fortsatta avtal trots allt lägre börsvärde för investeringarna. Vid ett tillfälle köpte paret dessutom 200 000 aktier i banken mot rådgivarens inrådan.

Notan för parets aktieaffärer blir ännu dyrare på grund av domstolens utslag. Mannen och kvinnan ska nämligen enligt Héraðsdómur Reykjavíkur betala 750 000 kronor var i rättegångskostnader.

Här kan du läsa domen i sin helhet.