måndag 16 maj 2011

Lägsta arbetslösheten på Island i år

En av tolv islänningar är fortfarande utan jobb. Men för första gången i år sjunker nu arbetslösheten. Och den väntas dala ytterligare i maj. Det spår Vinnumálastofnun i en ny prognos.

8,1 procent av islänningarna stod utanför arbetsmarknaden i april, en nedgång med 0,5 procentenheter jämfört med mars och en procentenhet lägre än samma månad 2010 och 2009. Det motsvarar också den lägsta siffran i år.

Men andelen långtidsarbetslösa ökar. 59 procent har varit utan jobb i minst ett halvår.

Vinnumálastofnun förutspår att arbetslösheten sjunker under 8 procent i maj. Antalet lediga jobb har ökat samtidigt som sommarmånaderna för med sig många tillfälliga anställningar.

Arbetslösheten minskar i samtliga regioner, men mest i den hårdast drabbade, Suðurnes. Där är nu 13,6 procent utan jobb, en minskning med 0,9 procent jämfört med föregående månad. I Reykjavík är arbetslösheten 8,7 procent, Suðurland 6,4 procent, Norðurland eystra 5,8 procent, Austurland 5 procent, Vesturland 4,8 procent, Västfjordarna 4,2 procent och Norðurland vestra 4,1 procent.

Tre kommuner har liksom föregående månad full sysselsättning: Skorradalshreppur i Vesturland, Skagabyggð i Norðurland vestra och Grýtubakkahreppur i Norðurland eystra.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.