lördag 21 maj 2011

Morgunblaðið ökar från bottennotering

Fler islänningar läser Morgunblaðið. Men Fréttablaðið har fortfarande nästan dubbelt så hög räckvidd som huvudkonkurrenten. Det visar Capacents senaste räckviddsmätning.

33,2 procent av islänningarna läser Morgunblaðið regelbundet. Jämfört med den förra mätningen, i oktober 2010, har räckvidden ökat med 1,7 procentenheter. Då noterade Morgunblaðið ett historiskt bottennapp - aldrig tidigare hade en så liten andel av befolkningen som 31,5 procent läst tidningen.

Läsningen av huvudkonkurrenten Fréttablaðið backar 0,9 procentenheter till 60 procent. Gapet mellan Fréttablaðið är alltjämt stort, men minskar nu för första gången på ett år.

Tredagarstidningen DV är åter med i mätningen efter några års frånvaro. 12,5 procent av islänningarna läser varje utgåva av DV.

Den gratisutdelade endagstidningen Fréttatíminn mäts för första gången. Den når 41,8 procent av befolkningen.

DV är den enda tidningen av de fyra som har fler läsare utanför Reykjavíkområdet. I huvudstaden och grannkommunerna läses tidningen av 11,8 procent. Där når Fréttablaðið 73,2 procent, Fréttatíminn 54,9 procent och Morgunblaðið 36,1 procent.

Samtliga tidningar är också något svagare i åldersgruppen 12-49 år än snittet.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden.