torsdag 26 maj 2011

Nu börjar saneringen efter Grímsvötns utbrott

Vulkanutbrottet vid Grímsvötn är inte över. Men kraften har nu avtagit så mycket att pelaren av aska och ånga inte längre är konstant. Samtidigt börjar den mödosamma uppgiften att rensa bort askan från den värst drabbade regionen.

Det mesta pekar på att vulkanutbrottet vid Grímsvötn nu är på väg att upphöra. Jarðvísindastofnun konstaterar att intensiteten har minskat avsevärt. Det finns inte längre någon konstant pelare av rök och aska över de tre till fyra aktiva kratrarna. För det mesta stiger vattenånga upp ur vulkanen, men alltjämt sker enstaka explosioner av aska.

De sprängningar som nu sker är dock så svaga att nedfallet av aska inte når bortanför Vatnajökull. Jordskalven är sällsynta och tyder inte på några nya magmainflöden. Rörelserna i jordskorpan är dock alltjämt betydande, vilket innebär att det inte går att utesluta ny och mer omfattande aktivitet.

När utbrottet var som kraftigast producerade Grímsvötn 20 000 ton vulkaniskt material i sekunden. Det innebar enligt Vísir att vulkanen på 40 sekunder åstadkom lika många ton aska som hela aluminiumindustrin i landet skapar på ett år. Och att överträffa 2009 års totala fiskefångster i vikt tog Grímsvötn 57 sekunder.

De första proverna på askan från Grímsvötn har nu analyserats. De samlades in i trakterna kring Kirkjubæjarklaustur under utbrottets första dygn. Fluorhalten i askan var enligt Búnaðarsamband Suðurlands låg - 4,90 till 4,95 milliliter per liter vatten. Koncentrationen kan dock vara högre i stillastående vatten.

I går föll ingen ny aska över Kirkjubæjarklaustur. Det omfattande saneringsarbetet har nu inletts. I regionen finns 20 000 får och några tusen kor och hästar som behöver få hjälp med att få ögonen tvättade från aska. Även om dödsfall har inträffat är de betydligt färre än befarat.

Brandkårer och frivilliga räddningsarbetare har börjat att spola gator och byggnader rena. Ett lätt regn under gårdagen hjälpte också till att förbättra luften.

Även om utbrottet tycks vara på väg att upphöra kommer effekterna att ge avtryck i många år framöver. De enorma mängderna aska som fallit kommer vid hårda vindar att blåsa upp från glaciären och ut över landet. Åtminstone under det kommande året blir aska något som befolkningen i Kirkjubæjarklaustur får vänja sig vid.

Att askan lagt sig som ett tjockt täcke över hela Vatnajökull kommer också att märkas. När sommarsolen värmer askan kommer den att påskynda avsmältningen, vilket innebär högre vattenstånd.

Den tyska turist som varit saknad norr om Vatnajökull hittades i går. Han var nedkyld och utmattad, men i övrigt vid god hälsa, uppger Landsbjörg.

I dag väntas såväl inrikes- som utrikesflyget fungera som vanligt.

Här kan du läsa mer om eruptionen.

Andra medier om vulkanutbrottet vid Grímsvötn:
Kände hur askan stack i ögonen: Gefle Dagblad
Ett år efter Eyjafjallajökull: Dagen
Klassresan skyddar: Dagens Nyheter