måndag 30 maj 2011

Så påverkades djurlivet av utbrottet vid Grímsvötn

Tjugo döda får och en död häst. Dessutom är några får tillfälligt blinda efter att ha fått stora mängder vulkanaska i ögonen. Det är konsekvenserna för djurlivet efter vulkanutbrottet vid Grímsvötn.

På vintern finns omkring 20 000 får på gårdarna i trakterna kring Kirkjubæjarklaustur. Nu på sommaren uppgår antalet med lammen inräknade till omkring det dubbla.

Askan orsakade stora problem för bönderna. Det täta nedfallet och kompakta mörkret gjorde det mycket svårt att driva in fåren. Många djur fick aska i ögonen och förblindades tillfälligt.

Foto: Landhelgisgæslan
Ändå har djurlivet klarat sig förvånansvärt väl. Islandsbloggen har tagit del av Matvælastofnuns interna statistik som har sammanställts av veterinärer efter besök på de 82 berörda gårdarna. Den visar att 20 får - samtliga tackor eller lamm - dog under utbrottet, vilket motsvarar en andel av 0,05 procent.

Dödsorsaken var inte askan i sig. Den innehöll låga halter av fluor och var därför förhållandevis harmlös. De flesta fåren dog av att ha skurit eller skadat sig. De hårda vindarna täppte förmodligen till deras ögon med aska varför de i panik sprang in i stenar eller andra hårda och vassa föremål och dog.

På flera gårdar finns också får som fick så mycket aska i ögonen att de tillfälligt förblindats då slemhinnorna skadats. De förväntas dock återfå synen inom loppet av ett par veckor. Tiden fram till dess kan bli besvärlig. Många lamm tappade nämligen bort sina mammor under utbrottet, och matas med mjölk fyra till fem gånger om dagen innan de återfunnit dem.

På den värst drabbade gården, öster om Kirkjubæjarklaustur, blev ett tjugotal får tillfälligt blinda. För de djur som fått mindre mängder vulkanaska i ögonen räckte det med att skölja ögonen för att de skulle kunna se som vanligt.

I regionen finns enligt Matvælastofnun dessutom 2 300 kor och nötdjur samt 1 100 hästar. En häst dog under utbrottet efter att ha drunknat i ett vattendrag - djuret hade förmodligen förlorat synen på grund av askan.

Fågellivet har också påverkats. Enstaka fåglar har hittats döda och många lämnade sina häckningsplatser under utbrottet. Askan täppte även igen tankar i en fiskodling vilket gjorde att några hundra kilo fjällröding dog. Den fisk vars bassänger inte svämmade över klarade sig dock fint i askan.

Något som kan bli ett problem är att många bin kan ha försvunnit eller dött. Så skedde efter Eyjafjallajökullutbrottet. Och det skulle på sikt kunna få negativa konsekvenser för växtligheten.

Trots gynnsam väderlek med hårda vindar följt av regn ligger stora mängder aska på fälten. Asktäckets tjocklek är mellan 2 och 8 centimeter. För de hårdast drabbade gårdarna kan det bli svårt att utnyttja markerna till bete i år.

Foto: Landhelgisgæslan
Landhelgisgæslan flög över kratern i fredags kväll. Rökpelaren nådde då 1,5 kilometer och var ljus vilket innebär att den innehöll små mängder aska. Utbrottet pågår dock alltjämt men med ytterst låg intensitet. Det gav senast utslag på Veðurstofa Íslands mätinstrument på lördagsmorgonen. Ingen aska har fallit bortanför Vatnajökull på flera dagar.

Några nya asksprängningar har inte skett i Grímsvötns krater sedan i torsdags. Den mätbara aktiviteten som nu sker är vissa rörelser i jordskorpan. Utbrottet har inte förklarats avslutat, men inget tyder på något annat än att det är på väg att upphöra.

Saneringen efter eruptionen håller också på att gå mot sitt slut. Bland annat har ett ton aska rensats bort från bassängerna i Kirkjubæjarklausturs badhus.

Isländska RÚV har stått för den i särklass bästa bevakningen av vulkanutbrottet. Ibland blev det dock oavsiktligt underhållande - som här med en eruption i ett vattenglas.

Här kan du läsa mer om Grímsvötneruptionen.

Andra medier om vulkanutbrottet vid Grímsvötn:
Askan trängde in i husen: Ljusnan